سْــــــــــــــــــمِ ﷲِالرَّحْمَنِİlminfazileti islamic sciences-İslami İlimler

>
English (US) Deutsch Français Русский 中文(简体) Português Italiano 日本語 한국어 Español
LA TAHZEN İNNALLAHE MEANA


Çalışan Gazetecilerin Günü Kutlu Olsun

Çalışan Gazetecilerin Günü Kutlu Olsun | görsel 1
  Gazetecilerin, herkesin tatil yaptığı zamanlarda bile halka doğru haber ulaştırmak için çalıştığını ifade ederek, "Gece demeden, gündüz demeden, soğukta, sıcakta, zor şartlarda kamuoyunun bilgilenmesine vesile olan, devlet ve millet arasında adeta bir köprü vazifesi gören basının değerli emekçilerinin bu gününü kutluyorum. Haberlerin zamanında ve doğru olarak ulaştırılmasında fedakarca, özverili olarak görevlerini yapan basın emekçilerinin sorunlarının çözümü, çalışma şartlarının iyileştirilmesi gibi konularda medya patronlarının daha duyarlı olması gerekmektedir. Haber alma özgürlüğünün koruyucusu çalışan gazetecilerin günü kutlu olsun"  http://www.ilminfazileti.blogcu.com H.K

Bilgisayar Masa Üstü La İlahe İllallah

Bilgisayar Masa Üstü La İlahe İllallah | görsel 1
  BİLGİSAYAR MASA ÜSTÜ RESMİ RESMİ BÜYÜTMEK İÇİN ÜSTÜNE TIKLAYINIZ !

Bilgisayar Masa Üstü Resmi

Bilgisayar Masa Üstü Resmi | görsel 1
BİLGİSAYAR MASA ÜSTÜ RESMİ RESMİ BÜYÜTMEK İÇİN ÜSTÜNE TIKLAYINIZ !

Sahih Buhari Hadisleri KİTÂBÜ`L-VUDÛ`

Sahih Buhari Hadisleri KİTÂBÜ`L-VUDÛ` | görsel 1
  Fasil : KİTÂBÜ`L-VUDÛ` Konu : Abdestin fazîleti Ravi : Ebû Hüreyre Baslik : ABDESTİN FAZÎLETİ HAKKINDA EBÛ HÜREYRE HADÎSİ Hadis : Şöyle demiştir: Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`den işitdim, buyuruyordu ki "Benim ümmetim Kıyâmet gününde (bedenlerindeki) abdest âsârından dolayı yüzü nurlular, elleri, ayakları segililer diye (mevkıf-i hesâba veya mîzan başına) çağrılacaklardır." Ebû Hüreyre: "Artık bu parlaklığını daha ziyâde uzatmak herhanginizin elinden gelirse yapsın." demiş. HadisNo : 111     Fasil : KİTÂBÜ`L-VUDÛ` Konu : Namazda hades vâki` olmak Ravi : Abdullâh b. Zeyd Baslik : ABDESTİNİN BOZULDUĞUNU VEHMEDEN KİMSENİN HÂLİ Hadis : Müşârün-ileyh namazda iken kendisinde bir şey (yâni hades) vukûunu hayâl eden kimsenin hâlini Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`e arzetmiş. (Resûlu`llâl salla`llâhu aleyhi ve sellem de): "Bir ses veya bir koku duymadıkca (namazdan) çıkmasın." buyurmuş. HadisNo : 112     Fasil : KİTÂBÜ`L-VUDÛ` Konu : Uyku Ravi : Abdullâh b. Abbâs Baslik : ABDESTİNİN BOZULDUĞUNU VEHMEDEN KİMSENİN HÂLİ Hadis : Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem (bir gece) uyudu, hattâ horladı bile. Ondan sonra abdest almaksızın namaz kıldı. (Bu sözü) İbn-i Abbâs radiya`llâhu anhümâ`nın: "Uzanıp horla(yacak kadar uyu)dı. Ondan sonra kalkıp namaz kıldı." tarzında söylediği de rivâyet olunuyor. HadisNo : 113     Fasil : KİTÂBÜ`L-VUDÛ` Konu : Abdest alış şekli;Namaza ha...

