سْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِİlminfazileti islamic sciences

>
English (US) Deutsch Français Русский 中文(简体) Português Italiano 日本語 한국어 Español
LA TAHZEN İNNALLAHE MEANA


Miraç

Miraç | görsel 1
Mirac Gece Hakkında Bilgisi : Bu gece, peygamberimizin bütün insanlığı temsilen Cenab-ı Hakkın yüksek huzurana kabulü anlamına gelen Miraç Gecesidir. Hicri Recep AYının 27 gecesinin tanık olduğu bu 'Büyük Buluşma' bizlere insanın ilahi rızaya ve desteğe ulaştığı akıl ve idraki zorlayan nice üst dereceelre ulaşabileşeceğini gösterdiği gibi, mana aleminde yükselip ilahi rahmet ve huzura erişmenin öncelikle gönül ve ruh temizliğinden, ahlaki erdemlere yükselişten her şeyin sahibi olan Yüce Allah'a bağlılık ve boyun eğmeden geçtiğini hatırlatmaktadır. Bu gecede farz kılınan ve bizzat Peygamberimizin tarafından mü'minlein miracı olarak nitelendiren namaz da, iç dünyamızdaki yükselişi ve arınmayı ifade eder. Miraç Kandili Nedir : Arapça'da merdiven, yukarı çıkmak, yükselmek anlamlarını dile getirir. İslam'da Hz. Peygamber (s.a.s)' in göğe yükselerek Allah'ın huzuruna kabul edilmesi olayı. Mirac olayı hicretten bir yıl ya da onyedi ay önce Receb ayının yirmi yedinci gecesi gerçekleşir. Olayın iki aşaması vardır. Birinci aşamada Hz. Peygamber (s.a.s) Mescidül-Haram'dan Beytü'l-Makdis'e (Kudüs) götürülür. Kur'an'ın andığı bu aşama, gece yürüyüşü anlamında isra adını alır. İkinci aşamayı ise Hz. Peygamber (s.a.s)'in Beytü'l-Makdis'ten Allah'a yükselişi oluşturur. Mirac olarak anılan bu yükselme olayı Kur'an'da anılmaz, ama çok sayıdaki hadis ayrıntılı biçimde anlatılır. Miraç Kandili , Hadislerde verilen bilgiye göre Hz. Peygamber (s.a.s), Kâbe'de Hatim'de ya da amcasının kızı Ümmühani binti Ebi Talib'in evinde yatarken Cebrail gelip göğsünü yardı, kalbini Zemzem ile yıkadıktan sonra içine iman ve hikmet...

Recep ayı için özel dualar

Recep ayı için özel dualar | görsel 1
Resulullah’ın (asm) Recep ayında okuduğu dua Resulullah (asm) Recep ayına girdiği zaman şu duayı okudukları rivayet edilmektedir: “Allah’ım! Recep ve Şaban aylarını bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır.” (Müslim) Recep ayında Allah’ı (cc) tesbih etmenin sevabını, hiçbir vasfedici tarif edemez “ Her kim Recep’in ilk 10’unun her günü 100 kere: “ Hay ve Kayyum (gerçekte tek diri ve her şeyin yegâne yöneticisi) olan Allah’ı (cc) tesbih ederim.” İkinci 10’un her günü 100 kere: “ Ehad ve Samed (tek ve ulu) olan Allah’ı (cc) tesbih ederim.” Üçüncü 10’un her günü 100 kere: “Rauf (yarattıklarını çokça esirgeyen) olan Allah’ı (cc) tesbih ederim.” derse, ona verilecek sevabı hiçbir vasfedici tarif edemez.”( Nüzhetül-Mecalis) Recep ayında oruç tutmaya gücü yetmeyen kişi için Resulullah’ın (asm) tavsiye ettiği dua “ Resulullah’a (asm) “Recep’in orucundan aciz kalanın ne yapacağı.” soruldu. Resulullah (asm) : -“Her gün bir pide sadaka versin.” buyurdu. Onu da bulamazsa, ne yapabileceği sorulunca, o zaman: “ Kendisinden başkasını tesbih (etmek) caiz olmayan Zat’ı (cc) tesbih ederim. Ululuk, kendisine ait olan ve kendisi ona layık olan Zat’ı (cc) tenzih ederim.” der, buyurdu. (Nüzhetül-Mecalis) Recep ayında istiğfar eden kişinin bedeni, cehenneme haram kılınır “Recep’in ilk gecesi olduğunda Allah (cc) bir meleğe: “Dikkat edin! Gerçekten tövbe ayı başlamıştır. Bu ayda Allah’tan (cc) af isteyenlere (çokça istiğfar edenlere) müjdeler olsun.” diye seslenmesini emreder.” (Nüzhetül-Mecalis) “ Recep ayında istiğfarı çok yapın. Zira ...

