سْــــــــــــــــــمِ ﷲِالرَّحْمَنِİlminfazileti islamic sciences-İslami İlimler

>
English (US) Deutsch Français Русский 中文(简体) Português Italiano 日本語 한국어 Español
LA TAHZEN İNNALLAHE MEANA


En Sevgiliye (HZ.MUHAMMED S.A..V-ilminfazileti.blogcu.com

Sevgililer Günü En Sevgili Hz Muhammed SAV

İçki, Sigara ve Uyuşturucu Maddelerin Zararları

İçki, Sigara ve Uyuşturucu Maddelerin Zararları | görsel 1
Sevgili Kardeşlerim! Yüce Rabbimiz insanı en güzel şekilde yaratmış ve hayatını devam ettirmesi için ona bir beden ihsan etmiştir. İnsanoğluna verilen bu emanetin yanlış ve zararlı yollarda kullanılmaması emir ve tavsiye edilmiştir. Sevgi ve merhamet dini olan İslam aklı, canı, nesli, malı ve dini korumayı esas almış, bunları meşru yollarda değerlendirmeyi farz kılmış, bu değerlere herhangi bir şekilde zarar verilmesini de şiddetle yasaklamıştır. Dünya ve ahiret mutluluğunu esas alan dinimiz, ailevi ve toplumsal huzursuzluklara yol açan başta alkol ve sigara olmak üzere, insanın aklını, kalbini ve bedenini tahrip eden bütün zararlı alışkanlıkları yasaklamıştır. Değerli Kardeşlerim! Uyuşturucu maddelerin, sigara, alkol ve diğer zararlı alışkanlıkların en belirgin özelliği az miktarda kullanılsalar bile, zamanla bağımlılık yapmalarıdır. Bütün insanları, özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi sigara, alkol ve zararlı alışkanlıkların ağına düşmekten korumak her sorumluluk sahibinin görevidir. Yapılan araştırmalara göre, ülkemizde maalesef sigara kullananların yaşı 10-11’e kadar düşmüştür. Yine bu araştırmalardan öğreniyoruz ki uyuşturucu maddeleri kullanan gençlerimizin sayısında da ciddi artış görülmektedir. Muhterem Müslümanlar! Çocukları ve gençleri bu kötü alışkanlıklara götüren sebepler arasında aile içi iletişim noksanlığı, sevgisizlik, şiddet, küçümseme, yanlış arkadaş seçimi gibi faktörler etkili olmaktadır. Çocuk yetişmesinde ihmal edilen sorumluluklar, gençlik dönemlerinde yukarıda anlatılan olumsuzluklara neden olmaktadır. Çocuklarımızı bu gibi kötü alışkanlıklardan uzak tutmanın en önemli yolu, aile olarak sorumluluklarımızın bilincinde olmak ve yerine getirmektir. ...

NURUN NÜBÜVVET DUASI

NURUN NÜBÜVVET DUASI | görsel 1
http://www.facebook.com/islami.islamandmuslims  EKLE /www.facebook.com/Ilminfazileti?ref=hl BEĞEN Latince Okunuşu Bismillâhirrahmânirrahîm. Allâhûmme zi’s-sultânil-azıym.Ve zi’l-menni’l-kadim. Ve zi’l-vechi’l-kerîm.Ve veliyyi’l-kelimâti’t-tammati ve’d-dâ’veti’l-müstecabâti ‘akili’l-Hasani ve’l-Hüseyni min enfusi’l-hakki ‘aynu’l-kudreti ve’n-nezıriyna ve’aynu’l-cinni ve’l-insi ve’ş-şeyâtiyni. Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semîûz zikra ve yekûlûneinnehû le mecnûn.Ve mâ huve illâ zikrun lil âlemîn. Ve mustecâbi kur’âni’l-azıymi. Ve varise Suleymânu Dâvud ve Âleyhimâ’s-selâmu’l "el vedûdu 7 defa " (Allah'a kalbindeki niyeti belirt)Zü’l-‘arşi’l-mecid.Tavvil umri ve sahhih cesedi vakdi haceti ve eksir emvâlî ve evladî ve habbibi li’n-nâsi ecmâıyne.Ve tebâ’ade’l-adavete kullu min beni Â’deme âleyhi’s-selâmu men kâne hâyyav ve yahikka’l-kavlu ‘alel kâfirîn. İnneke alâ kulli şey'in kadîr.Sübhâne rabbike rabbil izzeti ammâ yasifûn, Ve selâmun alel-mürselîn,Vel-hamdü lillâhi rabbil âlemîn.A'mîn.   Nurun Nübüvvet Duasının çok büyük faydaları vardır.Bu duayı okumaya devam edenler Peygamberimiz tarafından görülmektedir.Kullanışlığıİnşallah her namazından sonra günde beş kere okunduğunda, tüm isteklerini kolayca elde edilecektir.Eğer birçok düşman varsa...