Buhari Hadisleri KİTÂBÜ`L-İLİM

Buhari Hadisleri KİTÂBÜ`L-İLİM | görsel 1
Fasil     :     KİTÂBÜ`L-İLİM Konu     :     İlim tebliği;Mü`minin ırzı haramdır;Mü`minin kanı haramdır;Mü`minin malı haramdır Ravi     :     Ebû Bekre Nufey` b. Hâris Baslik     :     VEDÂ` HACCINDA PEYGAMBER (S.A. VE S.) İN BÂZI NASÎHATLARINA DÂİR EBÛ BEKRE HADÎSİ Hadis     :     Şöyle demiştir: Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem (Haccetü`l-Vedâ`da) devesi üzerinde oturdu. Devenin dizginini bir adam tutuyordu. "Bu gün hangi gündür?" diye sual etti. sükût ettik, o derecede ki başka bir isim ile tesmiye edecek zannetdik. "Kurban günü değil mi?" buyurdu. "Evet." dedik. Sonra: "Bu ay hangi aydır?" diye sordu. Yine sükût ettik, o derecede ki isminden başka bir isim ile tesmiye edecek zannettik. "Zilhicce değil mi?" buyurdu. "Evet." dedik. (Sonra): "Bu hangi şehirdir?" diye sordu. Yine sustuk, o derecede ki isminden başka bir isim ile tesmiye edecek zannettik. "Mekke değil mi?" buyurdu. "Evet." dedik. (Bunun üzerine) buyurdu ki "Kanlarınız, mallarınız, ırzlarınız bu şehir içinde, bu ayda bu günün hürmeti kadar yekdiğerinize haramdır. Hâzır olanlarınız, gâib olanlarınıza (bunu) teblîğ etsin. Olabilir ki hâzır olan kimse, bunu daha iyi anlar bir kimseye teblîğ etmiş bulunur." HadisNo     :     61       Fasil     :     KİTÂBÜ`L-İLİM Konu     :     Bıktırmamak;Vedâ Haccı Hutbesi Ravi     :     Abdullâh b. Mes`ûd Baslik...

Hasbun Allah pc masa üstü resmi

Hasbun Allah pc masa üstü resmi | görsel 1
Hasbun Allah pc masa üstü resmi | görsel 2
Hasbun Allah pc masa üstü resmi

Sahih Buhari Hadisleri KİTÂBÜ`L-ÎMÂN 2

Sahih Buhari Hadisleri KİTÂBÜ`L-ÎMÂN 2 | görsel 1
Fasil     :     KİTÂBÜ`L-ÎMÂN Konu     :      Ravi     :     Ebû Saîd-i Hudrî Baslik     :     MÜ`MİNİN EBEDİYYEN CEHENNEM`DE KALMIYACAĞINA DÂİR EBÛ SAÎD HADÎSİ Hadis     :     Şöyle demiştir: Nebiyy-i Mükerrem salla`llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Ehl-i Cennet Cennet`e, ehl-i Dûzah Dûzah`a girdikten sonra Allâhu Teâlâ Azze ve Celle: "Kimin kalbinde bir hardal tânesi ağırlığınca îmân varsa (ateşden) çıkarınız." diye ferman buyuracaktır. Bunun üzerine (bu gibiler) simsiyah kesilmiş oldukları halde çıkarılıp Nehr-i hayât (yâhud Nehr-i hayâ, yâhud da Nehr-i hayâ`) içine atılacaklar ve (orada) sel uğrağında kalan yabânî reyhan tohumları nasıl (sür`atle) biterse öylece biteceklerdir. Görmezmisin, bunlar (ne güzel) sapsarı olarak (ve iki tarafına) salınarak sürer? HadisNo     :     21       Fasil     :     KİTÂBÜ`L-ÎMÂN Konu     :     Rüyâ Ravi     :     Ebû Saîd-i Hudrî Baslik     :     PEYGAMBER (S.A. VE S.) İN "...HAYÂ ÎMANDANDIR." HADÎSİ Hadis     :     Şöyle demiştir: Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Uyuduğum esnâda gördüm ki halk bana arzolunuyordu. Üstlerinde gömlekler vardı. Bu gömleklerin kimi memelere varıyor, kimi daha kısa idi. Ömer b. el-Hattâb da bana arzolundu. Üstünde (eteklerin...