REGAİP KANDİLİ VE RECEB İ ŞERİF

REGAİP KANDİLİ VE RECEB İ ŞERİF | görsel 1
 07 NİSAN PERŞEMBE GECESİ REGAİP KANDİLİ VE RECEB İ ŞERİF İN İLK GECESİDİR !!!!! 08 NİSAN CUMA GÜNÜ RECEB İ ŞERİFİN BİRİ ÜÇ AYLARINDA BAŞLANGICIDIR....... FAHR İ KAİNAT S.A.V. EFENDİMİZ Buyurduki : - Beş gecede yapılan dualar kabul olur.. Asla reddledilmez... Recebin ilk gecesi - Şabanın onbeşinci gecesi - Kurban bayramı gecesi - Ramazan bayramı gecesi - Cuma gecesi - .. Bu sene Recebin ilk gecesi cuma gecesine denk gelmesi hasebiyle yukarıda müjdelenen iki gece üstüste denk gelmiş ve çok büyük bir fırsat kapımızı çalmıştır...Mutlaka istifade etmeye çalışalım ilk geceyi ve aynı zamanda ilk kandilimizi ibadetle ihya ederek agah ( uyanık ) olalım...... Receb i Şerif ŞEHRULLAH yani ALLAH C.C. ın ayıdır..Ve aynı zamanda dört haram aydan ( zilkade - zilhicce - muharrem - recep ) biridir.. ( haram hürmetli - yasaklı - saygıya layık demektir ).. Recep ayı hem üç aylardan ilki hemde haram ay olması hemde Cenab ı HAKKIN - BENİM AYIMDIR - diyerek önem atfetmesi nedeniyle çok kıymetli bir aydır...Herşeyin ve bütün aylarında gerçek sahibi olan RABBİMİZ bu ayı kendisine nispet etmiş ve çok değer vermiştir...... Bakın RASULULLAH S.A.V. bununla ilgili neler buyuruyor : - Aylar içinde ALLAH ın seçtiği ay Recepdir. O Allah ın özel ayıdır. Recep ayına tazim ( hürmet ) eden kişi Allah ın emrine hürmet etmiş olur. Kim Allah ın emrine hürmet ederse Allah onu naim cennetine girdirir ve ona en büyük rızasını vacip eder - Allah ü Tealanın en sevdiği gün Recebin onbeşinci günüdür - - Recebin birinci gününde tutulan oruç üç senenin ( günahlarının ) kefaretidir.İkinci gününün orucu iki senenin.. üçüncü günün orucu bir senenin sonraki her günün orucu ise bir ayın günahına keffaretdir - ( Mümk&uu...