Pc Masa Üstü Resmi Mescid-i Nebevi

Pc Masa Üstü Resmi Mescid-i Nebevi | görsel 1
LA İLAHE İLLALLAH MUHAMMEDEN RESULULLAH ALLAHÜMME SALLİ ALA SEYYDİNA MUHAMMEDİN VE ALA ALİ SEYYİDİNA MUHAMMED Pc Masa Üstü Resmi Mescid-i Nebevi RESMİ BÜYÜTMEK İÇİN ÜZERİNE  TIKLAYINIZ

Hz Muhammed sav Kabri Görüntülendi-ilminfazileti

ALLAHÜMME SALLİ ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDİN VE ALA ALİ SEYYİDİNA MUHAMMED

Hz.Mevlânâ 'nın Hayatı ve Şahsiyeti

Hz.Mevlânâ 'nın Hayatı ve Şahsiyeti | görsel 1
Hz.Mevlânâ 'nın Hayatı ve Şahsiyeti Yrd.Doç.Dr. A. Selâhaddin HİDÂYETOĞLU İlmini, irfanını, benliğini, bütün varlığını Hazret-i Muhammed Sallallâhu aleyhi ve sellem'de yok ederek, meş'alesini, O'nun nurundan yakıp uyandıran Hazret-i Mevlânâ... Hazreti Mevlânâ Muhammed Celâleddin-i Rûmî Hayatı ve Şahsiyeti SUNUŞ Hayatını," Hamdım, piştim, yandım" diye özetleyen büyük İslâm velisinden bahsetmek herkesin kullandığı dil ve kalemin kârı değildir. Hz.Mevlânâ her ne kadar dış görünüşü itibariyle sıradan bir insan gibi de olsa, kendisinden asırlar sonra bile dünya insanlarının duygu düşünce ikliminde ufuklar açılmasına vesile olan bir hazinedir. Hz. Mevlânâ, hayatında Kur'an ve Sünnet'ten bir adım ve bir nefes dahi ayrılmamaya çalışmıştır. Bu iki ana kaynağın dışında bir şey O'na isnâd edilecek olunursa, bundan bizar olduğunu veya olacağını net olarak ifade etmiştir. Ayrıca ;"Ben sağ olduğum müddetçe Kur'an'ın bendesiyim, Hz. Muhammed'in yolunun tozuyum " ifadesi de O'nun Kur'an-ı Kerim ve sünnete bağlılığının göstergesidir. Hz. Mevlânâ'yı iyi anlayabilmek için yaşadığı yüzyılda meydana gelen hadiselerin de çok iyi tetkikinin yapılması gerekmektedir. Bu itibarla; Hz.Mevlânâ'yı sadece şiirlerindeki âhenkte arayan, kabuğu öz zannedenlerdir. Milletler kahramanlarıyla birlikte yaşarlar. Kahramansız bir milletin yaşaması mümkün değildir. Savaş zamanlarının kahramanları sınır boylarına koşarlar iken, barış zamanının kahramanları da dünyamızın mimarlarıdır. Onlar bizim güzellik manzumemizdir. Gönül dünyamazın kahramanlarından birisinin de Hz. Mevlân&ac...

