Sübhane Rabbiye’l a’lâ ve Sübhane Rabbiye’l Azîm ne Demektir?

>
English (US) Deutsch Français Русский 中文(简体) Português Italiano 日本語 한국어 Español
LA TAHZEN İNNALLAHE MEANA

» Sübhane Rabbiye’l a’lâ ve Sübhane Rabbiye’l Azîm ne Demektir?Bismillahirrahmanirrahim Sübhane rabbiye’l-a’lâ ve sübhane rabbiye’l-azîm ne demektir? Beş vakit farz namazlarımız da ve diğer bütün namazlarımızda rukuda tekrar ettiğimiz ” Sübhane rabbiye’l-azîm”  ve secdeye ettiğimizde tekrar ettiğimiz “Sübhane rabbiye’l-a’lâ” tesbihatını bilmek çok önemlidir.Bunların Türkçe anlamlarını yazacağız.

Rükû, kıyamda kırâatı bitirdikten sonra, baş ile arka düz olacak şekilde eğilmektir. Bu esnada kadınlar, parmaklarını diz kapakları üzerine kor. Erkekler ise, parmaklarıyla kavrayarak diz kapakları üzerine kor.

 • Sübhanerabbiye’l-azim :
 1. “Büyük olan rabbim her türlü kusurdan uzaktır.”  
 2. Resûlullah (s.a.s.) buyurdular ki:
  “Sizden biri rükû edince üç kere;


“Sübhâne rabbiye’l-azîm “Büyük Rabbim (her türlü
kusurdan)münezzehtir”desin. Bu, en az miktardır.(Ebû Dâvud,
Salât, 154; Tirmizî, Salât, 194), (Diyanet İşleri)

 • Sübhanerabbiye’l-a’lâ :
 1. “En yüce olan rabbim her türlü kusurdan uzaktır.”
 2. Resûlullah (s.a.s.) buyurdular ki:
  “Sizden biri secde edince üç kere;

“Sübhâne Rabbiye’l-a’lâ (ulu Rabbim (her çeşit kusur-dan) münezzehtir, desin. Bu da en az miktardır.” (Ebû Dâvud,
Salât, 154; Tirmizî, Salât, 194), (Diyanet İşleri)

anlamlarına gelmektedir. Fakat bu anlamlar bizim namazdaki huzuru, huşuyu ve namaz ruhunu yakalamamız için yeterli mi peki ? Farkına vardıysanız namaz tesbihatlarımızda Allah’ın Güzel İsimlerinden, rukudaki tesbihatımız içerisinde “El Azim” ve secde ettiğimizde söylediğimiz tesbihatımızın içinde ise “El Aliyy” yer almaktadır.Rabbimizin bu güzel isimlerinin ne anlama geldiğini de öğrenerek tesbihatlarımızın anlamına tam hakim olalım inşallah.

 • El-Azîm:Pek azametli. Azamet, büyüklük demektir. Hakiki büyüklük Allah’a mahsustur. Allah hiç bir şeye muhtaç değildir ve yarattığı her şeyde O’nun büyüklüğünü görmek mümkündür. Allah’ın azametini tefekkür eden insan; O’nun büyüklüğü karşısında gafletten kurtulur, imanı kuvvetlenir; acz, fakr ve kusurlarını anlar, Kur’anı Kerîm’de Allah’u Teâlâ, kudret-i Rabbâniyenin mucizatını göstererek, insanların bunları düşünerek ibret almalarını beyan buyurur. Alemin düzenliliğini, yaratılış gayesini, verilen nimet ve güzellikleri, dünyanın geçiciliğini, süt veren hayvanlardaki icazı, gece ve gündüzün dönüşümünü düşünen insan, Allah’u Teâlâ’nın sonsuz ihsanlarıyla kullarını nasıl donattığı karşısında O’nun büyüklüğünü idrak eder.
 • El-Aliyy:Cenâb-ı Allah’ın güzel isimlerinden biri-anlamına gelir. Allah Teâlâ bütün kâinatın üstündedir. Bu, cisimlerin yüksekliğine ve boyutlarına benzemez. Allah, kâinatın her noktasında her zerreye aynı nisbette yakındır. O’nun zatı cisimlerin yakınlık uzaklık kavramına benzemez. Allah’tan daha üstün bir varlık yoktur. Allah’ın benzeri, ortağı veya yardımcısı yoktur. Bütün kemal sıfatlarında üstün olan yüce Allah, zamanından ve mekândan beridir. Mübalâğa ve sübut ifade eden ve fâil vezninden sıfat olan bu kelime “yücelik” anlamı ifade eden bir lâfızdır. Bu kelime Kur’an’da daha ziyade “Kebîr”, “el-Azîm”, ve “Hakîm” isimleriyle birlikte varid olmuştur.
 • Semi’allâhü limen hamideh: Her tür övgü kendisine ait olan Allah işitti.
 • Rabbenâ leke’l-hamd : ey Rabbimiz! Her türlü övgü sana mahsustur
 • http://www.facebook.com/ilminfazileti
islami forumBilx.net
Get our toolbar!

Kabeden Canlı Yayın