Regaip Kandili Nedir? Hakkında Bilgi

Regaip Kandili Nedir? Hakkında Bilgi | görsel 1
Regaip Kandili nedir? Regaip kandilinde neler yapılır? Regaip Kandili 2016 ne zaman? Regaip Kandili bu yıl 7 Nisan 2016 Perşembe akşamını 8 Nisan 2016 Cuma gününe bağlayan geceye denk geliyor. İşte Regaip Kandili Anlamı ve Regaip Kandili Hakkında Bilgi... Regaib, arapça bir kelimedir ve "reğa-be" kökünden gelmektedir. "Reğa-be", kelime olarak, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir. "Reğîb" kelimesi ise, "reğabe"'den türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbet edilen, arzulanan, taleb edilen şey demektir. Müennesi, "reğîbe"dir. "Reğîbe"nin çoğulu da "reğâib" dir. Kelime olarak "Regâib'in aslı budur. Receb ayının ilk Cuma gecesine Regaib gecesi denir. Bu geceye Regaib gecesi ismini melekler vermişlerdir. Her Cuma gecesi kıymetlidir. Bu iki kıymetli gece bir araya gelince, daha kıymetli oluyor. Allahü teâlâ (c.c) bu gecede, Müminlere, ragibetler (ihsanlar, ikramlar) yapar. Bu geceye hürmet edenleri affeder. Regaib gecesi'nde yapılan dua kabul olur, namaz, oruç, sadaka gibi ibadetlere, sayısız sevaplar verilir. İslam âleminin heyecanla beklediği mübarek üç aylar, Regaip Kandili ile taçlanacak. Regaib Kandili'nde neler yapılmalı, bu mübarek gece nasıl değerlendirilmeli? * Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli. * Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli. * Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi...

Diyanet İşleri Önemli Cuma Hutbesi

Diyanet İşleri Önemli Cuma Hutbesi | görsel 1
  PEYGAMBERE İMAN TEVHİDİN BİR GEREĞİDİR Aziz Kardeşlerim! Okuduğum âyet - i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “ De ki: ‘ Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. ’ ” 1 Okuduğum hadis - i şerifte ise Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Gönülden tasdik ederek Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in O’nun resûlü olduğuna inanan kimseye Allah, cehennemi haram kılar.” 2 Kardeşlerim! İman esasları Allah’ın varlığını, birliğini, eşsiz ve ortaksız olduğunu kabul etmekle başlar. İman esaslarından biri de peygamberleri, ayrım yapmaksızın kabul etmektir. Bizler , Müslüman olmanın bir gereği olarak bütün peygamberlere, nübüvvet zincirinin son halkası Muhammed Mustafa’ya (s.a.s) ve onun tebliğ ettiklerinin tamamına şeksiz şüphesiz iman ederiz. Bu imanımızı kelime - i şehadetle gönülden tasdik ederiz. diyerek t evhide olan bağlılığımızı , Efendimize olan iman ve sadakatimizi dile get iririz. Aziz Müminler! Peygamber Efendimiz (s.a.s), Allah’ın aramızdan seçtiği, müjdeleyici ve uyarıcı olarak görevlendirdiği, kitabı ile şereflendirdiği son peygamberdir. O, Rabbimizden aldığı vahyi kusursuz bir şekilde bize ulaştırmış, anlatmış, açıklamış ve yaşamıştır. Bu yüzden ona i man eden, Allah’a iman etmiş; onu inkâr eden de Allah’ı inkâr etmiş olur. 3 Peygamberimiz, bütün insanlığ a gönderilmiş bir rah met vesilesi ve hidayet rehberidir. O, bizlere varoluşumuzun gayesini haber vermiş tir. Alla h’a kul olmanın, O’nun rızasını ve cennetini kazanmanın yollarını öğretmiştir. Peygamber Efendimiz, özüyle ve sözüyle , h er haliyle bizler için ahlak,...