İslam'da Evliya ve Keramet inancı Öteki Gündem-ilminfazileti

İslam'da Evliya ve Keramet inancı Öteki Gündem-Habertürk ilminfazileti

Cübbeli Ahmet Hoca 7 Şubat 2013 Mescid Sohbeti-ilminfazileti

Cübbeli Ahmet Hoca 7 Şubat 2013 Mescid Sohbeti-ilminfazileti

DENİZLERİN EŞSİZ HÜKÜMDARI OSMANLI İMPARATORLUĞU

DENİZLERİN EŞSİZ HÜKÜMDARI OSMANLI İMPARATORLUĞU | görsel 1
 PREVEZE DENİZ SAVAŞI Osmanlı Devleti’ne denizlerdeki üstünlüğünün bir sonucu olarak- dünyanın çeşitli devletlerinden çeşitli gerekçelerle yardım talepleri geliyordu. PREVEZE DENİZ SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRK DENİZCİLİĞİ Bu doğrultuda büyük Hind hükümdarlarından Bahadır Şah da Osmanlı Padişahı’na Hint Denizi’nden Portekiz gemilerinin temizlenmesi ricasıyla çok değerli bir hazine gönderdi. Hazineyi İstanbul’a getirmekte olan Salih Reis komutasındaki 20 kadırgaya baskın yaparak ele geçirmek hülyasıyla yola çıkan Andrea Doria, Barbaros’un 40 gemiyle Salih Reis’i korumak için gelmekte olduğunu haber alınca hem en uzaklaşarak ortadan kayboldu. Hazine İstanbul’a sağ salim teslim edildikten sonra Venedikliler’den Syra, Loura, Pathmos, Nio, Stampalie, Egine(Ekin), Paros, Anti-Paros, Tine adaları da dahil toplam 28 ada ve 7 kale fethederek Osmanlı Devleti’ne bağlayan Barbaros, Naxos(Nakşe) adasındaki dukalığı da boyun eğdirip vergiye bağladı. Çerigo (Çuha) Adası ile Girit Adası’nda 80 köy basıp buradaki bazı kalelerle birlikte Kerpe ve Kaşot Adasını da fethederek harekatlarda ele geçirdiği 20.000 esiri İstanbul’a gönderdi. Hadım Süleyman Paşa da 72 parçadan oluşan Donanma ile 1538 yılında Umman Denizi’ne açılarak Aden’i ele geçirdi ve leventleriyle Hindistan’a gidip Portekizliler’le mücadeleye girişti. Doğudaki deniz ticaret yollarının kontrolüne büyük önem veren Osmanlı Devleti bu konuda uzun yıllar büyük çaba sarf etmiştir. “Süveyş Kaptanı” unvanı verilen Selman Reis, Piri Reis, Murat Reis ve Seydi Ali Reis gibi ünlü Amiraller Umman Denizi ve Hint Okyanusu’nda uzun yıllar Portekiz Donanması ve diğer ülkelere karşı de...

NAKŞİBENDİ TARİKATI , TARİKATIN USUL VE ADAPLARI

NAKŞİBENDİ TARİKATI , TARİKATIN USUL VE ADAPLARI | görsel 1
Nakşibendi tarikatı, Bahaeddin Nakşibend Muhammed bin Muhammed el- Buhari tarafından kurulmuştur ve İslam dünyasında çok yaygındır. “Nakşibendi” Farsça bir kelimedir. Ve “nakış yapan” demektir. Kalbi işlediği, kalbin üzerine süsler yaptığı için bu adı almıştır. Nakşibendi tarikatında temel esaslar şunlardır;     * Ehl-i Sünnet akidesine sıkı sıkıya bağlı olmak,     * Ruhsatı bırakıp azimetli olmak,     * Murakabeye devam ederek daima Hakk’a yönelmek,     *  Dünya tuzaklarından uzak kalmak,     * Allah’tan başka her şeyden kaçınmak,     * Huzur alışkanlığı kazanmak,     * Çoklukta vahdeti bulmak,     * Allah’ı zikretmeye gizli olarak devam etmek,     *  Zikir esnasında Kerim olan Allah’tan bir nefes bile gafil olmamak için alış verişte kendini kontrol etmek,     *  En büyük ahlakın sahibi olan Resul-ü Ekrem’in (s.a.v.)güzel ve kamil ahlakı ile ahlaklanmak. Tarikatın temeli altıdır.    1. Tövbe    2. Uzlet    3. Züht    4. Takva    5. Kanaat    6. Teslimiyet. Nakşiliğin usulü, şartları şunlardır:     * Ehli sünnet itikadına sahip olmak     * Sadık bir tövbe etmiş olmak     * Her türlü hak sahibiyle helalleşmek     * Kimseye zulmetmemek, zalime yardım ve meyletmemek     * Hısım akrabanın gönlünü almak ve onları memnun etmek     * Bütün işlerde Sünneti Seniyye’nin  gerektirdiği edebi devam ettirmek     * Her hususta dikkatli olmak     * Kul...

