SAFER AYININ TÜM İBADETLERİ

>
English (US) Deutsch Français Русский 中文(简体) Português Italiano 日本語 한국어 Español
LA TAHZEN İNNALLAHE MEANA

» SAFER AYININ TÜM İBADETLERİSAFER AYININ TÜM İBADETLERİ.

12 KASIM PERŞEMBE'Yİ 13 KASIM CUMA'YA BAĞLAYAN GECE BAŞLIYORUZ İNŞAALLAH. SAFER AYI İLE İLGİLİ YAPILMASI GEREKENLER SAFER AYI OKUNACAK DUALAR. Belalarin 1. Kat semaya indigi safer ayindayiz.. Bu gece birinci gecesi. Efendimiz (sav)bugün ölüm hastaligina tutulmustur. Bu gece 1. Kat semaya 320.000 bela inmektedir. Bu ayda hergün 100 defa la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim denilmelidir . Günde 100 defa okuyandan en hafifi fakirlik olmak üzere 70 cesit bela kaldirilir . Bilmeyen kardeslerimize iletelim insaallah 'Kim hayra vesile olursa hayri yapan gibidir.' SAFER AYI DUASINI DA MUTLAKA HER GÜN OKUYUN Sefer ayı boyunca her gün aşağıdaki dua en az bir kere okunmalıdır: ” ALLAHÜMME BARİK LENA Fİ ŞEHR-İ SAFER VAHTİM LENA BİSSAADETİ VEZZAFER.” _____________________________________________________ SAFER AYININ İLK GECE NAMAZI 12 Kasım Perşembeyi 13 Kasım Cumaya bağlayan gece Safer ayının ilk gecesinde yatsıdan sonra vitirden önce dört rekat namaz kılınıp birinci rekatta Fâtihâ’dan sonra on bir kere Kâfirûn Sûresi, ikinci rekatta on bir kere İhlâs Sûresi, üçüncü rekatta on bir kere Felak Sûresi, dördüncü rekatta on bir kere Nâs Sûresi okunur, selamdan sonra yetmiş kere: ‘Sübhânallâhi velhamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber velâ havle velâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azim. tesbihi okunur, Anlamı;’(Allah şerikten(ortaklıktan) ve kusurdan uzaktır. Her türlü hamd ve minnet Allah’a mahsustur. Allah’tan başka ilah yoktur. Güç ve kuvvet ancak yüce ve azamet sahibi olan Allah’a mahsustur.) peşine de yetmiş kere: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ İyyâke na’budu ve iyyâke nestaîn(nestaînu). “Ancak Sana ibadet (ve kulluk) ederiz ve yalnız Senden yardım dileriz!” âyet-i kerîmesi oku­nur. (Muhammed ibni Hatîrüddîn, el-Cevâhiru’l-hams, sh:50-52; İbrâhîm el-Ensârî, Rava’z-zam’ânfifedâili’l-eşhuri ve’l-ey- yâm, sh:4; Muhammed Âbidîn, Tenbîhu’l-kulûbi’n-naime ale’l-evrâdi’d-dâime, sh:71-72; Mahmud Sâmî, el-Ed‘iye ve’l-ezkâr) SAFER AYININ İLK ÇARŞAMBA GECESİ KILINACAK NAMAZ 17 Kasım Salı'yı 18 Kasım Çarşamba'ya bağlayan gece Safer ayının ilk çarşamba gecesi gece yarısından sonra yeryüzüne nâzil olacak (inecek) belalardan Allâh-u Te alâ ’nın izniyle muhafaza olmak isteyen sabah namazından (imsaktan) evvel dört rekat na­file namaz kılar, şöyle ki her rekatta 1 Rekât : Fatiha’dan Sonra ; 17 Kevser Sûresi 2 Rekât : Fatiha’dan Sonda; 5 İhlâs Sûresi 3 Rekât : Fatiha’dan Sonra ; 1 Felâk Sûresi 4 Rekât : Fatiha’dan Sonra ; 1 Nâs Sûresi Selam verdikten sonra: 7 defa “Estağfirullah El Azimé 11 defa “Salat-i Müncine (Salaten Tüncina) duası okunur. SALATEN TÜNCİNA DUASI: “Allâhumme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidina Muhammedin salâten tüncînâ bihâ min-cemî’il-ehvâli vel âfat. Ve takdî lenâ bihâ cemîal hâcât ve tutahhirunâ bihâ min-cemîi’s-seyyiât ve terfe’unâ bihâ a’lâ’d-deracât