سْــــــــــــــــــمِ ﷲِالرَّحْمَنِİlminfazileti islamic sciences-İslami İlimler

>
English (US) Deutsch Français Русский 中文(简体) Português Italiano 日本語 한국어 Español
LA TAHZEN İNNALLAHE MEANA


Ehl-i Sünnet’e Göre İsra ve Mi’raç

Ehl-i Sünnet’e Göre İsra ve Mi’raç | görsel 1
İsra nedir ? Ve İsra Var mıdır ? Miraç Nedir ? Mi’raç Hak mıdır ? İsra veya Mi’racı inkar edenin hükmü nedir ? —————– Ehl-i Sünnet’e Göre İsra ve Mi’raç —————– Ebu’l-Kasım el-Hakim es-Semerkandi ; Sevadu’l – Azam adlı ; eserinde ‘miraç hadisesi’ hakkında ehl-i sünnet’in görüşünü şöyle dile getirmiştir. Hz.Peygamber’in (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) göklere yükseltilip,Arş’a ulaştırılarak Mi’rac yaptığına [yani bu olayın vaki olduğuna/meydana geldiğine ve mi’rac ile ilgili olan delillere] inanırız.Kim Mi’racı inkar eder ve konuyla ilgili ayetleri reddederse kafir olur. [Burada ki kafir olma,Mi’rac’ı inkar değil,Mi’rac’ öncesi gerçekleşen İsra’yı (gece yürüyüşünü) inkar edenler içindir.Çünkü İsra hakkında sarih ayet vardır.] Yine kim konuyla ilgili ayetleri ve Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)in  Beyt’ül Makdis’e (Mescid-i Aksa) ulaştığını kabul eder fakat Mi’rac’ı [yani Rasulüllah’ın Beytü’l Makdis’ten (Mescid-i Aksa'dan)  Arş’a yükselişini,cenneti/cehennemi görüşünü] inkar eder veya “Mi’rac olmuş mudur ? Olmamış mıdır ?,bilmiyorum” diyerek tereddüt ederse o kimse (kafir değil) bi’datçi (batıl,sapık) olur. Mi’rac’ın hak olduğuna delil teşkil eden ayetler ; “Arkadaşını (Muhammed) ne sapıttı,ne de şaşırdı.” (Necm Suresi,2) ayetinden itibaren “Muhammed’in gözü şaşmadı ve o sınırı aşmadı” (Necm Suresi,17) ayetine kadar süren bölümdür. [1] Güvenilir kimselerin,İbn Mes&rsq...

Sultan Abdülaziz Hân 'ın Şehid Edilişi nin yıldönümü

Sultan Abdülaziz Hân 'ın Şehid Edilişi nin yıldönümü | görsel 1
4 Haziran 1876 tarihinde dedelerimizden Sultan Abdülaziz Hân 'ın Şehid Edilişi nin yıldönümü vesilesiyle tüm padişah dedelerimizin ruhları şâd mekânları cennet olsun ! " Sultan Abdülaziz Han Babası : Sultan II. Mahmud Annesi : Pertevniyal Sultan Doğduğu Tarih : 7/8 Şubat 1830 Padişah Olduğu Tarih : 25 Haziran 1861 Tahttan İndirildiği Tarih : 30 Mayıs 1876 Öldüğü Tarih :4 Haziran 1876      Sultân Abdülaziz, 1830 yılında II. Mahmûd’un Kadın efendisi Pertev-niyâl Vâlide Sultân’dan Eyüp Sarayı’nda dünyaya gelmiştir. Haziran 1861’de ağabeyi I. Abdülmecid’in vefâtı üzerine Osmanlı tahtına çıkmış ve halk tarafından Sultân Aziz diye anılmıştır. III. Selim, II. Mahmûd ve I. Abdülmecid’in Avrupa’yı taklid eden ve çevreleri tarafından suiistimal edilen hayatlarının Osmanlı Padişahları hakkındaki ortaya çıkardığı menfi imajı, Sultân Aziz yaşadığı müstakim hayatıyla telafi etmiştir. Abdülhamid gibi velâyetine inanılan bir padişah olmuştur. İntihâr meselesi, tamamen sefih bir hayat yaşayan Hüseyin Avni Paşa ve bir kaç serseri subayın tertibinden ibarettir. Mevlevî, hattât, pehlivan, bestekâr ve Arapça ile Farsça’ya vâkıf olan Sultân Aziz, Batı Musikisi hayranlığını Saray’dan çıkarmaya çalışmıştır. Ekibi, Tanzîmât’çıların ileri gelenlerinden olan Âli Paşa ve Fuad Paşa ile daha sonra Yeni Osmanlılar arasında yer alan Mithad Paşa ve arkadaşlarıdır. En büyük şanssızlığı ekibinin tam müstakim insanlar olmayışıdır. Sultân Abdülaziz, özellikle Sultân Abdülmecid devrinde devletin israflar ve sefâhetlerle sarsılan devlet nizâmına hemen &ccedi...

Telbiye duası ve anlamı

Telbiye duası ve anlamı | görsel 1
Telbiye duası "Lebbeyk Allahumme lebbeyk lebbeyke la şerike leke lebbeyk innel'hamde ve'n ni'mete leke ve'l mülk la şerike lek." Telbiye duası anlamı Allahım! Ben senin emrine boyun eğerim ve hazırım. Senin ortağın yoktur. Senin davetine ihlâsla uyarım. Şüphe yok ki hamd da nimet de sana aittir. Mülk de senindir. Senin hiçbir ortağın yoktur. Bu, Rasûlullah(s.a. v) Efendimizin telbiyesidir. Telbiyeden sonra kişinin Rasûlullah(s.a.v)’a salât-ü selam getirmesi,kendisinin ve istediği kimselerin dünya ve ahiret işleri için dua etmesi,Allahu Teâla’dan rızasını ve cennetini istemesi ve ateşten O’na sığınması müstehaptır. Telbiyeyi ve bu duaları,her durumda;ayakta,otururken,yaya ve binitli iken,uzanırken,yürürken,abdestsiz,cenabet ve hayızlı iken,hallerin yenilenmesi,zaman ve mekanın değişmesi sıralarında,bunun için gece ve gündüzün başlamasında,seherlerde,yolcular birleşirken,kalkmak ve oturmak esnasında,çıkış ve inişlerde,binerken ve inerken,namazlardan sonra ve bütün mescidlerde söylemek müstehaptır. Telbiye getirirken güçlük ve yorgunluk vermeyecek şekilde sesi yükseltmek müstehaptır.Fakat kadınlar seslerini yükseltemezler. Her defasında telbiyeyi üç kere ve daha fazla tekrar etmek sünnettir.Bunu,konuşmadan veya başka şekilde kesmeden arka arkaya söylemek gerekir. ...