Hz mevlana Sözleri-ilminfazileti

http://www.facebook.com/Ilminfazileti?ref=hl http://www.facebook.com/islami.islamandmuslims

Havas İlmi Nedir ?

Havas İlmi Nedir ? | görsel 1
Havas İlmi Havas ilmi Kur'ân ve sünnet üzeri yapılan manevî bir tedavi şeklidir. Bir ismi de RUKYE ilmidir. Rukyecilik Allah Resûlü (S.A.V)'in tedavi şeklidir. Bu tedavi, mânâ âleminin doktorlarından ve mürşidlerinden alınan himmet ile yapılır. Bir adı da gizli ilimlerdir. Allah'ın ilmidir, bu ilme sahip olmak için çok uzun bir eğitim sürecinden geçilir. Bu ilmi öğrenebilmek için bir öğretici bir mürşid esastır. Bir şeyhten yetki ve himmet alınmadan yapılmaz. Havas ilmi, Rahmani cihetten melekler,hüddamlar ve manen güçlü mümin cinlerle irtibata geçerek kâfir cinlerle mücadele etmek için Allah tarafından verilen bir ilimdir. Elde edilmesi çok zordur. Bu ilmin delillerinden bir taneside FETİH SURESİNİN 4.ayetinde geçer. .İmandaki yakînlerini iyice artırsınlar diye müminlerin kalplerine sekîne indiren O’dur. Göklerin ve yerin orduları Allah’ındır. Allah her şeyi hakkıyla bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Havas alimlerinin görevi bedene giren, insanlara musallat olan kâfir, suflî cinleri oradan çıkarıp bedeni bu cinlerden temizlemektir. Havas alimleri fizik âlemindeki doktorlar gibidirler, onların kendilerine has metodları vardır. Bugün piyasada bulunan medyumların hiç biri havas alimlerinin yaptığı işi yapamaz. Kur’an’ı kerim’deki Sure-i şerifelerin ve Ayeti kerimelerin, Esma-i ilahiyye ve Evrad ı celilelerin hassa ve te’sirlerini konu edinen bu mübarek ilim 80 küsur İslami ilimden birisidir. Havas ilminin geçmişi Sahabe ve Tabiin dönemine kadar uzanır. Hz. Ali, Hz. İbni Abbas ve Hz. İbni Selam gibi bazı Sahabiler ile Tabiinden Hasan Elbasri, Mukatil ibn-i Süleyman ve kelbi, Ca’fer Essadık gibi bazı Zevatı Kiram bu ilimle uğraşmışlardır. Sonra...

Buhari Hadisleri KİTÂBU`S-SALÂT 2nci Bölüm

Buhari Hadisleri KİTÂBU`S-SALÂT 2nci Bölüm | görsel 1
http://www.facebook.com/Ilminfazileti?ref=hl Fasil     :     KİTÂBU`S-SALÂT Konu     :     İbâdet yerinde resim bulundurmak;Resim yapmak;Yahûdi ve hıristiyanların kabirleri mescit edinme âdeti Ravi     :     Ümmü`l-mü`minîn Âişe Baslik     :     KABİRLERİ MESCİD İTTİHÂZ ETMENİN VE ÜZERLERİNE TESÂVÎR VE TEMÂSÎLİ ASIP DİKMENİN MENHÎ OLDUĞUNA DÂİR HAZRET-İ ÂİŞE HADÎSİ Hadis     :     Şöyle demiştir: (Bir def`a Ümmü`l-Mü`minîn) Ümmü Habîbe ile Ümmü Seleme radiya`llâhu anhümâ Habeşistan`da (gördükleri tesâvîr (ve temâsîl)i hâvî bir kiliseye dâir konuştular. (Sonra) bundan Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem`e (de) bahsettiler. Buyurdu ki: Onlar, içlerinde bir sâlih kimse zuhûr edip vefât ettiğinde kabri üzerine bir mescit (namazgâh) binâ ve o mescide o suver (ve temâsîl)i tasvîr ed(ip ko)rlardı. İşte onlar Kıyâmet gününde mahlûkâtın en şerîrleridir." HadisNo     :     269       Fasil     :     KİTÂBU`S-SALÂT Konu     :      Ravi     :     Enes b. Mâlik Baslik     :     HİCRETTE ME`ZÛN OLAN NEBİYY-İ EKREM (SALLA`LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM) İN MEDÎNE`Yİ TEŞRÎFİNE DÂİR ENES HADÎSİ Hadis     :     Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem (hicrete me`zun buyurulduğu zaman Med&ici...

