SALAVATLAR

>
English (US) Deutsch Français Русский 中文(简体) Português Italiano 日本語 한국어 Español
LA TAHZEN İNNALLAHE MEANA

» SALAVATLARSalâten Tuncîna

Allâhumme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âl-i seyyidinâ Muhammedin salâten tuncînâ biha min cemîil'ehvâli vel'âfât. Ve takdîlenâ bihâ cemîal'hâcât. Ve tutahhiruna, bihâ min cemîis'seyyiât. Ve terfeunâ bihâ âledderacât. Ve tubelliğunâ bihâ eksal'ğâyât, min cemî'ilhayrâti fil'hayati ve bâdel'memât. Hasbunallâhu ve nî'mel vekîl, nî'mel mevlâ ve nî'men'nasîr.
Manası: Ey Allah'ım! Efendimiz Hz. Muhammed'e (S.A.V.)aline (ve ümmetine) öyle bir salatu selam eyle ki, O salatu selam ile bizi tüm endişelerden, korkulardan, felaketlerden, muhafaza eyle. O salatu selam ile tüm hacetlerimizi ihsan eyle. O salat ile bizi bütün kötülüklerden temizke. O salat ile bizi en yüksek derecelere yükselt. Gayelerin en son, en yüksek makamına bizi onunla ulaştır. O salat ile hayat ve ölümümüzden sonra da bizi tüm hayırlara kavuştur. Yüce Allah, bize kafidir. O ne güzel vekil, ne güzel koruyucu ve ne güzel yardımcıdır.

 

Salât-ı Tefriciye

Allâhumme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ seyyidinâ Muhammedinillezi tenhallu bihil'ukadu, ve tenfericu bihil'kurabu, vetukdâ bihil'havâicu, ve tunâlu bihir'regâibu, ve husnul'havâtimi, ve yusteskal'ğamâmu bivechihil'kerimi ve alâ âlihi ve sahbihî fî kulli lemhatin ve nefesin bi adedi kulli mâlûmin lek.
Manası:Allah' ım! Her göz açıp kapamada ve her nefeste, Sana ma'lum nesneler adedince mükemmel bir salat ve tam bir selamı Efendimiz Muhammed (SAV) 'in ve bütün ali ve Ashabının üzerine indir ki; Onunla düğümler çözülür, sıkıntılar dağılır, ihtiyaçlar giderilir, istekler ve hüsn-ü hatimeler elde edilir ve mübarek yüzü hürmetine bulutlardan yağmur istenilir."

Salât-ı Tefriciye

Allâhumme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ seyyidinâ Muhammedinillezi tenhallu bihil'ukadu, ve tenfericu bihil'kurabu, vetukdâ bihil'havâicu, ve tunâlu bihir'regâibu, ve husnul'havâtimi, ve yusteskal'ğamâmu bivechihil'kerimi ve alâ âlihi ve sahbihî fî kulli lemhatin ve nefesin bi adedi kulli mâlûmin lek.
Manası:Allah' ım! Her göz açıp kapamada ve her nefeste, Sana ma'lum nesneler adedince mükemmel bir salat ve tam bir selamı Efendimiz Muhammed (SAV) 'in ve bütün ali ve Ashabının üzerine indir ki; Onunla düğümler çözülür, sıkıntılar dağılır, ihtiyaçlar giderilir, istekler ve hüsn-ü hatimeler elde edilir ve mübarek yüzü hürmetine bulutlardan yağmur istenilir."


Salavât-ı Semâniye

Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi adede mâ halakte,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi mil'e mâ halakte,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi adede külli şey'in,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi mil'e külle şey'in,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi adede mâ ahsâ kitâbüke,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi mil'e mâ ahsâ kitâbüke,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi adede mâ ahâta bihî ılmüke,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi mil'e mâ ahâta bihî ılmüke. Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammedin biadedi külli zerretin elfe elfe merreh, Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ

Muhammedin fî evveli kelâminâ,

Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin fî evsatı kelâminâ,
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin fî âhiri kelâminâ.

Salavat-ı Fetih

Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ RESûLALLAH

Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ HABiBALLAH

Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ HALİLALLAH

Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ SAFİYYALLAH

Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ NECİYYALLAH

Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ HAYRE HALKİLLAH

Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ MENİHTAREHULLAH

Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ MEN ZEYYENEHULLAH

Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ MEN ERSELEHULLAH

Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ MEN ŞERREFEHULLAH

Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ MEN AZZEMEHULLAH

Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ MEN KERREMEHULLAH

Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ SEYYİDELMÜRSELİN

Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ İMAMELMÜTTEKûN

Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ HATEMENNEBİYYİN

Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ ŞEFi ELMÜZNİBiN

Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ RESûLE RABBİL ALEMiN

Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ SEYYİDEL EVVELiN

Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ SEYYİDİL AHİRiN

Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ KAİDEL MÜRSELiN

Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ ŞEFİAL ÜMMETİ

Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ AZİMEL HİMMETİ

Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ HAMİLE LİVAİL HAMD

Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ SAHİBE MAKAMİL MAHMûD

Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ SûKİYEL HAVZIL MEVRûD

Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ EKSERENNû‚Sİ TEBEAN YEVMEL KIYAMETİ

Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ SEYYİDİ VELEDİ ADEM

Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ EKREMEL EVVELİNE VEL AHİRİN

Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ BEŞİR

Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ NEZİR

Essalâtü vesselâmü (aleyke) Ya‚ DAİYELLAHİ BİİZNİHİ VESSİRACİL MÜNİR

Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ NEBİYYERRAHMETİ

Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ NEBBİYYETTEVBETİ

Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ MUKAFFİ ESSALATİ

http://www.facebook.com/ilminfazileti
islami forumBilx.net
Get  our toolbar!

Kabeden Canlı Yayın