Komik Kedi - Funny Cat

http://www.ilminfazileti.blogcu.com http://www.aplus-tanitimsistemleri.blogcu.com/

Mevlâna Halid k.s. Hazretlerinin Duası

Mevlâna Halid k.s. Hazretlerinin Duası | görsel 1
mhalidbagdadi.ilminfazileti.blogcu   Mevlanâ Halid-i Bağdâdî k.s. hazretlerinin “Câliyetü’l-Ekdâr” isimli eseri uzun bir duadan ibarettir. Doksan dokuz esma-i hüsna ve Ashab-ı Bedir’in isimlerini vesile kılarak dua etmiştir. Duayı şöyle bitirmiştir: “Allahım! Ya Allah, ya Rahman, ya Rahîm… Senden, yüce isimlerinle, mükerrem meleklerinle, Rasullerinle, ki en faziletli salât ve selâmlar üzerlerine olsun, Ehl-i Bedr’in sendeki hakkı için ey Rabbim, onlara ilka/ihsan ettiğin nurundan bir göz açıp kapaması kadar da olsa ihsan etmeni, onlara verdiğin rahmet rüzgârlarından bana da vermeni diliyorum. Ey Ehl-i Bedr! (Size ihsan edilen) hoş kokulu rahmet rüzgârlarıyla ve nurlarla bana yardım ediniz. Beni bütün desise ve belalardan kurtaracak gizli bir bakışla da olsa imdadıma koşunuz (bana dua ediniz). Ey Sâdât (efendilerim)! Sizden bu istekleri dilemeye ben layık olmasam da, bu liyakatsizliğimi görmezden gelerek ve hoşgörülü davranarak bu nazarla imdadıma yetişirsiniz. Benim amellerim her ne kadar korkulan sarp yollar, uçurumlar gibi olsa da, sizin korumanızı maksat edinenler için himayeniz rahatlık ve kolaylıktır. Zira sizler, sizin himayenizin, Kur’an’ın muhkemi olduğunu söylüyorsunuz. Sizler saygı ve cömertliğin incelikleriyle saygı duyulanlarsınız. Sizler Yüce Sevgili’ye götüren vesilelersiniz. Sizler en sağlam yola sevk eden vasıta ve vesilelersiniz. Sizler hidayete ermişlerin en üstünüsünüz. Sizler yol gösteren yıldızlarsınız. Sizler düşmanların üzerine atılan taşlar gibi onları bertaraf edenlersiniz. Sizler zifiri karanlığın kandillerisiniz. Sizler, helak olmak ve boğulmak üzere olan herkesi çekip kurtaranlarsınız....

Hz Maşita ( Yaşanmış Hikayesi)

Hz Maşita ( Yaşanmış Hikayesi) | görsel 1
Hz.Peygamber buyuruyor ki "Güzel bir koku duydum semada,dedim bu koku nedir dedilerki Muhammed bu koku Maşita'nın kokusudur. Sordum kimdir bu  Maşita ve çocukları? bana dedilerki Muhammed anlatalım sana... Dedilerki ya Resulallah Maşita firavunun kızının bekçisi idi,tarakçısı idi hamamda firavun'un kızının saçını tarardı.Maşita temiz,Maşita iman dolu bir İnsan ve Hz. Musaya iman etmişti.Birgün firavun'un kızı'nın saçını tararken tarak elinden yere düştü Maşita ise gayri ihtiyari farkında olmaksızın tarağı kaldırırken Bismillah dedi.Firavun'un kızı birden bire döndü ve kim o Allah? dedi.Babamı kastettin değilmi yani firavunu...Maşita sustu ancak firavun'un kızı üstüne geldi Maşita dedi babam değilmi? Allah dediğin benim babam değil mi? Maşita haşa dedi senin baban benim gibi bir kuldur kızım dedi o Allah olamaz...Benim dediğim Allah ise Musa'nın rabbi olan Allahtır... O dönemin İnsanları şöyle derlerdi “Lâ İlâhe İllallah Musa Kelimullah” Allah'ın Musa ile konuşmasından ötürü bunu derlerdi.Maşita Musa'nın rabbi olan Allahtan bahsediyorum dediğinde ise firavun'un kızı hemen babası'nın yanına koşarak Maşita sapıttı dedi,seni tanımıyor senin Allah olmadığını söylüyor dedi.Musa'nın rabbine inanıyormuş dedi. Firavun Maşita'yı getirir iki çocuğu vardır.Maşitayı ellerinden demirlere bağlar ve günlerce aç bırakır.Bana Allah'sın de der.Maşita direnir,Maşita'nın kızını getirirler içerisinde kızgın yağ olan büyük bir küp getirirler ve Maşita'ya derlerki ya Allahı inkar et firavuna Allah de yada senin kızını diri diri bu yağa atacağız derler.Maşita annedir ancak iman daha önemlidir.Ne kadar zulüm etselerde Maşita der ki Allah birdir Musa'nın dediği gibidir.Maşita'nın 13 yaşında olan kızını baş a...