Buhari Hadisleri KİTÂBÜ`T-TEYEMMÜM-KİTÂBU`S-SALÂT 1

Buhari Hadisleri KİTÂBÜ`T-TEYEMMÜM-KİTÂBU`S-SALÂT 1 | görsel 1
http://www.facebook.com/Ilminfazileti?ref=hl Fasil     :     KİTÂBÜ`T-TEYEMMÜM Konu     :     Teyemmüm âyetinin inişi Ravi     :     Ümmü`l-mü`minîn Âişe Baslik     :     TEYEMMÜM ÂYETİNİN NÜZÛLÜ HAKKINDA HAZRET-İ ÂİŞE HADÎSİ Hadis     :     Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem`in ettikleri seferlerin birinde birlikte (yola çıkmış idik. Ya Beydâ`ya, ya Zâtü`l-Ceyş`e vardığımızda (nezdimde âriyet olan) bir gerdağnlığım kop(up kaybol)du. Aransın diye Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem (o mahalde) bekledi. Herkes de berâber bekledi. Halbuki bir su başında değillerdi. Halk, Ebû Bekr (radiya`llâhu anh)e gelip: "(Yâ Ebâ Bekr,) Âişe`nin ettiğini gördün mü? Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`i de, herkesi de (yollarından) alıkoydu. Su başında değiller. (Kimsenin) yanında da su yok." dediler. Ebû Bekr (radiya`llâhu anh benim yanıma) geldi. Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem de uyumuş, (mübârek) başını dizime koymuştu. Ebû Bekr: "Sen, Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`i de, herkesi de yolundan alıkoydun. Su başında değiller, (Kimsenin) yanında da su yok." dedi. (Âişe radiya`llâhu anhâ) der ki: Ebû Bekr bana itâb etti, birçok söylendi. Eli ile de böğrüme vurmağa başladı. (Böyle iken yine) Resulu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`in (mübârek) başı dizimde olduğu için hiç kıpırdamadım. Sabah olunca Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem kalktı. Hiç su...

İsmailağa Cami Dünü Ve Bugünü

İsmailağa Cami 1952 - 2013

Cübbeli Ahmet Hoca 31.01.2013 Tarihli Lalegül Fm Sohbeti

Cübbeli Ahmet Hoca Efendinin 31.01.2013 Tarihli Lalegül Fm Sohbeti  

İstanbul Marşı - Mehter

İstanbul Marşı - Mehter-İLMİNFAZİLETİ

Abdurrahman Önül Cürmüm ile geldim sana

Rahman ve rahîm olan Allah'ın adıyla Rahman Suresi (1) Rahman Kur`an`ı öğretti. İnsanı yarattı. Ona açıklamayı öğretti. (1) (2) Rahman Kur`an`ı öğretti. İnsanı yarattı. Ona açıklamayı öğretti. (2) (3) Rahman Kur`an`ı öğretti. İnsanı yarattı. Ona açıklamayı öğretti. (3) (4) Rahman Kur`an`ı öğretti. İnsanı yarattı. Ona açıklamayı öğretti. (4) Güneş ve Ay bir hesaba göre (hareket etmekte) dir. (5) Bitkiler ve ağaçlar secde ederler. (6) Göğü Allah yükseltti ve mîzanı (dengeyi) O koydu. (7) Sakın dengeyi bozmayın. (8) Ölçüyü adaletle tutun ve eksik tartmayın. (9) Allah, yeri canlılar için yaratmıştır. (10) Orada meyveler ve salkımlı hurma ağaçları vardır. (11) Yapraklı daneler ve hoş kokulu bitkiler vardır. (12) O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? (13) Allah insanı, pişmiş çamura benzeyen bir balçıktan yarattı. (14) Cinleri öz ateşten yarattı. (15) O halde, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? (16) (O,) iki doğunun ve iki batının Rabbidir. (17) Öyleyse Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? (18) İki denizi birbirine kavuşmak üzere salıvermiştir. (19) Aralarında bir engel vardır, birbirine geçip karışmazlar. (20) O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? (21) İkisinden de inci ve mercan çıkar. (22) Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? (23) Denizde yüce dağlar gibi yükselen gemiler de O`nundur. (24) Öyleyken Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? (25) Yer yüzünde bulunan her canlı yok olacak. (26) Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zâtı bâki kalacak. (27) Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? (28) Göklerde ve yerde bulunan herkes, O`ndan ister. O, her an yaratma halindedir. (29) O ...