ALLAH AZZE VE CELLE ile İlgili Ayetler

ALLAH AZZE VE CELLE ile İlgili Ayetler | görsel 1
ALLAH AZZE VE CELLE ile İlgili Ayetler | görsel 2
ALLAH AZZE VE CELLE ile İlgili Ayetler Ondan başka İlah yoktur Allah şehadet eyledi şu gerçeğe ki, başka tanrı yok, ancak O vardır. Bütün melekler ve ilim uluları da dosdoğru olarak buna şahittir ki, başka tanrı yok, ancak O aziz, O hakîm vardır. (ALİ-İMRAN/18) Allah, buyurmuştur ki: İki ilâh edinmeyin. O, ancak bir ilâhdır. Onun için yalnız benden korkun. (NAHL/51) De ki; O Allah bir tektir. (İHLAS/1) İ şte O, Allah'tır. O'ndan başka tanrı yoktur. Önünde de, sonunda da hamd O'nundur, hüküm O'nundur. Ve ancak O'na döndürüleceksiniz. (KASAS/70) Her halde hepinizin ilâhı, bir tek ilâhtır. Ondan başka bir ilâh yoktur. O Rahmân ve Rahîm'dir. (BAKARA/163) - Kalpler onun kontrolundedir Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Kuşkusuz Allah, bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. (İNSAN/30) Yoksa onlar, senin hakkında: "Allah'a karşı yalan uydurdu." mu diyorlar? Eğer Allah dilerse senin de kalbini mühürler; batılı yok eder ve sözleriyle hakkı gerçekleştirir. Şüphesiz ki O kalplerde bulunan şeyleri hakkıyla bilir. (SURA/24) Ve kalblerinin üzerine, Kur'ân'ı anlamalarına engel perdeler geçiririz ve kulaklarına bir ağırlık veririz. Rabbini Kur'ân'da bir tek olarak andığın zaman da ürkerek arkalarına döner kaçarlar. (İSRA/46) Bunlar, o kimselerdir ki; Allah kalblerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlemiştir. Ve onlar, gafillerin ta kendileridir. (NAHL/108) Verdikleri sözden dönmeleri, Allah'ın âyetlerini inkâr etmeleri, haksız yere peygamberlerini öldürmeleri ve "kalblerimiz kılıflıdır" demelerinden dolayı (başlarına türlü belalar verdik). Doğrusu Allah, inkârları sebebiyle onların kalplerini mühürlemiştir. Pek azı hariç onlar inanmazlar. (NİSA/...

Allah’ın Salih Bir Kulu Olma Yolunda 10 Adım

Allah’ın Salih Bir Kulu Olma Yolunda 10 Adım | görsel 1
Allah’ın Salih Bir Kulu Olma Yolunda 10 Adım Süfyan-ı Sevri der ki: “İman, bir dileme veya -mış gibi yapma değil, kalbe yerleşmiş olan ve amellerle ispatlanmış olandır.” Samimi bir müminin kalbi yanan bir kor gibidir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: “Birinizin içinde iman, elbisenin eskimesi gibi eskir. Allah’tan kalplerinizdeki imanı yenilemesini dileyin.” (Hakim- Mustedrik; Taberani- Mu’cem) Mümin kalbi bazen günah bulutları altında ona ezilmiş hissedebilir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu durumu şöyle ifade eder: “Kalblerde ayın bulutu gibi bulut vardır. Bulut kalkınca ay nasıl parlarsa ve bulut galib gelince ay nasıl kararırsa, kalb de öyledir.” (Ramuz 382/10. Ravi: Hz. Ali (r.a.)) Demek ki müminin kalbi bazen nurunu gizleyen bulutlarla kaplanabilir ve karanlıklar ve yalnızlıklar içinde kalabilir. Fakat kişi imanını artırmaya gayret eder ve Allah’ın yardımını ararsa, o bulut onu terk eder ve gönlündeki nur yeniden parıldamaya başlar. Selef-i salihînden bir zat der ki: “İmanını gözden geçirmesi ve ona tesir eden etkenlerden haberdar olması, kişinin zekasındandır.” Yine insanın zekasındandır ki, “Şeytanın ona fısıltısını fark eder.” Size, imanın yerinde olup olmadığını anlamanızı sağlayacak temel bir prensipten bahsetmek isteriz. İmam el-Cevzi’nin sözlerinden hareketle diyoruz ki, kişi şayet Allah katındaki durumunu ve Allah’ın emir ve yasaklarıyla olan ilişkisini bilmek istiyorsa, kendisine baksın ve nelerle meşgul olduğuna dikkat etsin. Eğer davetle, insanları ateşten kurtarmak, cennete nail olmaya çalışmakla, güçsüz ve muhtaçlara yardımla, anne-babasina iyilikle meşgul ise, o zaman sevinsin ki hükümdarların Hükümdarı’na yakındır. Zira Allah, sevdiklerinden başkasının hayır işlemesine yardım ...