İstanbulun Fethi 560.yıl Dönümü Kutlu Olsun.2013-ilminfazileti

İstanbulun Fethi 560.yıl Dönümü 2013

İstanbul’un Fethinin 560. Yıl Dönümü

İstanbul’un Fethinin 560. Yıl Dönümü | görsel 1
Önceki Fetih Denemeleri Karadeniz ve Akdeniz'i birbirine bağlayan deniz yolu üzerinde kurulu olan İstanbul, günümüzde olduğu gibi o zamanlar da oldukça önemli bir şehirdi. 1453 yılına kadar farklı zamanlarda, Avarlar, Araplar, Avrupalılar ve Osmanlılar tarafından defalarca kuşatılmış, fakat gerek Bizans'ın sahip olduğu Rum ateşi (grejuva), gerekse şehrin o zamanlar için aşılamaz olarak görülen surları, bu fetih hareketlerini başarısız kılmıştı. Sayıları 29 olan kuşatmalar sırayla şunlardır: --M.Ö 340 Makedonya Kralı Phillippe --M.Ö 194 Roma İmparatoru Septim Severus (Başarılı olmuştur.Şehir artık Romalılara bağlanmıştır.) --M.S 616 İran Hükümdarı Keyhüsrev --M.S 626 İranlılar ve Avar Türkleri ortak --M.S 665 Emevi Halifesi Muaviye --M.S 667 Emevi Halifesi Muaviye --M.S 672 Emevi Halifesi Muaviye --M.S 712 Emevi Halifesi I.Velid --M.S 722 Emevi Halifesi I.Velid (Yalnızca Galata Limanı alınmış,Arap Camii inşa edilmiştir.) --M.S 782 Abbasiler (Kent haraca bağlanmıştır.) --M.S 854 Abbasi Halifesi Mütevekkil --M.S 864 Ruslar --M.S 869 Abbasi Halifesi Mütevekkil --M.S 936 Ruslar --M.S 959 Macarlar --M.S 970 Abbasiler (Kent haraca bağlanmıştır.) --M.S 1203 Latinler (Latinler İstanbul'u 1261'e kadar ellerinde tuttular.) --M.S 1302 Venedikliler --M.S 1348 Cenovalılar --M.S 1391-1396 Osmanlı Padişahı I.Bayazid (Şehir İstanbul'da bir Türk Mahallesi kurulması isteğine karşı çıkılması üzerine ablukaya alınmıştır.) --M.S 1412 Osmanlı Şehzadesi Musa Çelebi --M.S 1422 Osmanlı Padişahı II.Murat --M.S 1437 Cenovalılar --M.S 1453 Osmanlı Padişahı II.Mehmed (Başarılı olmuştur.Sonrasında şehir Türklerin hakimiyeti haline girmiştir.) Bunun yanında Atilla'nın, Vikinglerin, Bulgarın ve Gotların da kuşa...

ŞÜKÜR SÖZLE OLMAZ

ŞÜKÜR SÖZLE OLMAZ | görsel 1
"ŞÜKÜR" SÖZLE OLMAZ Allah senin hizmetçin mi ki "şükürler olsun/teşekkür ederim" diyorsun. Rabbinin verdiği rızkı infak et ve şükrünü ifa et. Diyanetin öngördüğü din, Cennet için basit ve kolay bir yol haritası çizmiş. Gitsin ... ! Gitsin de Allah’ın ayetlerine bir toslasın bakalım! Her şeyin Allah’a ait olduğu bir yerde, dolayısıyla tüm halka ait bir dünyada, Bir din hayal edin ki şunu desin: Birileri bu dünyada; Allahın imtihan diye verdiği servetle, mal-mülkle ve her türlü güçle sefa sürsün.  Birileri, zalimlerden aldıkları güçle; birilerini ezsin, zorbalık yapsın, öldürsün! Birileri de açlıktan ölsün! Öylemi? Bir Allah düşünün ki şunu onaylamış olsun: Zenginler; kaşanelerde oturup, son teknoloji ile yapılmış ve uzaktan kumanda ile indirilen sedirlerde namaz kılıp, hüngür hüngür ağlayıp, yağlı ballı sofralardan tıka basa yiyip içip, sadece lafla; “ya rabbi çok şükür!” deyip, İhtiyaç fazlasını değil de uydurulan  40’ta 1 verip, üstüne de cennette huriler isteyip, köşkler isteyip, saraylarda, keşşanelerde sonsuza kadar oturmak istesin! Bu nasıl iş! Bu nasıl bir dünya! Bu nasıl bir Allah ki bunu kabul etsin! Vallahi! Benim bildiğim Allah, bu dünyadan sonra onları oturtacağı yeri bilir! Hiç fakirlerin, yoksulların, kimsesizlerin, mağdurların nasıl yaşadıklarına ve ne çektiklerine bakmazlar. Zenginler; bir de hiç utanmadan, “Allah’ın torpilli çocukları” gibi, bu zenginliği bize Allah verdi deyip Allah’a iftira atarlar! Hem peygamberi örnek alırız derler hem de Firavunl gibi olurlar. Bu nasıl bir Müslü...

Kandil Geceleri Hakkında Genel Bilgi

Kandil Geceleri Hakkında Genel Bilgi | görsel 1
Bismillahirrahmanirrahim Üç ayların diğer bir özelliği; müminleri her çeşit kir, pas ve günahlardan uzaklaştıran, fazileti büyük, rahmeti bol, mağfireti geniş ve bereketi sınırsız olan dinimizdeki beş mübarek geceden dördünün bu aylar içinde olmasıdır. Bu beş geceden: Birincisi: Mevlid Gecesi’dir ki, Rebiulevvel ayının 12. gecesidir. İslâm’ın Yüce Peygamberi, bütün beşeriyetin hidayet ve fazilet rehberi olan Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V.) Efendimiz dünyaya bu gece teşrif etmişlerdir. İkincisi: Receb ayının ilk Cuma gecesine tesadüf eden Regaib gecesidir. Bu gece; bir rivayete göre yüce Hz.Peygamber (S.A.V.) Efendimiz Hazretlerinin dünyaya teşriflerine vesile olan ve Peygamberlik nurunun Hz. Âmine’ye intikal ettiği bir gecedir. Regaib Kandili, Yüce ALLAH’ın af ve mağfiretinin istendiği, umut, huzur ve ilahî müjdelerle dolu bir gecedir. Yine bu gece; Miraç, Berat ve bin aydan hayırlı olan Kadir gecesinin müjdecisidir. Üçüncüsü: Receb ayının yirmiyedinci gecesi, Miraç gecesidir. Bu gece, âlemlerin rahmetçisi, müminlerin şefaatçisi o yüce Hz.Peygamber (S.A.V.) Efendimizin “Miraç Mu’cizesi’nin” tahakkuk ettiği, Yaradan’ın Cemâl-i bâ kemâliyle müşerref olduğu, Cenâb-ı zülcelâl Hazretlerinden biz ümmetlerinin afvını dilediği bir gecedir. Dördüncüsü: Şaban ayının onbeşinci gecesi, Berat gecesidir. Bu gece, Cenâb-ı Hakk’ın; tevbe eden Muhammed ümmetinin günahlarını affederek, mağfiret beratlarını verdiği bir gecedir. Beşincisi: Ramazan ayının yirmiyedinci gecesi Kadir Gecesi’dir. Bu gecenin, içerisinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan daha faziletli olduğu, ALLAH Teâ...

