سْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِİlminfazileti islamic sciences

>
English (US) Deutsch Français Русский 中文(简体) Português Italiano 日本語 한국어 Español
LA TAHZEN İNNALLAHE MEANA


BURSA ULUCAMİ MEŞHUR VAV HARFİ

BURSA ULUCAMİ MEŞHUR VAV HARFİ | görsel 1
Vav Harfi, Allah’ın Vahid ismini ve birliğini simgeler. Ebced hesabında 6 rakamına denktir ki ; Bu yönüyle aynı zamanda imanın 6 şartını temsil ettiği söylenir. Harfi med olduğu gibi, kasem harfidir. Aynı zamanda, iki cümleyi veya özneyi bağlayan bağlaçtır. İyi bakıldığında, görmek için bakıldığında; Bazen bir insanın secdedeki hali, bazen bir ceninin anne karnında ki haline benzer.. """Sabır ve namazla Allah’tan yardım isteyin. Rablerine kavuşacak ve O’na döneceklerini umanlar ve Allah’a gerçek bir saygı gösterenlerden başkasına namaz elbette ağır gelir""" Sonra çağırır insanı, belki cennet kokusunu duyurmak içindir bu davet, belki kendi yanına çağırıyordur. İşte o ayet: “Secde et, yaklaş!” "Eğil ve ben senin başını göklere erdireyim, yıldızları ayağına sereyim, sana gezmekle bitiremeyeceğin cennetler, sayamayacağın nimetler vereyim demektir bu." Secde et, vav ol, vay dememek için herşey demek olan Rabbinin önünde… • Ulu Cami’nin her duvarında VAV harfleri yazılıdır. Ancak en meşhur ve en güzel VAV harfi budur. • Halk arasında Hızır Aleyhisselam’ın bu vav harfinin önünde namaz kıldığı rivayeti yaygındır. • Tezhib sanatı ile süslenmiş ve ucuna Lale motifi işlenmiştir. Lale süsleme sanatında Allah’ı c.c. sembolize eder. • Vav harfi, Vahidiyet, Vahdaniyeti ihtiva etmesi yönüyle de Allah’ın birliğini ifade eder. Vav'lardan Çekinin -Bursa Ulu Cami - Caminin batı cephesinde günümüzde hanımların namaz kıldığı yerin batı duvarında çok değişik bir şekilde işlenmiş büyük celi sülüt dört tane VAV harfi dikkat çekmektedir. İttekul vavat: Vavdan sakının, yani va...

Şeytan Fısıltısı: Vesvese

Şeytan Fısıltısı: Vesvese | görsel 1
Kalbimiz, bir tür misafirhane gibidir. Hayat boyu meydana gelen iç ve dış tesirlere ev sahipliği yapar durur. Bu tesirlerin en önemlisi de, irade dışı meydana gelen iç fısıltılardan oluşur. Bu fısıltıların bir kısmı iyi huylu, bir kısmı kötüdür. Bu durumda ev sahibine düşen; iyileri ağırlayıp, kötüleri uğurlamaktır. Kalbimiz, düşünce ve eylemlerimizi şekillendiren bazı iç fısıltıların adeta harman olduğu bir alandır. Pek de isteğimize bağlı olmayan bu seslere “hâtır” adı verilir. (Hatıra kelimesi de buradan gelir. Fakat Türkçe’de hatıra kelimesi burada dediğimiz anlamında kullanılmaz.) Hâtırlar, iç dünyamızda yankılanan etkili telkin unsurlarıdır ve iradeyi yönlendirme gücüne sahiptir. Birçok hareketimiz kalbimize doğan bu sesin somutlaşmış halidir. Denilir ki: Her iç ses, karşılık gördüğü nispette arzuya dönüşür. Arzu azmi, azim niyeti, niyetse azaları harekete geçirir. İlham ve vesvese İslâm alimleri arzu ve yönelmeyi kamçılayan iç sesleri iki kısımda incelerler. Bir kısmı, kötülüğe, şerre davet ederken, diğer bir kısmı iyiliğe, hayra davet eder. Bu seslerin, vicdan ve sağduyu diye de adlandırılan hayra davet edici türüne “ilham”, şerre davet eden türüne “vesvese” denir. İlham melek tarafından, vesvese ise şeytan tarafından telkin edilir. Büyük hadis alimimiz Tirmizî Hazret-leri’nin rivayetine göre Hz. Peygamber s.a.v. Efendimiz buyurmuştur ki: “Şeytan da melek de insanoğluna sokularak onun kalbine birtakım şeyler atarlar. Şeytanın işi kötülüğe çağırmak, sonu fena ve zararlı olan şeylere teşvik etmek ve hakkı yalanlamak, haktan uzaklaştırmaktır. Meleğin işi, hayra çağırmak ve hakkı doğrulamaktır. ...