Fıkıh ilminin önemi ve Fıkıh alimlerinin dereceleri

Fıkıh ilminin önemi ve Fıkıh alimlerinin dereceleri | görsel 1
Fıkıh ilminin önemi ve Fıkıh alimlerinin dereceleri Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor: Allah, hakkında hayır dilediği (sevdiği) kimseyi, dinde fakih (fıkıh bilgini) kılar. (Buhârî – Müslim) Fıkıh, dînî emirleri ve yasakları derinlemesine kavrayıp bilmek ve anlamak demektir. Fıkıh bilginlerine fakih denir, çoğulu fukâhadır ve fukâhaların en üstünü müctehidlerdir. Fıkıh ilminin kaynağı “Edille-i Şeriyye” yani Kur’an, sünnet, icmâ-i ümmet ve kıyas-ı fukâhadır. Fıkıh ilmi genelde dört ana bölümden oluşur; 1.Bölüm: Namaz, oruç, zekat, hac ve cihad gibi ibâdetlerle ilgili konuları içerir. 2.Bölüm: Evlenme, boşanma, mehir, nafaka, iddet, süt kardeşliği ve mahremler gibi aile hukuku ile ilgili konuları içerir. 3.Bölüm: Alış-veriş, borçlanma, fâiz, kira, ortaklık (şirket) ve miras gibi müslümanların ekonomik ve sosyal yaşantıları ile ilgili konuları içerir. 4.Bölüm: Yüce dinimizde yasaklanan, içki, kumar, zina, hırsızlık, yol kesicilik, iffetli kadınlara iftira, yaralama, adam öldürme ve dinden dönme gibi suçların cezaları ile ilgili konuları içerir. Müslümanların, haramlardan titizlikle sakınıp ibâdetlerini bilinçli bir şekilde yapabilmeleri ve her konuda İlâhi emirler doğrultusunda yaşayabilmeleri için öncelikle fıkıh ilmini öğrenmeleri şarttır. Aksi halde sevap işleyeyim derken günaha girebilir ve emekleri boşa gidebilir. Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor: Bir kimse Allah’ın dininde tefekkuh eder (fıkıh ilmini derinlemesine öğrenir) se, Allah o kimsenin her işine yeter (kolaylaştırır) ve onu ümit etmediği yerden rızıklandırır. (Râmûz’ül-Ehâdis) Allah’ın dininde tefekkur eden yani fıkıh ilminde uzman...

Cemaziyelevvel Ayı İbadetleri

Cemaziyelevvel Ayı İbadetleri | görsel 1
Cemaziyelevvel ayında diğer hicri aylardan farklı olarak 21. ve 27. gecesi namaz kılınır.Bunların dışında günlük ibadet ve zikirlere devam edilir.. Namazlar Cemaziyelevvel ayının 21. gecesi Bu gecenin ihyası niyetiyle 2 rekat dahi kılınsa gece ihya olunur. (Bu gece namaz haricinde Amenarrasulu bile okunsa gece ihya olunmuş sayılır.) Rivayeti: Bu gece ekseri Evliyaullah’a manevi miraç nasip olduğu için o gecenin ihyası icap eder. Cemaziyelevvel ayının 27. gecesi 2 kere 4 rekatlık nafile namaz kılınır Fatihadan sonra 1 kere vedduha suresi okunur.(Ezberinizde yoksa başka sure okunur) Cemaziyelevvel Zikri “Sübbûhun kuddûsün” Bu ay bitene kadar bu tesbih çekilir. Ay ihya edilir.

HZ. FATIMA... ( R.A.)...DAN SALAVAT I ŞERİFE..