BUHARİ HADİSLERİ TERÂVİH NAMAZI ,İSTİHÂRE HADÎSİ VE DUÂSI

BUHARİ HADİSLERİ TERÂVİH NAMAZI ,İSTİHÂRE HADÎSİ VE DUÂSI | görsel 1
     Fasil      :     TERÂVİH NAMAZI Konu               :    Nafile Oruç Ravi        :     Enes b.Mâlik Baslik     :     RESÛL-İ EKREM`İN GECE NAMAZ VE UYKU HALLERİ HAKKINDA ENES İBN-İ MÂLİK HADÎSİ Hadis      :     Hazret-i Enes demiştir ki: Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem her aydan (o kadar günlerde) oruç tutmaz idi ki, biz (onu artık) o ayın hiç bir gününde oruç tutmıyacak zanneder idik. (Halbuki sonra o, geri kalan günlerde tamâmen veya kısmen oruç tutardı). Yine Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem her aydan (o kadar günlerde) oruç tutar idi ki, biz onu artık orucu bırakmıyacak zannederdik. (Halbuki sonra o, geri kalan günlerde tamâmen veyâ kısmen iftar eder idi). Yine Resûl aleyhi`s-selâm`ı geceden bir kısmında senin namaz kılar görmek istemen boşa çıkmaz idi. (Muhakkak namaz kılar görürdün). Uyur görmek istemen de boşa çıkmazdı, (muhakkak uyur görürdün). HadisNo     :     587       Fasil     :     TERÂVİH NAMAZI Konu     :     Gece namazı (teheccüt);Şeytanın insanı namazdan alıkoyması;Teheccüd Ravi     :     Ebû Hüreyre Baslik     :     NÂİMİN TEHECCÜDE UYANMAMASI İÇİN ŞEYTANIN FİTNE VE İHTİYÂLİNE DÂİR EBÛ HÜREYRE HADÎSİ Hadis     :     Resûl-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki: Sizin bir...

Kalp Hastaliklari,Kanser Tedavisi Adele Ağrıları Duaları

Kalp Hastaliklari,Kanser Tedavisi Adele Ağrıları Duaları | görsel 1
Sifa Için *Sifa niyetine hergün 131 kere "Ya selam" okunur. *Hasta üstüne "Ya Hayy" esmasi 180 kere okunur. *Hastalara 7 gün 7 defa "Ya Muhyi" okunur. *Sifa için "Ya Selam"Hastaya 160 kere "Ya Selam" esmasi okunursa Allahin izniyle iyilesir. *Sifa için "Ya Allah"Her hangi bir hastaligin sifasi için 200 kere "Ya Allah" zikredilir. Kalp Hastalıkları " Er Rezzak" arkasindan mutlaka su sifa ayetleri okunmalidir:Bismillahirrahmanirrahim"Ve yesfi suduura kavmin mu'minin" "Ve sifaunlima fissudur" "Fihi sifaun linnas""Ve nunezzilu minel kurani ma huve sifaun rahmetun" "Ve iza maridtu fehuve yesfin""Qul huve lillezine amenu huden ve sifa''           Kanser Tedavisi Için "Celle Celaluhu" arkasindan mutlaka su sifa ayetleri okunmalidir:Bismillahirrahmanirrahim"Ve yesfi suduura kavmin mu'minin""Ve sifaun lima fissudur""Fihisifaun linnas""Ve nunezzilu minel kurani ma huve sifaun rahmetun""Veiza maridtu fehuve yesfin""Qul huve lillezine amenu huden ve sifa''"  Adale Ağrıları Için "El Kavi " arkasindan mutlaka su sifa ayetleri okunmalidir: Bismillahirrahmanirrahim"Ve yesfi suduura kavmin mu'minin" "Ve sifaun lima fissudur" "Fihi sifaun linnas""Ve nunezzilu minel kurani ma huve sifaun rahmetun" "Ve iza maridtu fehuve yesfin""Qul huve lillezine amenu huden ve sifa''   ...

1864 Çerkes Soykırımı ve Sürgünü

1864 Çerkes Soykırımı ve Sürgünü | görsel 1
İNTİKAM DEĞİL, ADALET İSTİYORUZ! Yine bir 21 Mayıs’ta Çerkes Soykırımı ve Sürgünü’nü dünyaya duyuracak olmanın telaşı ve heyecanı içerisindeyiz. Gönül isterdi ki, 21 Mayıs’ta dünya kamuoyunun karşısına Çerkes halkı olarak; birlik olarak çıkalım. Farklarımız zenginliğimiz olsun, demokratik bir „eylem birliği“ yapalım. Umudu büyütelim… Biz, Çerkesya Yurtseverleri, geçen sene olduğu gibi bu sene de „Eylem Birliği“ talebimizde ısrarlı olduk! Hatta bir "Soykırım ve Sürgün Haftası" ilan ederek herkesin kendi gücü ile örgütleyeceği eylemleri bir başlık altında toplamak istedik. WE WANT JUSTICE, NOT REVENGE!     On another May 21st we are in the rush and excitement of announcing the world once again the Circassian Genocide and Exile.     One would wish that, we could show up in front of the world community as a Circassian People, in unity. Our differences would be our richness; we could have formed a democratic unity of actions and raise our hopes…     As the Patriots of Circassia, as we also did last year, we insisted on our request for a “unity of actions” this year! We also wanted to announce a “Week for Genocide and Exile” and unite all the actions organized by different groups under one title. Alıntı : http://www.cherkessia.net        Çerkes Sürgünü: 21 Mayıs 1864 Kafkasya, kuzeyiyle ve güneyiyle tarih boyunca stratejik önemi olan bir coğrafyadır. Bu nedenle de sürekli saldırılara ve işgallere sahne olmuştur. Esas itibariyle dağlık bir ülke olan Kafkasya’da yerleşim yerleri genellikle yüksek yaylalar ve derin vadilere yayılmıştır. Yüksekliği fazla olan bu dağ silsilesi, bölged...

