RABB

>
English (US) Deutsch Français Русский 中文(简体) Português Italiano 日本語 한국어 Español
LA TAHZEN İNNALLAHE MEANA

» RABB RABB
Terbiye Edendir Allah. (azze ve celle), bizi terbiye Eden ve Edecek Olan O'dur.
Allah (azze ve celle), Yaratan, Besleyen, Sahip, Büyüten, Yetiştiren, Düzelten, Sahip çıkan, ayakta Tutan ve idare Edendir Bir şey'i derece derece yükselterek, gayesi olan en mükemmele erişinceye kadar kollayan; yarattığı her şeyi olgunlaştırıp kemâle erdiren, edep Verendir Allah. (azze ve celle)

Rabb İsmi, yüce Allah'ın (azze ve celle) umumî isimlerindendir. Âlemlerin devamını sağlayan yüce Allah, (azze ve celle) onların Rabbi'dir. Allah'ın (azze ve celle) her türlü eksiklikten münezzeh olan Rubûbiyeti ve O'nun neticesi olan terbiyesi, besleyip büyütmesi olmasaydı, kâinatta ne varlıktan, ne de tekâmül'den hiçbir eser bulunmazdı. Eğer bir kemâlimiz, bir terbiyemiz, ölçülü bir şekilde doğmamız, büyümemiz, yaşamamız ve ölmemiz varsa bunlarda yüce Allah'ın (azze ve celle) Rabb Sıfatının yansımasını görmemek mümkün değildir. Bu âlemde görülen ve bilinen her şeyde Yüce Allah'ın Sıfatlarının belirtisi vardır.
"Hamd âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur." (Fatiha Suresi 2. Âyet Meali)

Ey güneşin ve ay'ın Rabbi!
Ey rüzgarın ve yağmurun Rabbi!
Ey doğunun ve batının Rabbi!
Ey gecenin ve gündüzün Rabbi!
Ey yerin, göğün ve ikisi arasındakilerin Rabbi! Ey âlemlerin Rabbi!
Ey benim Rabb'im! Ey terbiye eden! Ey edep Veren! Ey Rabb!

"O, doğunun da batının da Rabbidir. O'ndan başka ilâh yoktur. Öyleyse yalnız O'nun himayesine sığın." (Müzzemmil Suresi 9. Âyet Meali)

Bütün kâinatın Rabbi Sensin Allah'ım;
Bütün hamdlar Sanadır!
Bizi bir damla sudan Yaratan ve şekil veren Sensin Rabb'im!
Bütün hamdlar Sanadır!
Bize hayat veren; Bize ruh veren;
Bize kalp veren Sensin Rabb'im!
Sanadır bütün hamdlar!

"Rabbinin Adını an. Bütün varlığınla O'na yönel."
(Müzemmil Suresi 8. Âyet Meali)

Ey öncekilerin ve sonrakilerin Rabbi!
Ey dünyanın ve Ahiretin Rabbi!
Ey hayatın ve ölümün Rabbi!
Ey her şeyi ölçüyle Yaratan!
Ey yol Gösteren!
Ey terbiye Eden!
Ey mülkünde ortağı Olmayan!

"Rahman ve Rahim Olan Allah`ın Adıyla Yarattığı şeylerin şerrinden,
Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, Düğümlere üfüren-kadınların şerrinden, Ve kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım!"
(Felak Suresi)

Rabb'im, bize emanet olarak verdiğin evlatlarımızı, en güzel şekilde terbiye etmemizi nasip et!
Senin bizi koruyup gözettiğin gibi Rabb'im;
Bizim de evlatlarımızı korumamızı nasip et! Hayır için teşvik etmemizi nasip et onları! Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerden olmalarını nasip et Rabb'im!
Ayaklarının Senin dosdoğru yolun üzerinde sapasağlam durmasını nasip et!
İlm ehli olmalarını nasip et evlatlarımızın Rabb'im! Evlatlarımızı ve onların soyundan gelecekleri Namaz kılanlardan eyle!
Terbiye eden Adınla Rabb'im;
Onlara güzel bir ahlâk nasip eyle!
Edep nasip eyle evlatlarımıza Rabb'im!
Evlatlarımızı doğruların önderleri yap!

"Rahman ve Rahim Olan Allah`ın Adıyla
De ki: İnsanların Rabbine sığınırım.
İnsanların malikine,
İnsanların (gerçek) ilahına;
‘Sinsice, kalplere vesvese ve şüphe düşürüp duran' vesvesecinin şerrinden;
Ki o, insanların göğüslerine vesvese verir (içlerine kuşku, kuruntu fısıldar);
Gerek cinlerden,gerek insanlardan olan bütün vesvesecilerin şerrinden Allah'a sığınırım!" (Nas Suresi)

Ey semavatın Rabbi!
Ey maşrıkın ve mağribin Rabbi!
Ey yüce arşın Rabbi! Ey bütün mahlûkatın Rabbi! Ey benim Rabb'im!
Sen Rabb'sın! En büyük terbiye edici Sensin Rabb'im! Rabb'im! Münkerden alıkoyan Namazla terbiye et ruhumu benim! Nefisleri terbiye eden Oruçla terbiye et Rabb Adınla beni! Sırf Senin rızan için kılanlardan Namazını; Ve Orucunu sırf Senin rızan için tutanlardan eyle beni Rabb Adınla Rabb'im!

Bir kapı aralanacak bir sabah belki;
Belki buğulu aynalarda kaybolacak yüzüm bir sabah.
Uçsuz bucaksız çöle bütün pırıltısını seren bir güneş gibi belki; Bir nur doğacak penceremden. Esrarlı bir âleme doğru çıkarken son yolculuğumda, Belki korkacağım! Ve toprağa konulurken bedenim bir gün; Orada, Yalnız olmadığımı anlayacağım! İşte o gün Rabb'im;
İşte o gün; Tek başıma,
Yapayalnız Gelirken Senin Kapına;
Meleklerin "Rabbin kim?" diye sorduğunda; Bütün ruhumla Rabb'im;
Bütün ruhumla "ALLAH" dememi nasip et bana!
Âmin! Âmin! Âmin!
V'el hamdülillahi Rabbil Âlemin!

http://www.facebook.com/ilminfazileti.islamandmuslims
islami forumBilx.net
Get  our toolbar!

Kabeden Canlı Yayın