Sahih Buhari Hadisleri KİTÂBÜ`L-ÎMÂN 1

Fasil     :     KİTÂBÜ`L-ÎMÂN Konu     :     Gerçek müslüman Ravi     :     Ebû Mûsâ el-Eş`arî Baslik     :     MÜSLÜMANLARIN HANGİSİ EFDALDİR Hadis     :     Şöyle demiştir: "Yâ Resûlâ`llâh, müslümanların hangisi efdaldir?" diye suâl ettiler. "Müslümanlar; dilinden elinden selâmette kalandır." cevâbını verdiler. HadisNo     :     11       Fasil     :     KİTÂBÜ`L-ÎMÂN Konu     :     Gerçek müslüman;Selâmlaşmak;Yoksulları doyurmak Ravi     :     Abdullâh b. Amr b. Âs Baslik     :     İSLÂM`IN EMRETTİĞİ HASLETLERİN EN HAYIRLISININ HANGİSİ OLDUĞU Hadis     :     Şöyle demiştir: Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`e biri: "İslâm`ın en hayırlısı hangisidir?" diye sordu. "İt`âm-ı taâm etmen ve tanıdığına, tanımadığına selâm vermendir." cevâbını verdiler. HadisNo     :     12       Fasil     :     KİTÂBÜ`L-ÎMÂN Konu     :     İlk vahyin gelişi;Kendi istediğini başkaları için de istemek Ravi     :     Enes b. Mâlik Baslik     :     İSLÂM`IN EMRETTİĞİ HASLETLERİN EN HAYIRLISININ HANGİSİ OLDUĞU;(KÂMİL) ÎMÂNIN ŞARTLARI Hadis     :    &n...

Sahih Buhari Hadisleri 1TECRÎD`İN METNİ

Sahih Buhari Hadisleri 1TECRÎD`İN METNİ | görsel 1
Fasil     :     TECRÎD`İN METNİ Konu     :     Hicret;Niyet Ravi     :     Ömer b. el-Hattâb Baslik     :     RESÛLULLÂH (S.A. VE S.) EFENDİMİZ HAZRETLERİNE VAHYİN BAŞLANGICI NASIL OLDUĞUNA DÂİRDİR Hadis     :     Şöyle demiştir: Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`den işittim, buyuruyordu ki: Ameller (in kıymeti) ancak niyetlere göredir. Herkesin niyet ettiği ne ise eline geçecek olan ancak odur. Artık nâil olacağı bir dünyâ veya nikâh edeceği bir kadından dolayı hicret etmiş kimse varsa hicreti (Allâh`ın ve Resûlünün rızâsına değil), sebeb-i hicreti olan şeye müntehîdir. HadisNo     :     1       Fasil     :     TECRÎD`İN METNİ Konu     :     Vahyin geliş şekilleri Ravi     :     Ümmü`l-mü`minîn Âişe Baslik     :     VAHYİN NE ŞEKİLDE GELDİĞİ VE MERTEBELERİ Hadis     :     Şöyle demiştir: Hâris b. Hişâm radiya`llâhu anh Resûlu`llâh salla`llâhu aleyi ve sellem`den: "Yâ Resûllâ`llâh, sana vahiy nasıl gelir?" diye sordu. Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Ahyânen bana çıngırak sesi gibi gelir ki bana en ağır geleni de budur. Benden o hâl zâil olur olmaz (Meleğin) bana söylediğini iyice bellemiş olurum. Ahdânen Melek bana bir insan olarak temessül eder. Benimle konuşur. Ben de söylediğini iyice bellerim. -Âişe radiya`llâhu anhâ der ki: Resûl`llâh ...

COŞKUN ARAL "HARF DEVRİMİ, BİN YILLIK KÜLTÜRE BETON DÖKTÜ!"