Dünyanın en uzun Kur'an-ı Kerim'i yazılıyor

Dünyanın en uzun Kur'an-ı Kerim'i yazılıyor | görsel 1
Irak'ın Necef kentinde 4 hattattan oluşan ekip, günde 15 saat çalışarak dünyanın en uzun Kur'an-ı Kerim'ini bitirmek için zamanla yarışıyor.  Guinness rekorlar kitabına girmeyi amaçlayan ekibi, Irak Kültür Bakanlığı'na bağlı El Yazması Dokümantasyon ve Yayın Komitesi denetliyor. AA muhabirine konuşan hattat Hüseyin el-Harsan, söz konusu Kur'an'ın 5,5 metre uzunluğunda ve 1 metre genişliğinde olacağını belirterek, çalışmada 13 bin metre uzunluğunda toplam 9 ton kağıt kullanılacağını ifade etti. Harsan, yazma ve süsleme gibi değişik görevleri kendi aralarında paylaşan ekibin proje üzerinde bir yıldan bu yana çalıştığını ve şu ana kadar üçte birini tamamladıklarını söyledi. İranlı hattat Ali Rıza Settari tarafından yazılan 1 metre 70 santimetre uzunluğunda ve 400 santimetre genişliğindeki mushaf, Guinness rekorlar kitabına girmeyi başaran en büyük Kur'an-ı Kerim olma özelliğini taşıyor. ...

Tek Kelime İle Muhteşem..! Büyük Bir İbret

Video Adresi Tıkla : http://youtu.be/5v3G6mADB1s "Kuşkusuz sizin için hayvanlarda da büyük bir ibret vardır..." | Kur'an-ı Kerim ; Nahl Süresi Ayet 66 Meali Beğen :http://facebook.com/ilminfazileti http://youtube.com/ilim2010

Sohbet 22.01.2013 Nişanca Sohbeti (Abdulmetin Balkanlıoğlu)

http://youtu.be/iLMpPZrGb0w 1958 yılında Sungurlu’ya bağlı Aşağıfındıklı’da doğdu. 1977 senesinde Çorum İmam-Hatip Lisesi’ni bitirdikten sonra, 1986′ da girdiği İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni yarıda bıraktı. Emin Saraç Hoca Efendi’den Arapça okudu. 1977 tarihinde Şile’de Ağca Hacıköyü’nde göreve başladı. 1978′ de Sarıyer Rumeli Efendi Köyü Camii’ne, 1980′ de Eminönü Hoşkadem Camii’ne, 1983′ de de Fatih Müftülüğü’ne bağlı Acemoğlu Camii’ne naklen tayin edildi. Bu dönemde Fatih Din Görevlileri Dernek Başkanlığı’nı yürüttü. Daha sonra, Küçükçekmece ilçesine bağlı Kayabaşı Köyü’ne tayin oldu. Oradanda emekliye ayrıldı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Sahabelerin Evlerinden Görüntüler

http://youtu.be/sJqbOQSF4wc Allahümme salli ala Muhammedin ve ala âli Muhammedin hatta yebka minessalati şey'ün, verham Muhammeden ve ala ali Muhammedin hatta la yebka minerrahmeti şey’ün ve barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin hatta la yebka minel bereketi şey’ün ve sellim ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin hatta la yebka minesselami şey'ün.    Manası: (Ey Allah'ım, Muhammed Mustafa'ya ve aline öyle rahmet eyle ki rahmetinden onlara kavuşmayan asla bir şey kalmasın. Muhammedi ve alini öyle esirge ki onlara ulaşmayan asla rahmet kalmasın. Muhammed Mustafa'ya ve O'nun aline öyle salat ve selam eyle ki onlara kavuşmayan hiç bir selam kalmış olmasın.)  Beğen :http://www.facebook.com/Ilminfazileti

Tataristan’a İsmailağa Mezunu Başmüftü

Tataristan’a İsmailağa Mezunu Başmüftü | görsel 1
Tataristan’a İsmailağa Mezunu Başmüftü Elhamdülillah! İstanbul’da medrese eğitimi gören 28 yaşındaki Kamil Samigullin, Tataristan’ın yeni başmüftüsü seçildi. Kazan’da toplanan Tataristan MüslümanlarI Meclisi, 6. Olağanüstü Kurultay’ında aday olan 3 kişinin içinden 28 yaşındaki genç Kamil Samigullin’i başmüftülüğe seçti. Tataristan Devlet Başkanı Rustam Minihanov’un yakından izlediği kongrede, katılımcı delegelerin tamamı Samugillin için açık “evet” oyu kullandı. Bu sonuçla, Tataristan’ın genç başmüftüsü Samigullin, 2017 yılına kadar İslam Din İşleri İdaresi Başkanlığı’nı üstlenmiş oldu. YENİ BAŞMÜFTÜ ”BARIŞ” ÇAĞRISI YAPTI Tataristan Müslümanları Meclisi’nin Olağanüstü Kurultay’ında yapılan müftü seçimi sonuçlarını değerlendiren bölge uzmanları ise dini kurum yetkililerinin ”aşırı” akımlarla barış çabası içerisinde olduğunu belirtiyor. Önceki müftü İldus Fayzov’un göreve başlaması ile beraber ”aşırı” akımlarla mücadele başlamış ve neticede Fayzov’a saldırı düzenlenmişti. Müftü seçilmesinden sonra basın toplantısı düzenleyen Kamil Samigullin ise Fayzov’un ”aşırı” akımlara yönelik politikasının devam etmeyeceğinin altını çizdi. Ancak yeni başmüftü, diyalog girişiminin sadece İslam’ın geleneksel mezhebi olarak tanımladığı Hanefiler’le yapılacağını vurguladı. Başmüftünün bu açıklamaları, Rus bölge uzmanları tarafından selefilerle diyalog girişimi olarak analiz edilse de Müslüman aydınlar tarafından endişe ile karşılandı. Bölge aydınlarına gö...

Neyine Güveniyorsun İnsanoğlu?