İmam Gazali Hazretlerinin Tasavvufa Girişi

İmam Gazali Hazretlerinin Tasavvufa Girişi | görsel 1
İmam-ı Gazali (ks) hazretleri tanınan meşhur bir ilim adamı olduğu halde, manevi ilimlerde ki eksikliğini anlayıp tasavvuf yoluna girmiştir. Nakşibendi büyüklerinden Ebu Ali Farmedi (ks) hazretlerine intisab eden İmam Gazali böylece manevi ilimlerde de kendisini yetiştirmiştir.. İmam-ı Gazali'ye ilminden dolayı, her müşkülü olan fetva almaya geldiği halde, kardeşi arkasında namaz bile kılmıyordu. İmam-ı Gazali arkasında namaz kılmadığı için kardeşini annesine şikayet etti. Annesi kardeşini camiye cemaate gitmesi için ısrar etti. Gayesi İmam-ı Gazali'nin gönlünü almaktı. Gazali'nin kardeşi annesine; -Anne, onun arkasında benim namazım olmaz, dedi. Bunun üzerine annesi fazla ısrar etti: "Bak oğlum, o senin büyüğün, sen cahilsin, ağabeyin alim kişidir, herkes ona geliyor, müşkülünü halledip gidiyor, herkesin namazı kabul oluyor da seninki neden kabul olmasın? Mutlaka gidip arkasında namaz kılacaksın" diye çok ısrar edince İmam-ı Gazali'nin kardeşi camiye gidiyor. O gün İmam-ı Gazali'ye namazdan önce bir kişi geliyor ve hayız (kadınlık hali) hakkında bir soru soruyor, İmam-ı Gazali de "Namazdan sonra gel, cevabını vereyim" diyor. Namaza başlayınca İmam-ı Gazali sürekli hayız (kadınlık hali) ile ilgili soruyu düşünüyor ve namazın tamamını cevap hazırlamakla geçiriyor, bu arada İmam-ı Gazali'nin kardeşi sürekli tekbir alıyor, sonunda namazı bozuyor ve yeniden kılıyor. İmam-ı Gazali, kardeşinin iki de bir tekbir almasına ve namazı bozup, tekrar kılmasına çok üzülüyor ve annesine şikayette bulunuyor. Annesi, "Oğlum, neden ağabeyinin namazına müdahale ettin, cemaatın içinde mahçup duruma düşürecek hareket yaptın, hani bana söz vermiştin, Namazı kılıp gelecektin? deyince, İmam-ı Gazali'nin kardeşi annesine;...

Bismillahirrahmanirrahim - iLMİNFAZİLETİ

https://www.youtube.com/watch?v=53lgKxVaxmc

Hacet Duası

Hacet Duası | görsel 1
 Hacet Duası     Şahmeran duası 7 kere ardarda 3 gün boyunca okuyun bu dua anadoluda yılanların eve girmemesi yada tarlada vs  gibi yerlerde yılanların saldırısına uğramamak için okunurmuş.     Şahmeranın diğer bir özelliğide dilekleri gerçekleştirmesidir. Bollluk ve bereket vermesidir bu dua   dediğim şekilde okunursa 40 gün içinde gerçek olurmuş.     Allahu la ilahe illa Hüvel Hayyul KayyumAllahula ilahe i     ilahe illa Huvel aliyul Hakim     Allahu la ilahe illa huves Semiul AlimAllahu la ilahe illa Huver Rahmanürrahim     Allahu la ilahe illa Huvel Vahidul Ehad Allahu la ilahe illa Huvel Ferdül Varid     Allahu la İlahe illa Huve Raufur Rahim Allahu la ilahe illa Huvel Aziz’ur Rahim     Allahu la ilahe illa huvez Zahirul Batınu Allahu la ilahe illa Huvel Ahadus   Samedu     Allahu la ilahe illa Huvel Fetta’ul AlimAllah’u la ilahe illa Huvel Aziz’ul Alim     Allahu la illa Huvel Hannan’ul Mennan’ul DeyyanAllahu la ilahe illa Huvel     Adir’ul Kahiru    Alahu la ilahe illa Huver-Rafiul AlimAllahu la ilahe illa Huver-Rabbül arş’il Azim    Allahu la ilahe illa Huvel Melikul KudüsAllahu la ilahe illa Huvel Hamdul mubin    Allahu la ilahe illa Huvel Bais’ul VarisAllahu la ilahe illa Huvel Esmaul Hüsna    Huvel Hayy’u la ilahe illa Huve Fadi’u MuhlisineLehuddiyn  Subhane birahmetike       ya erhammerrahimin Velhamdu-lillahi Rabbil alemin  ...