ve tubelliğunâ bihâ aksâ’l-ğayât min cemiîl-hayrâti fî’l-hayâti ve ba’del-memât birahmetike Yâ erhame’r-rahimîn.” Namaz sonrası okunacak dua: “Hasbünallahü ve nimel vekil nimel Mevla ve nimennasir” denilip “İnneke ala külli şey’in Kadir.”denilir.. Bundan sonra; ” Ya Rabbi, beni ve aile efradımı ve bi cümle mü’mini afat-ı semaviye ve aradiyyelerden (yer ve gök afetlerinden) ve cemi belalardan muhafaza eyle” diye dua edilir.. Kezâ, Safer ayının son çarşambasının ya gecesi veyâ gündüzü iki rek‘at namâz kılınır. Birinci rek'atta, Fâtiha'dan sonra 11 (on bir) İhlâs sûresi, İkinci rek'atta, Fâtiha'dan sonra 11 (on bir) İhlâs sûresi okunur. Namazdan sonra, ayın ilk Çarşambasında kılınan namazı müteâkib yapılan istiğfar ve duâlar aynen yapılır: 7 (yedi) defa istiğfar edilir: Estağfirullâh el-azîm, denir. Sonra eller kaldırılıp: 11 (on bir) defa salât-ı münciye (Salâten tüncînâ) okuyup: "İnneke alâ külli şey'in kadîr" denir. Sonra : “Allâhü Te‘âlânın, kendimizi ve âile efrâdımızı ve bilcümle mü’minleri âfât-ı semâvîye, âfât-ı arzîyelerden ve cemî‘ belâlardan muhâfaza buyurması” için niyâz edilir. Her kim saferin son çarşambasında dört rekat kılar; her rekatta, bir fatiha on yedi kevser Suresi, onbeş kere ihlas Suresi, birer kere de Felak ve Nas Surelerini ( Her rekatta tüm sureler okunacak ayrı rekatlarda değil ) okuduktan sonra şu duayı yaparsa, Allah-u Teala onu o gün inmekte olan bütün belalardan fazl-u keremiyle korur ve o sene boyunca etrafında hiçbir bela dönmez. o dua şudur: Ey kuvvetleri güçlü ve azabı şiddetli olan Allah! Ey tüm yaratıkların, izzeti karşısında zelil olduğu Aziz! Yaratıklarının şerrine karşı bana kafi gel! Ey güzellik veren! Ey yaptığını güzel yapan! Ey güzelleştiren! Ey fazl-u kerem sahibi! Ey in'** eden! Ey ikram eden! Ey kendisinden başka hiçbir ilah bulunmaya! Ey acıyanların en merhametlisi! Rahmetile bana acı! Ey Allahım! Hasan ile kardeşinin, dedesi ile babasının, annesi ile oğullarının sırrı hakkı için; Bugünün şerrine ve bugünde inecek olan belaların şerrine karşı bana kafi gel! Ey mühim sıkıntılara kafi gelen ve Ey belaları kaldıran! Onlara karşı muhakkak Allah sana kafi gelecektir, O hakkıyla işiten ve hakkıyla bilendir! Allah Efendimiz Muhammed'e ehl-i beytine ve ashabının tümüne salat eylesin. (İbrahim el-Ensari, Rava'z-Zam'an fi Fedaili'l-eşhuri ve'l-eyyam, sh:4 Muhammed Abidin, Tenbihü'l kulubi'n naime ale'levradi'd-daime sh:71-72 Mahmud Sami el-ed'iye ve'l ezkar, sh: 123-127) Selam Risalesi - Resaili Ahmediyye - Ahmet Mahmut Ünlü Yine Korunmak için; *Ayet-el Kûrsi: Evden çıkarken ve eve girerken Ayet-el Kûrsi okunmalıdır: Evden çıkarken okuyan her işinde muvaffak olur ve hayırlı işleri başarır. Evine gelince okursan iki Ayet-el Kûrsi arasındaki işlerin hayırlı olur ve fakirliğin önlenir. Bir kimse evinden çıkarken Ayet-el Kûrsi ‘yi okursa, Hakk Teâlâ yetmiş Meleğe emreder, o kimse evine gelinceye kadar ona dua ile istiğfar ederler. Evden çıkarken üç kere: “BİSMİLLAHİ HASBİYALLAHİ LAİLAHE İLLA HÛ ALEYHİ TEVEKKELTÜ VE HÜVE RABBİL ARŞİL AZİYM” söylenmelidir.
islami forumBilx.net
Get  our toolbar!

Kabeden Canlı Yayın