Neyine Güveniyorsun İnsanoğlu? | görsel 1
Sırat Köprüsü nedir? Mecâzî midir? Yoksa gerçekten var mıdır? Kesilen kurbanların sahibine sırat köprüsünü geçerken binek olmasının hikmeti nedir?” Âhiretin deresini, tepesini, düzlüğünü, yokuşunu, köprüsünü, yolunu, yordamını, terazisini, mizanını ateşini ancak dünyadaki benzerleriyle kavrayabiliriz. Başka türlü kavrama imkânımız yok. Görüş ufkumuz dünyadaki benzerleriyle ve sembollerle çevrili. Âhiretle ilgili haberlerde yer alan uhrevî maddelerin suretini ve şeklini mana itibariyle kavrayabilmemiz için dünyadaki benzerleriyle ifade etmek zorunluluğu var. Ayetlerde ve hadislerde âhireti ve içindekileri anlayabilmemiz için böyle ifade edilmiştir. Meselâ mahşerdeki terazi elbette bakkal terazisi şeklinde olmayacak. Kaldı ki dünyada bile şekil itibariyle biri diğerine benzemeyen çok farklı biçimlerde teraziler söz konusu. Hatta aynı bakkal dükkânında, o eski bildiğimiz klasik teraziden tutun, farklı boy ve ebatlarda ve farklı ölçeklerle çok sayıda elektronik terazi örnekleri görmek mümkün. Öyleyse mahşerde sevap ve günahımızı tartan bir teraziden söz edildiğinde, çok hassas ölçüleriyle sonsuz duyarlıklı bir tartı âletinin bulunduğunu anlarız, gerçek şeklini görmeyi âhirete bırakırız. Sırat köprüsü için de aynı bakış açısı söz konusudur. Sırat Köprüsü, Cehennemin karanlık ve dev alevleri üzerinde kurulmuş, dehşetli, kıldan ince, kılıçtan keskin bir köprüdür. (“kıldan ince, kılıçtan keskin” ibaresi sırat köprüsünün çok hassas bir ayar içinde olduğuna ve dehşetine işaret eder.) Buradan...

REGAİB KANDİLİ- REGAİB KANDİLİ DUASI

REGAİB KANDİLİ- REGAİB KANDİLİ DUASI | görsel 1
REGAİB KANDİLİ Recep ayının ilk cuma gecesi Regaib Kandili'dir. Bu gecede Yüce Allah müminlere çok lütuf verdiği için ihsanı bol, kıymeti bol, değeri bol gece anlamında Regaip gecesi denilir. İçinde olduğumuz mübarek bir mevsim müjdelediği için bu kandil özellikle önemlidir. Rivayetlere göre Hz. Peygamber'in (s.a.v.) annesi bu gece hamile kaldığını anlamıştır. Bu da müminler için müjde anlamına gelmektedir. Peki bu gece neler yapabiliriz? Bu geceyi nasıl fırsata çevirebiliriz. 1- Bu gece kaza namazları kılınmalı. Kazası olmayanlar ise bu gece bol bol nafile namaz kılmalılar. 2- Bu gece bol bol Kuran-ı Kerim okunmalıdır. Okunan ayetlerin meali ve tefsirine bakılmalıdır. 3- Yüce Rabbimizin 99 ismini okumaya çalışmalıyız. 4- Hz. Peygamber'in (s.a.v.) okuduğu dualarla Yüce Rabbimize yönelmeliyiz. 5- Bu gece tövbe ile kendimizi affettirmeliyiz. 6- Üç ayların bereketine ulaşmak için yüreğimizi okşayacak her ibadeti -az da olsa- yapmalıyız. 7- Bu gece yaşlıları hatırlamalıyız. 8- Baba ve annelerimizin ellerini öpmeli, dualarını almalıyız. 9- İçki, kumar gibi, kötü alışkanlıklarımıza son vermeliyiz. Ölümün bize hayat kadar yakın olduğunu unutmamalıyız. 10- Borcumuz varsa ödemeliyiz. Veya en azından bunun hesabını yapmalıyız. Denilir ki Recep ayında oruç tutanlar için melekler toplanır. Ve "Ya Rabbi, senin rızan için oruç tutanları affet" derler. Yüce Rabbimiz de "Recep ayında oruç tutanları affettim" buyurur. Recep ayının ilk cuma gecesi olan Regaip Kandili'ne bu ismi meleklerin verdiği de belirtilir. O halde bu geceyi değerlendirelim. Gafletle geçirmeyelim. Mısırlı Zünnun şöyle der: Recep ekme ayıdır. Şaban sulama ayıdır. Ramazan ise toplama ayıdır. Hz. Has...

Seyyidül İstiğfar Duâsı

Kur’an-ı Kerim Allah C.C kelamı

Kur’an-ı Kerim Allah C.C kelamı | görsel 1
Nasıl ki, Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’in peygamberliğini ispat eden bütün deliller aynı zamanda meleklerin varlığını ispat ediyor. Aynen öyle de Kur’an-ı Kerim’in Allah’ın kelamı olduğunu ispat eden bütün deliller yine aynı zamanda meleklerin varlığını da ispat etmektedir. Bu hükme şu basamaklarla ulaşıyoruz: • Kur’an, hak kelam olduğunu ispat eden bütün delillerin şehadetiyle Allah’ın kelamıdır. • Madem Allah’ın kelamıdır, o hâlde içinde -haşa- batılın ve yalanın bulunması mümkün değildir. İçindeki her söz haktır ve hakikattir. • Ve madem ‘içinde batılın bulunması’ imkânsızdır, o hâlde haber verdiği her şey gerçektir ve doğrudur. • Ve madem meleklerin varlığını haber vermiş, elbette melekler vardır ve olmalıdır. Zira hiç mümkün müdür ki, böyle bir kitabın ‘Var.’ dediği, olmasın ve bulunmasın? O hâlde meleklerin varlığını ispat sadedinde şöyle bir delil sunsak: “Melekler vardır ve hakikattir. Çünkü Kur’an’ın geçmişten ve gelecekten verdiği haberler doğru çıkmıştır.” Yani Kur’an’ın verdiği haberlerin doğru çıkmasını meleklerin varlığına delil yapsak, bu doğrudur ve mümkündür. Şöyle ki: • Madem geçmişten ve gelecekten verdiği haberler doğru çıkmıştır, o hâlde Allah’ın kitabı olmalıdır. Zira Allah’tan başka hiç kimse gaybı bilemez. • Ve madem verdiği haberlerin doğru çıkmasıyla Allah’ın kelamıdır, o hâlde içinde yalan olamaz ve hurafe bulunmaz. • Ve madem içinde yalan olamaz ve hurafe bulunmaz, elbette verdiği haberler haktır ve hakikattir. Başka bir ihtimal olamaz. • Ve madem meleklerin varlığından haber...