Ayasofya

Ayasofya | görsel 1
Ayasofya | görsel 2
Ayasofya | görsel 3
Ayasofya | görsel 4
Ayasofya | görsel 5
Ayasofya | görsel 6
Ayasofya | görsel 7
Ayasofya | görsel 8
Ayasofya (Yunanca: Αγιά Σοφιά, tam adı: Ναός τῆς Ἁγίας τοῦ Θεοῦ Σοφίας, Latince: Sancta Sophia ya da Sancta Sapientia),[2] İstanbul'da tarihî bir müze. Bizans İmparatoru I. Jüstinyen tarafından M.S. 532 - 537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir patrik katedrali olup, 1453 yılında İstanbul'un Türkler tarafından alınmasından sonra, Fatih Sultan Mehmet tarafından camiye dönüştürülmüştür. 1935 yılından beri ise müze olarak hizmet vermektedir.[3][4] Ayasofya, mimari bakımdan, bazilika planı ile merkezî planı birleştiren, kubbeli bazilika tipinde bir yapı olup kubbe geçişi ve taşıyıcı sistem özellikleriyle mimarlık tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak ele alınır.   Binanın adındaki “sofya” sözcüğü herhangi bir kimsenin adı olmayıp, eski Yunanca’da “bilgelik” anlamındaki sophos sözcüğünden gelir.[5] Dolayısıyla “aya sofya” adı “kutsal bilgelik” ya da "ilahî bilgelik” anlamına gelmekte olup, Ortodoksluk mezhepinde Tanrı'nın üç niteliğinden biri sayılır.[6] 6. yüzyılın ünlü mimarlarından Milet'li İsidoros ve Tralles'li Anthemius'un[1][3] yönettiği Ayasofya’nın inşaatinde yaklaşık 10.000 işçinin[7][8][9] çalıştığı ve Jüstinyen'in bu iş için büyük bir servet harcadığı belirtilir.[10] Bu çok eski binanın bir özelliği yapımında kullanılan bazı sütun, kapı ve taşların binadan daha eski yapı ve tapınaklardan getirilmiş olmasıdır.[11][11][12] Bizans döneminde Konstantinopolis Patriği'nin patrik kilisesi ve Doğu Ortodoks Ki...

Osmanlıda Vakıflar

Osmanlıda Vakıflar | görsel 1
Osmanlıda Vakıflar Vakıf, İslam hukukuna göre, bir mü’minin alınteri ile kazandığı malından bir bölümünü, insanların hayrına olacak bir iş için tahsis etmesidir. Vakfın kuruluş sebepleri ortadan kalk­madıkça, vakfı ortadan kaldırmak mümkün değildi. Bu bakım­dan İslâm Devleti’nde vakıfların işlerinin düzenli yürümesine ve vakfa zarar gelmemesine hükümdarlar tarafından büyük özen gösterilmişti. Osmanlı Devleti’nde başta padişahlar olmak üzere, hane­dan üyeleri, yüksek dereceli devlet görevlileri, toplumun seç­kin tabakalarının mensupları çeşitli vesilelerle vakıflar kurmuş­lardı. Yahya Kemal Beyatlı’nın ifadesiyle, devlet ricalinde vakıfla ilgisi olmayanların itibarı yoktu. Bu anlayış çerçevesinde 1540 yılında sadece Anadolu Eyâleti’nde (Kastamonu, Alanya, Antal­ya, İsparta ve Afyonkarahisar) 45 imaret (fakirlere yemek veri­len yer), 342 câmi, 1055 mescid, 110 medrese, 626 zaviye ve hankah (tekke), 154 muallimhane (öğretmenevi), bir kalender- hane (fakir dervişlerin barındıkları zaviye), bir mevlevîhane (Mevlana’nın eseri Mesnevi’nin okunduğu dershaneler), 2 dâ- rulhuffaz (hafız yetiştirme okulu), 75 büyük han ve kervansaray işletilmekte, 121 müderris, 3756 hatip, imam ve müezzin ile 3299 şeyh, şehzade, kayyum, öğrenci ve mütevelliye maaş ve­rilmekte idi. Gayr-i müslimlerin yoğun bulunduğu bölge Bulga­ristan’da ise, 3339 Türk vakfı bulunmaktaydı. Vakıf sistemi sayesinde sosyal, kültürel ve dinî hayatla il­gili birçok hizmet böylece yerine getirilmişti. Yapılan araştır­malar, tımar sistemi içinde birçok kaza ve sancakta, toplam gelirinin dörtte birinden yarısına kadar büyüyen mikt...