HZ. FATIMA... ( R.A.)...DAN SALAVAT I ŞERİFE.. | görsel 1
Hz. FATIMA TÜZ ZEHRA (R.A.) VALİDEMİZ BUYURDUKI :..... Bir kimse bu salavati bir kere okusa denizler mürekkep ağaçlar kalem olsa sevabini yazmakla bitiremez : ALLAHUMME SALLI ALA MEN RUHUHU MİHRABUL ERVAHI VEL MELAİKETİ VEL KEVN.ALLAHUMME SALLI ALA MEN HÜVE İMAM ÜL ENBİYAİ VEL MÜRSELİYN.ALLAHUMME SALLI ALA MEN HÜVE İMAMÜL EHLİL CENNETİ İBADİLLAHİL MÜMİNİYN...... ( BÜTÜN RUHLARIN MELAİKENİN VE VAROLANLARIN MİHRABI O YÜCE RUHA SALAT EYLE ALLAHIM. BÜTÜN NEBİLERİN VE RESULLERİN İMAMI OLAN ZATA SALAT EYLE ALLAHIM. ALLAHIN KULU BÜTÜN CENNET EHLİNİN ÖNDERİ OLAN ZATA SALAT EYLE ALLAHIM....... AMİİİİN.... ) ...................ESSALAT U VESSELAM ALEYKE YA RASULALLAH..... ESSALAT U VESSELAM ALEYKE YA HABİBALLAH..... ESSALAT U VESSELAM ALEYKE YA SEYYİD EL EVVELİN VEL AHİRİN........ VE SELAMUN ALEL MÜRSELİN....... VELHAMDÜLİLLAHİRRABBİLALEMİN....................... BİR HATIRLATMA !!!!!!! : SU İÇERKEN KIBLEYE DÖNMEK - OTURMAK - SUYUN İÇİNE BAKMAK - ÜÇ YUDUMDA İÇMEK - HER YUDUMUN BAŞINDA BESMELE SONUNDA ELHAMDÜLİLLAH DEMEK - SAĞ ELLE İÇMEK - İKRAM ETMEK - EFENDİMİZ S.A.V. İN UNUTULMUŞ SÜNNETLERİDİR..... UNUTULMUŞ SÜNNETLERİ İHYA EDENE CENAB I HAK YÜZ ŞEHİT SEVABI İHSAN EDER..!!!!!!!!!!! ...................... ****** SIKINTI DERT TASA KEDER ÜZÜNTÜ V.S. İÇİN EFENDİMİZ S.A.V. DEN ÇOK ÖNEMLİ KURTARICI BİR FORMÜL !!! :: RASÜLULLAH S.A.V. BUYURDUKİ :: - Kim sıkıntılı anında Ayet- el Kürsi ve Amener Rasulü okursa AZİZ ve CELİL olan ALLAH c.c. ona imdat eder -.........EFENDİMİZ S.A.V. üzüntü ve keder anında :: - HAYY ve KAYYUM olan ALLAHIM Senin rahmetinle yardım istiyorum - şeklinde dua ederlerdi.................... http://www.facebook.com/karadenizcengiz...

Tesiri Büyük Selavatı Şerif

Tesiri Büyük Selavatı Şerif | görsel 1
Bu Salavatı Şerife hayatı boyunca bir defacık bir satte bir Cuma günü veya bir ayda bir defa okursa Allahu _Teala o kimseyi sorgusuz sualsiz cennete götürür. Bu SELAVATI ŞERİFEYİ üZERİNDE TAŞIRSA TÜM KORKULARINDAN EMİN OLUR denmiştir.Allahu Alem

AYETEL KÜRSİ OKUMANIN FAZİLETLERİ VE SEVAPLARI

AYETEL KÜRSİ OKUMANIN FAZİLETLERİ VE SEVAPLARI | görsel 1
• AYETEL KÜRSİ OKUMANIN FAZİLETLERİ VE SEVAPLARI AYETEL KÜRSİ NİN FAZİLETLERİ Ayetel-kursi-duasi * Ayetel kürsi yi suya 50 defa okuyup içen kimsenin ALLAH ü teala aklını ve anlayısını arttırır. * bir ki   mse rızkının genişlemesi , borcundan kurtulması, hapisten kurtulması ,düsmanlarından kurtulması veya önemli bir istegının kabulü için , bir zalimden yardım dılemesi gerekirse , abdestli olarak 170 kere okursa istegi verilir. * hergün 18 kere okuyanın kalbi hıkmetle dolar * 100 kere okuyan bırtakım ilahi lutuflara ulaşır. *120 kere okuyan herturlü kaza ve belalardan korunur. * 170 kere okuyana herkez itaat eder. * korkulu bır mekanda bulunan veya kötülük ve zulumlerden cekındıgı kımseler arasında olan kişi , 21 kere okursa , ALLAH ü teala onların serrınden , okuyan kulunu muhafaza eder. * cuma günü ikindi namazından sonra 178 kere okuyanın duaları kabul olunur. * bir kimse cuma günü ıkındıden sonra ıssız bır yerede 17 defa okursa daha evvel kendınde bulunmayan haller meydana gelir. o anda dua etse duası kabul olunur. * nazar olmus kişiye 7 defa okunursa ALLAH ü teala nın izni ile şifa olur — Okunuşu: ayetelkursiokunusu Resmi büyütmek için üzerine tıklayın Ezberlemesi belki de en zor surelerden biri olmasına rağmen muhakkak ezberlenmesi gereken ve önemi çok büyük olan surelerden bir tanesidir. Rabbimizin büyüklüğünü ve yüceliğini anlatan bu sure bizi tüm kötülüklerden ve beladan en iyi şekilde korur ve muhafaza eder. Surede O’nun izni olmanda hiçbir şeyin olmayacağı ve ne kadar koruyucu olduğu anlatılır. Yüce Rabb’in kullarına bahşettiği bu sure özellikle yatmadan önce kazadan, beladan korunmak için okunur ve bir işe başlamadan önce Rabb’e sığınmak için okunur. Uzun olması ile bi...