Kâinatın Efendisine Peygamberlik Vazifesinin Verilmesi

Kâinatın Efendisine Peygamberlik Vazifesinin Verilmesi | görsel 1
Şu kâinatın sahip ve mutasarrıfı, elbette bilerek yapıyor ve hikmetle tasarruf ediyor ve herşeyi bilerek, görerek terbiye ediyor ve herşeyde görünen hikmetleri, gàyeleri, faideleri irade ederek tedvir ediyor. Mâdem yapan bilir; elbette bilen konuşur. Mâdem konuşacak; elbette zîşuur ve zîfikir ve konuşmasını bilenlerle konuşacak. Mâdem insan nev’i ile konuşacak; elbette insanlar içinde kàbil-i hitap ve mükemmel insan olanlarla konuşacak. Mâdem en mükemmel ve istidâdı en yüksek ve ahlâkı ulvî ve nev-i beşere muktedâ olacak onlarla konuşacaktır; elbette dost ve düşmanın ittifakıyla, en yüksek istidatta ve en alî ahlâkta ve nev-i beşerin humsu [beşte biri] ona iktidâ etmiş ve nısf-ı arz onun hükm-ü mânevîsi altına girmiş ve istikbâl onun getirdiği nurun ziyâsıyla bin üç yüz sene [şimdi bin dört yüz sene] ışıklanmış ve beşerin nurânî kısmı ve ehl-i imân mütemâdiyen günde beş defa onunla tecdid-i bîat edip, ona duâ-i rahmet ve saadet edip, ona medih ve muhabbet etmiş olan Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm ile konuşacak ve konuşmuş ve resûl yapacak ve yapmış ve sâir nev-i beşere rehber yapacak ve yapmıştır. Bediüzzaman Said Nursî Peygamberimize Gàibden Ses Gelmeye Başlıyor Kâinatın Efendisi otuz sekiz yaşına girince gaibden bazı sesler duymaya ve bazı taraflarda bir takım ışıklar görmeye başladı. Bazen de kendilerine gaibden “Yâ Muhammed!” diye nidâ ediliyordu. Fakat, Efendimiz bu garip seslerin ve parlayıp geçen ışıkların ne demek istediklerine henüz o sırada tam mânâsıyla vâkıf değildi. Bununla beraber, bu hâdiselerin mânâsız ve boşu boşuna cereyâ...

ANNELER GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN - CANIM ANNEM

ANNELER GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN 2013 - CANIM ANNEM

ÜÇAYLARA GİRİNCE OKUNACAK DUA

ÜÇAYLARA GİRİNCE OKUNACAK DUA | görsel 1
        ÜÇAYLARA GİRİNCE OKUNACAK DUA         mübarek üç aylardan ilki olan Receb ayının önemi ve değeri hakkında Enes b. Malik ( radyallahü anh)'dan şöyle rivayet edilir: Receb ayı girdiğinde Hazreti Peygamber aleyhisselatu ves selam şöyle derdi:         ”ALLAHÜMME BARİK LENA Fİ RACEBE VE ŞA’BANE VE BELLIĞNA RAMEDAN”         "Allahım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." (Ahmed bin Hanbel, Müsned, 1/259         "Recep ayı Allahın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır." (Aclûnî, Keşful-Hafâ, 1/423)         *Recep ayına girince yedi defa         “Estağfirullâhe'l-Azîme'llezî la ilahe illâ hû el-Hay-yü'1-Kayyûmu ve etûbü ileyh. Tevbete abdin zâlimin li-nefsihî lâ-yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ.”         Mânâsı:         “Hayat sahibi olan, her şeyi idare edip ayakta tutan, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayan Allah'tan mağfiret dilerim. Kendi nefsine zulmetmiş kulun tevbesi gibi Ona tevbe ederim. Öyle bir kul ki, kendi nefsi adına ne ölüme, ne hayata ve ne de tekrar dirilmeye sahip değildir.” Denirse ALLAHU TEALA Bu kulumun günah defterini yırtın emrini verir.”         *Hazreti. Aişe ( radyallahü anh ) validemiz, “Resûlullah, pazartesi ve perşembe günleri oru&ccedi...

ANNELER GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN

ANNELER GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN | görsel 1
Şefkat kahramanı olan annelerimizin öncelikle anneler gününü kutlarız. Şunu da unutmamak gerektir ki anneler sadece senenin bir günü değil, senenin her günü hatırlansa ve o nazarla analara bakılsa hiç bir şekilde haklarını tam manasıyla ödemiş olmayız. Sizler için anneler ile ilgili bazı konuları toparlamak istedik. Anneler ile ilgili hadisler: 1. Bir adam, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip, şöyle dedi: “Ey Allahın Resûlü! Kendisine iyilik yapmaya kim daha lâyıktır?” “Annen, sonra annen, sonra baban, sonra yakınlık derecelerine göre diğer yakınların” buyurdu. (Ebû Hureyre radıyallahu anh. Buhârî.) 2. “Yanında ana babası, ya da onlardan biri yaşlanıp da, gerekeni yaparak cennete giremeyen kimsenin burnu sürtülsün!” (Ebû Hureyre radıyallahu anh. Müslim.) 3. Cahime dedi: “Ey Allahın Resûlü! Harbe katılmak istiyorum, sana danışmaya geldim.” “Annen var mı?” “Evet.” “Onun yanından ayrılma! Çünkü cennet, onun ayakları yanındadır.” (İbn Cahime radıyallahu anh. Nesêî.) 4. Esma: Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sordum: “Müşrik olan annem yanıma geldi. Ona yardım edeyim mi?” “Evet. Annene yardım et!” buyurdu. (Esma radıyallahu anha. Buhârî.) 5. Bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme dedi ki: “Ey Allahın Resûlü! Çok büyük bir günah işledim, acaba tevbe edebilir miyim?” “Annen var mı?” buyurdu. “Hayır.” “Teyzen var mı?” “Evet.” “Öyleyse ona bir iyilikte bulun!” buyurdu. (İbn Ömer radıyallahu anh. Tirmizî.) 6. “Ana babasına iyili...