Koy Bizide Cennetine -Abdurrahman Önül- ilminfazileti

AFFET YA RABBEL ALEMİN AMİN...

Sahih Buhari Hadisleri KİTÂBÜ`L-GUSL -KİTÂBÜ`L-HAYZ

Sahih Buhari Hadisleri KİTÂBÜ`L-GUSL -KİTÂBÜ`L-HAYZ | görsel 1
Fasil     :     KİTÂBÜ`L-GUSL Konu     :     İhrama girmek Ravi     :     Ümmü`l-mü`minîn Âişe Baslik     :     İHRAMDAN ÖNCE RESÛL-İ EKREM (S.A. VE S.)İN GÜZEL KOKU SÜRÜNDÜDÜĞÜNE DÂİR HAZRET-İ ÂİŞE HADÎSİ Hadis     :     Şöyle demiştir: Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`e ben ıtır sürerdim. O da (gece) zevcâtını tavâf ettikten sonra sabahleyin ıtır âsârı (daha) üzerinde iken ihrâma girerdi. HadisNo     :     191       Fasil     :     KİTÂBÜ`L-GUSL Konu     :     Hz. Peygamber`in âilelerini dolaşması Ravi     :     Enes b. Mâlik Baslik     :     İHRAMDAN ÖNCE RESÛL-İ EKREM (S.A. VE S.)İN GÜZEL KOKU SÜRÜNDÜDÜĞÜNE DÂİR HAZRET-İ ÂİŞE HADÎSİ Hadis     :     Şöyle demiştir: Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem gecenin, yâhud gündüzün bir saatinde (bütün) zevcât (-ı tâhirât)ını devr ederdi. Bunlar da onbir ve diğer rivâyetde dokuz (hâtûn) idi. "Buna tâkat getirir mi idi?" diye soran râvî (Katâde)ye: "Biz, aramızda ona (yâni Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`e) otuz erkek kuvveti verilmiştir diye söyleşirdik." cevâbını vermiş. HadisNo     :     192       Fasil     :     KİTÂBÜ`L-GUSL...

Sahih Buhari Hadisleri KİTÂBÜ`L-VUDÛ`

Sahih Buhari Hadisleri KİTÂBÜ`L-VUDÛ` | görsel 1
Fasil     :     KİTÂBÜ`L-VUDÛ` Konu     :      Ravi     :     Enes b. Mâlik Baslik     :     GUSÜLDE VE ABDESTDE NE MİKDAR SU KULLANILACAĞINA DÂİR ENES HADÎSLERİ Hadis     :     Şöyle demiştir: Nebiyy-i Mükerrem salla`llâhu aleyhi ve sellem bir sâ` ve nihayet beş müd (mıkdârı su) ile gusleder, bir müd (mıkdârı su) ile de abdest alırdı. HadisNo     :     151       Fasil     :     KİTÂBÜ`L-VUDÛ` Konu     :     Mest üzerine mesh Ravi     :     Abdullâh b. Ömer Baslik     :     MESTLER ÜZERİNE MESHİN CEVÂZI HAKKINDA İBN-İ ÖMER HADÎSİ Hadis     :     Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem`in mestler (i) üzerine mesh buyurduğunu Sa`d b. Ebî Vakkâs (radiya`llâhu anh) bana söyledi. Bunu (babam) Ömer (radiya`llâhu anh) den sordum da Ömer (radiya`llâhu anh): "Evet (mesh buyurdu). (Hem de) Sa`d (radiya`llâhu anh) Nebiyy-i Ekrem sall`allâhu aleyhi ve sellem`den rivâyeten sana birşey söylerse onu artık başkasına sorma." cevâbını verdi. HadisNo     :     152       Fasil     :     KİTÂBÜ`L-VUDÛ` Konu     :     Mest üzerine mesh Ravi     :     Amr b. Ümeyye ed-Damrî Baslik     :     ABDESTLİ İKEN GİYİLEN MESTLER ÜZERİNE MESHİN CEVÂ...