Hicri Miladi Dini Günler Takvimi 2016

Hicri Miladi Dini Günler Takvimi 2016 | görsel 1
اَAllah en büyüktür. Allah'ım! Bunu üzerimizde emniyet, iman, selamet, İslam ve sevdiğin ve razı olduğun şeylerde başarı ayı kıl ey Rabbimiz. (Ey Hilal!) Benim ve senin Rabbin Allah’tır.” (Tirmizi, 5/504; Darimi, 1/336)

RABI-UL-EVVEL AYI PEYGAMBERIMIZIN VELADETI VE VEFATI

RABI-UL-EVVEL AYI PEYGAMBERIMIZIN VELADETI VE VEFATI | görsel 1
Mevlid Kandili İnsanlığın kurtuluşu için gönderilen son ve en büyük peygamber, bizim Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) 571 yılında Kameri aylardan Rebiü'l-evvel ayının 12.gecesi doğmuştur. Milâdî takvime göre ise bu, 571 yılı Nisan ayının yirmisine rastlamaktadır. Bu mübarek geceye "Mevlid Kandili" denir. O'nun doğduğu çağda dünyanın her tarafında cehalet, zulüm ve ahlâksızlık almış yürümüş, Allah inancı unutulmuş, insanlık korkunç ve karanlık bir duruma düşmüş, dünya yaşanmaz hale gelmişti. O'nun doğduğu gece, insanlığın kurtuluşu için çok hayırlı ve mübarek bir başlangıçtır.O gecenin sabahı gerçekten de feyizli bir sabahtı. İnsanlık için yepyeni bir gün doğmuş, aydınlık bir devir açılmıştı. Bir fazilet güneşi ve hidâyet meşalesi olan sevgili peygamberimizin gönderilişi, Yüce Allahın bütün insanlara en büyük nimetlerinden birisidir. Bu hususta Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmuştur: kasem olsun ki içlerinden, kendilerine Allah'ın âyetlerini okuyan, (kötülüklerden ve inkârdan) kendilerini temizleyen, kendilerine Kitap ve hikmeti öğreten bir Peygamber göndermekle Allah, müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Halbuki daha önce onlar apaçık bir sapıklık içinde idiler. " (Âl-i İmrân, 164) Bu gece, müslümanlar arasında yüzyılllardan beri büyük bir coşku ile kutlanmakta, Sevgili Peygamberimiz derin bir saygı ile anılmaktadır. Büyük Türk Alimi Süleyman Çelebi tarafından yazılan ve asıl adı "Vesiletün'necat" olan mevlid kitabı O'nun doğumunu, üstünlüğünü ve mucizelerini en güzel bir şekilde dile getiren değerli bir eserdir. P...