COŞKUN ARAL HARF DEVRİMİ, BİN YILLIK KÜLTÜRE BETON DÖKTÜ! | görsel 1
Gazeteci ve belgesel yapımcısı Coşkun Aral, "benim dedem Osmanlıcayı uzun bir dönem kullanmış. Niye bir anda yerin dibine sokulsun ki" dedi. CNN Türk'te Enver Aysever'in programına katılan Aral, "Harf devrimini eleştiriyorsunuz. Diyorsunuz ki harf devrimi bir devrim değil, kopuştur?" şeklindeki soruya, "Bize öyle anlatılmıştı. Arap alfabesi zor olduğu için Latin alfabesine geçtik. Latin alfabesine geçmesini ben çok isterim, çok güzel, kullanıyorum ama niye bin yıllık kültürün birikimini bir anda hiç anlaşılmayan bir dil haline getirip, beton dökmek..." şeklinde cevapladı. Osmanlıca eserlerin ve dökümanların dünyanın her tarafında bulunduğunu belirten Aral, sözlerini şöyle sürdürdü: "İran'da bugün herkes Farsçayı Arap alfabesiyle okuyup yazıyor. İsrail de Yunanistan da Rusya da kendi alfabeleriyle okuyup yazıyorlar. Latin alfabesinin ilk uygulanışı bizim cumhuriyet tarihinde değil. 1918'de Yön gazetesi çıkarılıyor Lenin'inin isteğiyle Azerbeycan'da. İlk uygulama orada. Yani bir ilk değil. Ben aşağı yukarı Roma döneminden, Bizans döneminden devralınmış bir uygarlığa ilişkin izin, kayda geçmiş envanterini niye başkalarının tercümesinden okuyayım. "İki sene önce Yemen'e gittiğimde bakanlıktan biri 'gel seni, sizin kütüphaneye götüreyim' dedi. 'Biliyor musunuz, burada sukortodaki balıklara ilişkin çok güzel kitaplar var' dedi. Bir kitap çıkardı içi muhteşem minyatürlerle dolu çok muhteşem bir kitap... 'Okusana' dedi. 'Okuyamam' dedim. 'Türkçe' dedi. 'Yok bu Arap alfabesiyle yazılmış Türkçe, ben bunu okuyamıyorum' dedim. Sizin böyle bi hazineniz var, Afrika'da iziniz var oysa ...

İlim sahibi olmanın faydası ve zararı

İlim sahibi olmanın faydası ve zararı | görsel 1
İlmin kıymetli, şerefli olması, sâlih, iyi niyete bağlıdır. Bunun için ilmi, câhillikten ve nefsinin kötü isteklerinden kurtulmak için öğrenmek lâzımdır. Ayrıca ilim, amel etmek ve başkalarına öğretmek ve bunları ihlâs ile yapmak için öğrenilir. Amel ve ihlâs ile olmayan ilim zararlıdır. Hadîs-i şerîfte, “Allah için olmayan ilmin sahibi, Cehennemde ateşler üzerine oturtulacaktır” buyuruldu. Makam, şan-şöhret için, dünyalık ele geçirmek için ilim öğrenmek, ya'nî dîni dünyaya âlet etmek, altın kaşıkla necâset yemeye benzer. Dîni dünya kazancına âlet edenler, din hırsızlarıdır. Hadîs-i şerîfte, “Bu ümmetin âlimleri iki türlü olacaktır: Birincileri, ilimleri ile insanlara faydalı olacaktır. Onlardan bir karşılık beklemiyeceklerdir. Böyle olan insana denizdeki balıklar ve yeryüzündeki hayvanlar ve havadaki kuşlar duâ edeceklerdir. İlmi başkalarına faydalı olmayan, ilmini dünyalık ele geçirmek için kullananlara kıyâmette Cehennem ateşinden yular vurulacaktır” buyuruldu. İslâmiyete uyan, ilmini dünyalık menfaatlerine âlet etmiyen âlim, etrafına ışık saçan ışık kaynağı gibidir. Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: “Kıyâmet günü bir din adamı getirilip Cehenneme atılır. Cehennemdeki tanıdıkları, sen dünyada Allahın emirlerini bildirirdin. Niçin bu azâba düştün derler. Evet, günâhtır yapmayın derdim, kendim yapardım. Yapınız dediklerimi de yapmazdım. Bunun için, cezâsını çekiyorum der.” Emânetçinin kendisine bırakılan malları muhâfaza etmekte emîn olması lâzım geldiği gibi, din âliminin de, islâm bilgilerini bozu...

Rad Suresi Meali

Rad Suresi Meali

Cübbeli Ahmet Hoca - Namazlarda Cem

Cübbeli Ahmet Hoca - Namazlarda Cem (Birleştirme) Var mıdır [Soru_Cevap]

CÜBBELİ AHMET HOCAEFENDİ

YILBAŞI SOHBETİ (31-12-2012)- Çünkü yüce Allah şöyle buyurmuştur: "...Sizden kim onları dost edinirse, oda onlardandır..." (Maide: 5/51)

Beytu'l Atik - Kabe pc masa üstü resmi

Beytu'l Atik - Kabe pc masa üstü resmi | görsel 1
Resulullah (sav) buyurdular ki: "(Kabe'ye) Kur'an-ı Kerim'de, Beytu'l-Atik denmiş olması (Hacc 29, 33) ona hiç bir cebbarın galebe çalmamış olmasındandır." Resmi büyütmek için resmin üstüne mausla çift tıklayınız !