Peygamberimiz Hz Muhammed Sav Kabri Şerifleri

Peygamberimiz Hz Muhammed Sav Kabri Şerifleri | görsel 1
Peygamberimiz Hz Muhammed Sav Kabri Şerifleri | görsel 2
Peygamberimiz Hz Muhammed Sav Kabri Şerifleri | görsel 3
Peygamberimiz Hz Muhammed Sav Kabri Şerifleri | görsel 4
Peygamberimiz Hz Muhammed Sav Kabri Şerifleri | görsel 5
Hazret-i Peygamber (s.a.s), Hazret-i Ayşe’ye (r.anha) ait odalarında vefat etmiş ve aynı yere defnedilmişti. Daha sonra Hazret-i Ebû Bekir (r.a) ve Hazret-i Ömer (r.a) da buraya defnedildiler. Hazret-i Hasan (r.a) Medine’de vefat ettiği zaman vasiyeti üzere kardeşi Hazret-i Hüseyin (r.a) tarafından ilk önce Hücre-i Saadet’e götürüldü. Hazret-i Hasan’ın buraya defnedileceğini sanan bazı kimseler itiraz ettiler. Büyüyen tartışmalar, araya girenler tarafından yatıştırıldı ve cenaze Baki Kabristanı’na götürüldü. Bir daha böyle hadiseler yaşanmaması için de Hücre-i Saadet’in kapısı örülerek tamamen kapatıldı. Ömer bin Abdülaziz tarafından bu odanın etrafına Kâbe’ye benzememesi için beşgen şeklinde bir oda daha yapıldı ve ona da kapı yeri bırakılmadı. Daha sonra perde ile örtülen bu odanın dışı parmaklık ile çevrildi. Ziyaretçiler Kabr-i Saadet’i parmaklık dışından ziyaret etmekte, parmaklık içine ise yalnızca hademeleri girebilmektedir. Kabr-i Saadet’in bulunduğu asıl Hücre-i Saadet’e girmek ise mümkün değildir. Fakat Hazret-i Hasan’ın vefatından beri birkaç kez tamir için Hücre-i Saadet’e girmek mecburiyetinde kalınmış, tamirattan sonra duvarlar tekrar örülmüştür. Hatıratlarda Hücre-i Saadet içindeki kabirlerin kırmızı renkli kum ile kaplandığı belirtilmektedir.

Hicr Suresi Meali

Hicr Suresi Türkçe Meali

Sufi Mehter-ilminfazileti

Sufi Mehter-Derman Aradım Derdime

ALLAH BİZİMLEDİR-PC MASA ÜSTÜ RESMİ

ALLAH BİZİMLEDİR-PC MASA ÜSTÜ RESMİ | görsel 1
LA TAHZEN İNNALLAHE  MEANA( Tasa Etme ALLAH Bizimle Beraberdir )

İbrahim Suresi Meali

İbrahim Suresi Meali https://www.facebook.com/islami.islamandmuslims http://www.facebook.com/Ilminfazileti?ref=hl

Ottoman-Osmanlı Mehter HUCUM MARŞI

Ottoman-Osmanlı Mehter HUCUM MARŞ http://www.facebook.com/Ilminfazileti?ref=hl# ARKADAŞ EKLE http://www.facebook.com/islami.islamandmuslimsBEĞEN

Sami özer Derman Aradım Derdime

Sami öZER Derman Aradıım Derdime


islami forumBilx.net
Get our toolbar!

Kabeden Canlı Yayın