RECEB-İ ŞERİF AYINIZ MUBAREK OLSUN-İLMİNFAZİLETİ

RECEB-İ ŞERİF AYINIZ MUBAREK OLSUN http://www.facebook.com/ilminfazileti http://www.youtube.com/ilim2010

RECEBI-SERIF ALLAH AZZE VE CELLE' nin Ayı

RECEBI-SERIF ALLAH AZZE VE CELLE' nin Ayı | görsel 1
 RECEBI-SERIF ALLAH AZZE VE CELLE' nin Ayı RECEB AYI İCTİM‘I, RU’YET VE BAŞLANGICI Hicrî Kamerî 1434 yılı Recep ayı ictimâ‘ı bugün 10 Mayıs Cuma günü Türkiye saati ile 03.29’de. Ru’yet ise yine bugün (10 Mayıs Cuma) Türkiye saati ile 20.38’dedir. Hilâl’in görüldüğü yerler: İtalya’nın batısı, İspanya, Afrika kıtasının kuzey batı taraflarındaki adalar, Fas, Cezayir, Tunus, Atlas okyanusunun orta kesimi ile Amerika kıtasının kuzey ve güney uçları hariç tamamı. Hilal; Türkiye, Almanya, Avusturya, Arap yarımadasından görülemeyecektir. Hilâlin görüldüğü günü takip eden 11 Mayıs Cumartesi günü de Recep ayının 1’i olmaktadır. İdrâk edeceğimiz mübârek recep ayı, Kamerî ayların yedincisidir. “Eşhuru hurum”dan olan bu ay, ŞEHRULLAH yani Allah Teâlâ’nın ayıdır. Bu aya oruçlu girmeli ve bu ayda çok iltica etmelidir. Recep ayının 1’inci günü oruç tutanlara 3 senelik, 2’nci günü oruç tutanlara 2 senelik, 3’ncü günü oruç tutanlara ise 1 senelik nâfile oruç sevâbı verillir. Bu, hadîs-i şerîf ile sâbittir. Üç günden sonra her gününe birer ay oruç sevâbı verilir. Bu ay Cenâb-ı Hakk’a mahsus bir ay olduğu için yalnız Zât-ı İlâhi’yi bildiren İhlâs Sûresi’ni çok okumak lâzımdır. Bilhassa bu aya hürmet olarak, ayrıca günde 11 defa İhlâs-ı Şerif okumalı, tevhid, istiğfar ve salavât-ı şerifeyi ihmâl etmemelidir. Bu ayda 2 kandil vardır: 1. İlk cuma gecesi “Regâib Kandili”, 2. Yirmiyedinc...

Sağlık - İSHALİN BASİT TEDAVİSİ

Sağlık - İSHALİN BASİT TEDAVİSİ | görsel 1
İSHALİN BASİT TEDAVİSİ  Çocuklarda ishal ilminfazileti TÜİK 2012 Yılı Türkiye sağlık araştırması sonuçlarına göre 0-6 yaş çocuklarda %27,9 ile ishal, en sık görülen hastalık oldu. Çocuğunuz ishal olduğunda telaşlanmanıza, hastaneye koşmanıza, ilaç almanıza gerek olmadığı gibi çocuğunuzun işkence görmesine de gerek yok. Evde yapacağınız basit bir uygulama ile 30 dakika içinde ishali kesebilirsiniz. Eğer evinizde bir çocuk varsa bu malzemeleri azar azar evinizde bulundurun. Zencefil Hindistan cevizi Şap Taze kahve Bu dördünden birer çay kaşığı karıştırıp 1 yumurtanın akı ile hamur haline getirin, bu hamurdan 4 küçük top yapın, her bir topu 15 dakika arayla ishal olan kişiye yutturun. İkinci topun yutulmasından sonra genelde ishal kesilir ama zorlu vakalarda devam etmek gerekebilir. Bu uygulamanın hiçbir yan etkisi yoktur. Bu bilginin faydalı olduğuna inanıyorsanız lütfen paylaşın, daha fazla insan yararlansın. http://www.facebook.com/Ilminfazileti BEĞEN  

Peygamberlerin Mucizeleri

Peygamberlerin Mucizeleri | görsel 1
        Hz.Adem (a.s) Mucizesi         (Camurdan Yaratilan ilk Insan. Tüm Insanlarin Babasidir)         -Yirtici, vahsi hayvanlarla konusurdu.         -Susuz dag ve taslara elini vurunca,pinarlar fiskirir,temiz sular akardi.         -Eline aldigi ufak taslar,yüksek sesle Allahü teâlâyi zikrederdi.         -Âdem aleyhisselâmin yaratilmasi,Cennet'te kalmasi,Cennet'ten çikarilarak yeryüzüne indirilmesi,Kur'ân-i kerîmde çesitli âyet-i kerîmelerde bildirilmistir.         Hz.Davud (a.s) Mucizesi         (Süleyman aleyhisselâmin babasidir. Sesi çok güzeldi.)         -Allahü teâlâ mûcize olarak daglari, taslari, kuslari onun emrine vermisti. Yanik sesiyle Zebûr'u okumaya baslayinca, kuslar havadan agaçlara iner, hep birlikte, okunan Zebûr'u tekrar ederlerdi.         -Allahü teâlâ Dâvûd aleyhisselâma demiri atese sokmadan ve dövmeden istedigi sekli verebilme mûcizesi verebilmisti. Demirden zirh yapar, elinin emegiyle geçinir, devlet hazinesinden birsey almazdi.         -Yirtici hayvanlar, hazret-i Dâvûd'un huzûruna gelip, ona tam bir baglilikla hizmet ederlerdi. Kur'ân-i kerimde Bakara, Nisâ, Mâide, En'âm, Isrâ, Enbiyâ ve Sâd sûrelerinin birçok âyet-i kerimelerinde Dâvûd aleyhisselâmdan bahsedilmektedir.     &n...


islami forumBilx.net
Get our toolbar!

Kabeden Canlı Yayın