Mahmud Efendi Hazretlerinden (k.s.) Kendi sesinden sohbetler

Mahmud Efendi Hazretlerinden (k.s.) Feyiz Dolu Sohbetler-1-

27.12.2012 Lalegül Fm Sohbeti - Cübbeli Ahmet Hoca

 Lalegül Fm Sohbeti - Cübbeli Ahmet Hoca

Şeyh Salim el- Habeşi

Şeyh Salim el- Habeşi´ den Vehhabilere Reddiye

Allahı Ne Kadar Seviyoruz

Abdulmetin Balkanlıoğlu Hoca

Abdul Kadir Geylani (KS) Hazretleri Belgesel

Abdul Kadir Geylani (KS)

PEYGAMBERIN KILICLARI [HD] 2012 Dini Film

PEYGAMBERIN SAV 'in KILICLARI

Müslümanlar Birbirlerine Duâ Etmeliler

Abdülmetin Balkanlıoğlu Hoca

Allah ın Rahmeti

Allah ın Rahmeti  Abdulmetin Balkanlıoğlu

EBÜ’L-HASAN-I HARAKÂNÎ (k.s)

EBÜ’L-HASAN-I HARAKÂNÎ (k.s) | görsel 1
EBÜ’L-HASAN-I HARAKÂNÎ (k.s) | görsel 2
   EBÜ’L-HASAN-I HARAKÂNÎ (k.s)   Gönüller Sultanı   Ebü’l-Hasan-ı Harakânî hazretleri yaşadığı dönemin gavs-ı âzamıydı. İnsanlara uzanan ilâhî rahmetlere o vesile olurdu. Devrin biriciğiydi. Makamı, hali, şanı ve şerefi ile eşine az rastlanır bir veliydi.   O öyle bir denizdi ki, irfan deryası gibi dalgalarıyla nice velî kulların yardıma koşardı. Onun dergâhına uzaktan yakından, her gün, her ay, her yıl kafilelerle insanlar gelirdi. Onun nurânî bakışları ve merhametli elleri, Allah’ın kullarına uzanan bir rahmet pınarıydı âdeta...   Ebü’l-Hasan-ı Harakânî hazretleri üveysî olarak yetişti. Bâyezîd-i Bistâmî hazretlerinin ruhaniyeti onu terbiye etmişti. Onun hakkında Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî hazretleri şöyle diyor:   “Kalplerin mânevî doktorları olan velîler, uzaktan senin adını işitmekle varlığının ta derinlerine kadar giderler. Belki de senin doğuşundan yıllarca evvel, seni görürler ve hallerini bile haber verirler.”   Ârifler sultanı Bâyezîd-i Bistâmî hazretleri, bir gün Rey şehrinin yakınlarına Harakân köyünün hemen yanına gelmişti. Yanında müridleri de vardı. Harakân köyünden latif bir mânevî koku geldiğini hissetti. Bir nefes ruhuna teneffüs etti. O latif mânevî kokuyu aldı. Ruhu aşk şarabı içmiş gibi oldu ve kendinden geçti.   Buzlu su ile dolu olan kabın dışına temas eden hava, ter gibi görünür. O kaptaki ter, aslında havanın soğukluğundan kaynaklanır. Çünkü kabın içindeki sıcaklık dışına vurmuştur. İşte kokuyu getiren rüzgâr da ona buz gibi esti. Beden t...