Maide Suresi 54.Ayet

Maide Suresi 54.Ayet | görsel 1
http://www.facebook.com/ilminfazileti

İLK EZAN - BİLALİ HABEŞİ R.A.

İLK EZAN - BİLALİ HABEŞİ R.A. | görsel 1
Müezzinlerin piri Ezan İslam'ın şiarlarından, sembollerinden biridir. Okunduğu bölgede Müslümanların varlığının bir işaretidir. Ve tevhidin, imanın, Allah'ın büyüklüğünün, Hz. Muhammed'in SAV Resul oluşunun bir haykırışıdır. İşte bu haykırışı ilk yapan Bilal-i Habeş'idir. Ezandan önce Müslümanlara namaz vaktinin gelişi; "es-Salah, es-Salah, Haydi namaza..." nidasıyla duyurulurdu. Ama aslında tam olarak duyurulamıyordu. Efendimiz (sav) ashabıyla istişare eder. Bazıları 'çan çalalım' der. 'Hıristiyan âdetidir' diye kabul edilmez. Teklifler ve reddedilişler peş peşe gelir: -Boru çalalım, -Yahudi âdetidir. -Ateş yakalım, -Mecusi âdetidir. -Namaz vakti yüksekçe bir yere bayrak asalım, -Bu da hoş değil, üstelik gece görülmez. Bir karara varılamadan Müslümanlar dağılır. Sabah namazı vakti Ensar'dan Abdullah bin Zeyd gördüğü bir rüyayı Resulullah'a anlatır. Efendimiz (sav): "İnşallah hak rüyadır, diyerek rüyadan duyduğu memnuniyeti dile getirir ve bu aşamada vahyin de talimatıyla emrini verir: "Abdullah Bilal'le birlikte kalk, sen gördüklerini Bilal'e söyle, Bilal ezan okusun. Çünkü O'nun sesi senden daha yüksektir. (Ebu Davud) Ve o ilk ezandan sonra Resulullah vefat edinceye kadar hep Efendimizin (sav) müezzinidir. Bilal-i Habeşi bir sabah vakti yine namaz vaktinin geldiğini Peygamber Efendimize bildirmek için evinin önüne gitmiş ve: "es-Salah..." diye seslenmişti. Biraz bekledikten sonra Efendimizin gelmediğini görünce Bilal, tekrar evin önüne giderek; "Esselatü Hayrün minen nevm, Namaz uykudan hayırlıdır"  diye iki defa nida etmişti. Resulullah Mescide gelip Bilal'i görün...

Mahmut Efendi Hz (KS)

Mahmut Efendi Hz (KS) | görsel 1
http://www.facebook.com/ilminfazileti

Mühim İşlerin Halledilmesi İçin Okunacak Dua

Mühim İşlerin Halledilmesi İçin Okunacak Dua | görsel 1
Gerçekleşmesi zor görünen işlerin kolay halledilmesi, acıların dindirilmesi, kederlerin giderilmesi, aile huzuru ve herhangi birinin sevgisini kazanabilmek için her namazdan sonra 21 defa salat-ı tefriciye düzenli olarak okunursa, bütün niyetiniz kısa zamanda kabul olur. Alla hümme salli salaten kamileten ve sellim selamen. Tammen alâ seyyidine muhammedin illezi tenhallü bi-hil ukadü ve tenfericu bihi-l kûrabu ve tukda bihil havâicu ve tünalü bihir reğaibu ve hüsnül havatimi ve yüsteskal ğamamu bivechihil keriymi ve alâ alihi ve sahbihi fiykülli lemhatin ve nefesin bi âdedi külli malûmin lek.  

LA TAHZEN İNNALLAHE MEANE

LA TAHZEN İNNALLAHE MEANE | görsel 1
http://www.facebook.com/ilminfazileti

Onlar Kuranı-Quran They

Onlar Kuranı-Quran They | görsel 1
http://www.facebook.com/ilminfazileti

Hasbun Allah Rabbun Allah

Hasbun Allah Rabbun Allah | görsel 1
Hasbun Allah Rabbun Allah | görsel 2
http://www.facebook.com/ilminfazileti

Dini Facebook Kapak Fotoğrafları

Dini Facebook Kapak Fotoğrafları | görsel 1
Resimleri bilgisayarınıza kaydetmeden önce orijinal resimler için üzerine tıklayınız.Açılan pencerden farenin sağ tuşuna basarak ” Resmi Farklı Kaydet” e tıklayınız. http://www.facebook.com/ilminfazileti...

Sübhane Rabbiye’l a’lâ ve Sübhane Rabbiye’l Azîm ne Demektir?