Terör Saldırıları ve İslamiyet

Terör Saldırıları ve İslamiyet | görsel 1
Müslüman Terörist Olamaz, Terörist de Gerçek bir Müslüman Olamaz Dünyayı sarsan ve sadece Amarikan halkının değil bütün dünyanın üzüntüsü haline gelen trajediyi Türkiye’den gelen bir telefonla öğrendiğim zaman, benim ilk tepkim, odamda bulunan arkadaşlara, biraz sonra manasını özetleyeceğim Kur’an ayetini okumak oldu. İslam hoşgörü dinidir; insanı en kıymetli varlık olarak kabul eder; ma’sum insanlara karşı yapılan tecavüz ve hücumları büyük günahlar arasında sayar. Nitekim bahsini ettiğimiz Kur’an ayeti bunu haykırmaktadır: ‘Kim bir başka canı öldürmek veya yeryüzünde anarşi çıkarmak gibi bir suçu bulunmadan haksız yere bir cana kıyarsa, bütün insanlığı öldürmüş gibi olur. Kim bir canının kurtuluşuna vesile olursa, bütün insanlığı ihya etmiş gibi olur. Bizim peygamberlerimiz, onlara çok açık deliller getirdiler. Ancak bütün bunlardan sonra insanlardan çoğu yine yeryüzünde aşırıya gitmiş ve zulm etmişlerdir.’ (5: 32). Gerçek şu ki, müslüman ölüme değil, sadece hayata hizmet eder. Bu hadise sebebiyle İslamın koyduğu iki temel hukuk prensibini asla unutmamalıyız: Birincisi: Kur’an’ın ‘Bir suçlu bir başka suçlunun yükünü yüklenemez’ (6: 164). Yani bir cani yüzünden bir başka insan asla cezalandırılamaz. Hukukta cezalar ve suçlar şahsîdir. İkincisi ise, berâat-i zimmat esastır. Yani suçluluğu isbat edilinceye kadar kimse suçlanamaz. Delil olmadan kimseyi cezalandırmak adalet değildir. Aksi isbat edilmedikçe insanlar masum kabul edilirler. Hz. Peygamber’in şöyle buyurduğu nakledilmektedir: ‘Bir mü’min, ma’sum bir insanı gayr-i meşru b...

SAFER AYININ TÜM İBADETLERİ

SAFER AYININ TÜM İBADETLERİ | görsel 1
SAFER AYININ TÜM İBADETLERİ. 12 KASIM PERŞEMBE'Yİ 13 KASIM CUMA'YA BAĞLAYAN GECE BAŞLIYORUZ İNŞAALLAH. SAFER AYI İLE İLGİLİ YAPILMASI GEREKENLER SAFER AYI OKUNACAK DUALAR. Belalarin 1. Kat semaya indigi safer ayindayiz.. Bu gece birinci gecesi. Efendimiz (sav)bugün ölüm hastaligina tutulmustur. Bu gece 1. Kat semaya 320.000 bela inmektedir. Bu ayda hergün 100 defa la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim denilmelidir . Günde 100 defa okuyandan en hafifi fakirlik olmak üzere 70 cesit bela kaldirilir . Bilmeyen kardeslerimize iletelim insaallah 'Kim hayra vesile olursa hayri yapan gibidir.' SAFER AYI DUASINI DA MUTLAKA HER GÜN OKUYUN Sefer ayı boyunca her gün aşağıdaki dua en az bir kere okunmalıdır: ” ALLAHÜMME BARİK LENA Fİ ŞEHR-İ SAFER VAHTİM LENA BİSSAADETİ VEZZAFER.” _____________________________________________________ SAFER AYININ İLK GECE NAMAZI 12 Kasım Perşembeyi 13 Kasım Cumaya bağlayan gece Safer ayının ilk gecesinde yatsıdan sonra vitirden önce dört rekat namaz kılınıp birinci rekatta Fâtihâ’dan sonra on bir kere Kâfirûn Sûresi, ikinci rekatta on bir kere İhlâs Sûresi, üçüncü rekatta on bir kere Felak Sûresi, dördüncü rekatta on bir kere Nâs Sûresi okunur, selamdan sonra yetmiş kere: ‘Sübhânallâhi velhamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber velâ havle velâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azim. tesbihi okunur, Anlamı;’(Allah şerikten(ortaklıktan) ve kusurdan uzaktır. Her türlü hamd ve minnet Allah’a mahsustur. Allah’tan başka ilah yoktur. Güç ve kuvvet ancak yüce ve azamet sahibi olan Allah’a mahsustur.) peşine de yetmiş kere: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ İyyâke na’budu ...


islami forumBilx.net
Get our toolbar!

Kabeden Canlı Yayın