Sabah Namazının Farzından Sonra Okudukları

Sabah Namazının Farzından Sonra Okudukları | görsel 1
Mahmut Efendi  Hazretlerinin Sabah Namazının Farzından Sonra Okudukları   Sabah namazının farzında selam verdikten sonra 9 defa    La ilahe illahü Vahdehü la Şerike leh lehül mülkü velehül hamdü yuhyi ve yümitü vehuve ala kulli şeyin kadir.       1 defa La ilahe illahü Vahdehü la Şerike leh lehül mülkü velehül hamdü yuhyi ve yümitü vehuve hayyun la yemütü biyedihil hayru vehuve ala kulli şeyin kadir   3 defa  Estağfirullahellezi la ilahe illa huvel hayyul kayyume ve etübü ileyh   1 defa  Allahümme entes selamü ve minkes selam tebarakte ya zel celali vel ikram Okuyup daha sonra tesbih dualarına başlıyorlar Şöyle ki: Ala rasulina salevat dendikten sonra Salavatı şerife getirip   Sübhanallahi vel hamdülillahi vela ilahe illallahü vallahü ekver vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim Diyerek Ayetel kursi’yi okuyorlar ve daha sonra   33 defa Sübhanallah 33 defa Elhamdülillah 33 defa Allahü Ekber   ( Eğer bunlar müezzin tarafından ilan edilirse sadece Sübhanallah , Elhamdülillah, Allahü ekber denir başka bir şey ilave edilmez.) La ilahe illahü Vahdehü la Şerike leh lehül mülkü velehül hamdü vehuve ala kulli şeyin kadir sübhane rabbiyel aliyyil alel vehhab Dedikten sonra ellerini kaldırarak dua ediyorlar. Duadan sonra Vel hamdü lillahi rabbil alemin esteizü billah faalem ennehü    10 defa La ilahe illallah 10’uncusunda La ilahe illallah muhammedürrasülüllah sallallahü Teala ve selem ila şerefinnebiyyi ve alihi ve eshabihi ve meşayihina el Fatiha Deyip 1 Fatiha okuyorlar Sonr...

Mustafa Özşimşekler Hoca ~ Yılbaşı Kutlamaları ve İslâm 27-12-20

Mustafa Özşimşekler Hoca ~ Yılbaşı Kutlamaları ve İslâm 27-12-2012

iSLAMDA CiNLER PERİLER

iSLAMDA CiNLER PERİLER | görsel 1
Cinlerin bir tek ferdine "cinnî" denir. "cânn" kelimesi cin ile eşanlamdır. Ğûl ve ifrit cinlerin değişik türleridir. İslâm'dan önce Arabistan'da cinler, çölün "satyre" ve "nymphe"leri idi. Tabiat hayatının, insanların hükmü altına girmemiş ve düşman kalmış tarafını temsil ediyorlardı. Fakat Hz. Peygamber (s.a.s.)'in bey'ati esnasında cinler önemli ve bilinmeyen ilâhlar arasına girmekte idiler. Mekke Arapları cinler ile Allah arasında bir nesep yakınlığı bulunduğunu söylerler (es-Saffât, 37/158), onları Allah'ın ortakları mertebesine çıkarırlar (el-En'âm, 6/128) ve onlardan yardım dilerlerdi. (el-Cumua, 62/6)   Cinin varlığı Kur'an ve sünnet ile sabittir. Hayat sahibi yaratıklar yalnız şu madde dünyasındaki insanlarla, çeşitlerini bilemediğimiz hayvanlardan ibaret değildir. Bir de ancak peygamberlerin ve asfiyâ (dinde yüksek mertebe sahibi kimseler)'nın gördüğü varlıklar vardır ki, bunlar melekler ile cinlerdir. Bunlar çeşitli şekillere girecek vaziyette yaratılmışlardır. Melekler Allah'a itaattan asla ayrılmazlar. Göklerde bulunurlar, ancak Allahu Teâlâ'nın emriyle yeryüzüne iner, tekrar göklere yükselirler. Cinler ise, insanlar gibi yeryüzünde bulunurlar. Müminleri ve kâfirleri vardır. Meleklerin ve cinlerin varlığı, Kur'an ve sünnetle sabit olduğundan, bunları inkâr etmek, İslâm akîdesini zedeler. Cinler de insanlar gibi mükellef olup onlara da peygamberler gönderilmiştir: "Ey cin ve insan topluluğu; size, içinizden, ayetlerimi anlatan ve şu (korkunç haşr) gününüzün geleceğini haber verip sizi korkutan peygamberler gelmedi mi?" (el-En'âm, 6/130) ...

Güzel İslam

Güzel İslam | görsel 1
religiöse Stätte-religious site-Lugar religioso-site religieus-信仰の場所-سایت های مذهبی- религиозный сайт


islami forumBilx.net
Get our toolbar!

Kabeden Canlı Yayın