Sübhane Rabbiye’l a’lâ ve Sübhane Rabbiye’l Azîm ne Demektir? | görsel 1
Bismillahirrahmanirrahim Sübhane rabbiye’l-a’lâ ve sübhane rabbiye’l-azîm ne demektir? Beş vakit farz namazlarımız da ve diğer bütün namazlarımızda rukuda tekrar ettiğimiz ” Sübhane rabbiye’l-azîm”  ve secdeye ettiğimizde tekrar ettiğimiz “Sübhane rabbiye’l-a’lâ” tesbihatını bilmek çok önemlidir.Bunların Türkçe anlamlarını yazacağız. Rükû, kıyamda kırâatı bitirdikten sonra, baş ile arka düz olacak şekilde eğilmektir. Bu esnada kadınlar, parmaklarını diz kapakları üzerine kor. Erkekler ise, parmaklarıyla kavrayarak diz kapakları üzerine kor. Sübhanerabbiye’l-azim : “Büyük olan rabbim her türlü kusurdan uzaktır.”   Resûlullah (s.a.s.) buyurdular ki: “Sizden biri rükû edince üç kere; “Sübhâne rabbiye’l-azîm “Büyük Rabbim (her türlü kusurdan)münezzehtir”desin. Bu, en az miktardır.(Ebû Dâvud, Salât, 154; Tirmizî, Salât, 194), (Diyanet İşleri) Sübhanerabbiye’l-a’lâ : “En yüce olan rabbim her türlü kusurdan uzaktır.” Resûlullah (s.a.s.) buyurdular ki: “Sizden biri secde edince üç kere; “Sübhâne Rabbiye’l-a’lâ (ulu Rabbim (her çeşit kusur-dan) münezzehtir, desin. Bu da en az miktardır.” (Ebû Dâvud, Salât, 154; Tirmizî, Salât, 194), (Diyanet İşleri) anlamlarına gelmektedir. Fakat bu anlamlar bizim namazdaki huzuru, huşuyu ve namaz ruhunu yakalamamız için yeterli mi peki ? Farkına vardıysanız namaz tesbihatlarımızda Allah’ın Güzel ...

NAKŞİBENDİ ZİKİR - Facebook ilminfazileti- ilminfazileti.blogcu

Seyretmek için  Link'e Tıklayınız http://.youtu.be/15K0xrxgt4E

PEYGAMBERİMİZİN SİZE SELAMI VAR ?

PEYGAMBERİMİZİN SİZE SELAMI VAR ? | görsel 1
http://www.facebook.com/ilminfazileti

Hz Mevlânâ'dan Çok Güzel Bir Namaz Anlatısı

Hz Mevlânâdan Çok Güzel Bir Namaz Anlatısı | görsel 1
Mevlânâ'dan Bir Namaz Anlatısı Ey imam, namaza başlarken Allâhu ekber demenin mânâsı şudur: “Allâh’ım, biz senin huzûrunda kurban olduk.” Kurban keserken Allâhuekber dersin işte, öldürülmeye layık olan nefsi kurban ederken de bu söz söylenir. O esnada beden İsmail, can da Halîl İbrahim gibidir. Can, bu semiz bedenin hevâ ve hevesini kesmek için tekbîr getirince Beden şehvetlerden, hırslardan kurtulur, namazda “Bismillahirrahmânirr ahîm” demekle kurban olur gider. Namaz kılanlar, kıyâmette olduğu gibi, Allâh’ın huzûrunda saflar halinde dururlar, sorguya, hesap vermeye, yalvarmaya koyulurlar. Namazda gözyaşı dökerken ayakta durmak, kıyâmet günü dirilerek, kabirlerden kalkıp mahşer yerinde Allâh’ın huzûrunda ayakta durmağa benzer. Cenâb-ı Hakk; “Sana verdiğim bu kadar mühlet içinde ne yaptın? Ne kazandın, ve bana ne getirdin?” diyecek. Ömrünü ne ile, ne işlerle, ne gibi ibâdetlerle, ne iyilikler yaparak harcadın, bitirdin? Sana verdiğim rızkı, kuvveti, gücü ne ile yok ettin? Gözünün nûrunu nerede tükettin? Beş duygunu nerelerde kullandın? Gözünü, kulağını, aklını, irâdeni, bileğini, arşa ait olan bütün bu kuvvetlerini, neye, nerelere harcadın da onlara karşılık, bu dünyada neyi satın aldın? Sana kazma gibi, bel gibi el, ayak verdim. Onları sana ben bağışladım; onlar ne oldular?” Allâh’ın huzûrunda bunun gibi derde dert katan yüz binlerce haberler, sualler gelir.   Namazda kıyamda iken, kula gelen bu sözlerden kul utanır, utancından iki büklüm olur ruküa varır. Utancından ayakta durmağa gücü kalmaz, ruküda: “Subhane rabbiye&rsquo...


islami forumBilx.net
Get our toolbar!

Kabeden Canlı Yayın