سْــــــــــــــــــمِ ﷲِالرَّحْمَنِİlminfazileti islamic sciences-İslami İlimler

>
English (US) Deutsch Français Русский 中文(简体) Português Italiano 日本語 한국어 Español
LA TAHZEN İNNALLAHE MEANA


Terör Saldırıları ve İslamiyet

Terör Saldırıları ve İslamiyet | görsel 1
Müslüman Terörist Olamaz, Terörist de Gerçek bir Müslüman Olamaz Dünyayı sarsan ve sadece Amarikan halkının değil bütün dünyanın üzüntüsü haline gelen trajediyi Türkiye’den gelen bir telefonla öğrendiğim zaman, benim ilk tepkim, odamda bulunan arkadaşlara, biraz sonra manasını özetleyeceğim Kur’an ayetini okumak oldu. İslam hoşgörü dinidir; insanı en kıymetli varlık olarak kabul eder; ma’sum insanlara karşı yapılan tecavüz ve hücumları büyük günahlar arasında sayar. Nitekim bahsini ettiğimiz Kur’an ayeti bunu haykırmaktadır: ‘Kim bir başka canı öldürmek veya yeryüzünde anarşi çıkarmak gibi bir suçu bulunmadan haksız yere bir cana kıyarsa, bütün insanlığı öldürmüş gibi olur. Kim bir canının kurtuluşuna vesile olursa, bütün insanlığı ihya etmiş gibi olur. Bizim peygamberlerimiz, onlara çok açık deliller getirdiler. Ancak bütün bunlardan sonra insanlardan çoğu yine yeryüzünde aşırıya gitmiş ve zulm etmişlerdir.’ (5: 32). Gerçek şu ki, müslüman ölüme değil, sadece hayata hizmet eder. Bu hadise sebebiyle İslamın koyduğu iki temel hukuk prensibini asla unutmamalıyız: Birincisi: Kur’an’ın ‘Bir suçlu bir başka suçlunun yükünü yüklenemez’ (6: 164). Yani bir cani yüzünden bir başka insan asla cezalandırılamaz. Hukukta cezalar ve suçlar şahsîdir. İkincisi ise, berâat-i zimmat esastır. Yani suçluluğu isbat edilinceye kadar kimse suçlanamaz. Delil olmadan kimseyi cezalandırmak adalet değildir. Aksi isbat edilmedikçe insanlar masum kabul edilirler. Hz. Peygamber’in şöyle buyurduğu nakledilmektedir: ‘Bir mü’min, ma’sum bir insanı gayr-i meşru b...

Kafirlere Meyil Etmiyelim Onlarla İşimiz Olmasın

Kafirlere Meyil Etmiyelim Onlarla İşimiz Olmasın | görsel 1
   Kafirlere Meyil Etmiyelim Onlarla İşimiz Olmasın     Bu günkü ders cidden çok muazzam bir derstir.Muazzam olduğuna inanmak suretiyle dinleyelim ve belleyelim.Ve Rabbul Alemin ve Tekaddes hazretlerinden mucibince tatbikini dileyelim.     Ey iman edenler! Eğer kafir olanlara itaat ederseniz sizi gerisin geriye çevirirler.Artık büyük zararlara uğramış olduğunuz halde geri dönmüş olursunuz..''      Mevla Teala buyuruyor ki:''Ey iman etmiş kullar! Size benden ziyade kmse acımaz ve sizi zararlardan haberdar ederek kimse kimse kaçındırmaya çalışmaz.Ve karlarınıza delalet edip, karlarınıza sizi sevketmeye kimse uğraşmaz.'' Mevla:''Ancak Ben'' buyuruyor.    Eğer beni dinlerseniz ve benim sevgili habibimi dinlerseniz ve onun varislerini dinlerseniz dünyada ve ahirette hiç zorlanmadan meşakkatsiz bir hayat yaşarsınız.Ama bana muhalefet ederseniz, O'nun varislerinede muhalefet ederseniz, nelerle karşılaşacağınızı bu günkü ders size gösterecektir.      Erhamürrahimin olan Allah'ımız bizi hem kendisine, hem habibine hemde varislerine mutı' kullardan eylesin.Ve onlardan ayırmasın.Amin.      Abdullah İbn-i Mubarek buyuruyor ki:    ''Allah'a isyan ederken O'nu sevdiğini açıklarsın bu ise yemin ederim ki şaşılacak işlerdendendir.    Eğer sevgin doğru olsaydı O'na itaat ederdin.Çünkü seven sevdiğine itaat eder...      Sevgiden doğan itaatı mahalline sarf edelim.O da Mevla'dır, sevgili habibi ve varisleridir.Mevla Teala her ne kadar mahal değildir, mahal olmaz ama itaat O'na yapılmalıdır.Çünkü itaat büyük şeydir.Büyük şeyler Allah'u Teala Hazretlerine ve O'nun taraftarlarına layıktır...

Neyine Güveniyorsun İnsanoğlu?

Neyine Güveniyorsun İnsanoğlu? | görsel 1
Sırat Köprüsü nedir? Mecâzî midir? Yoksa gerçekten var mıdır? Kesilen kurbanların sahibine sırat köprüsünü geçerken binek olmasının hikmeti nedir?” Âhiretin deresini, tepesini, düzlüğünü, yokuşunu, köprüsünü, yolunu, yordamını, terazisini, mizanını ateşini ancak dünyadaki benzerleriyle kavrayabiliriz. Başka türlü kavrama imkânımız yok. Görüş ufkumuz dünyadaki benzerleriyle ve sembollerle çevrili. Âhiretle ilgili haberlerde yer alan uhrevî maddelerin suretini ve şeklini mana itibariyle kavrayabilmemiz için dünyadaki benzerleriyle ifade etmek zorunluluğu var. Ayetlerde ve hadislerde âhireti ve içindekileri anlayabilmemiz için böyle ifade edilmiştir. Meselâ mahşerdeki terazi elbette bakkal terazisi şeklinde olmayacak. Kaldı ki dünyada bile şekil itibariyle biri diğerine benzemeyen çok farklı biçimlerde teraziler söz konusu. Hatta aynı bakkal dükkânında, o eski bildiğimiz klasik teraziden tutun, farklı boy ve ebatlarda ve farklı ölçeklerle çok sayıda elektronik terazi örnekleri görmek mümkün. Öyleyse mahşerde sevap ve günahımızı tartan bir teraziden söz edildiğinde, çok hassas ölçüleriyle sonsuz duyarlıklı bir tartı âletinin bulunduğunu anlarız, gerçek şeklini görmeyi âhirete bırakırız. Sırat köprüsü için de aynı bakış açısı söz konusudur. Sırat Köprüsü, Cehennemin karanlık ve dev alevleri üzerinde kurulmuş, dehşetli, kıldan ince, kılıçtan keskin bir köprüdür. (“kıldan ince, kılıçtan keskin” ibaresi sırat köprüsünün çok hassas bir ayar içinde olduğuna ve dehşetine işaret eder.) Buradan...

Yaşamak için en zehirli yerlerden

Yaşamak için en zehirli yerlerden | görsel 1
Citarum Nehri, Endonezya Citarum dünyanın en kirli nehri adı olmuştur.  5 milyon  kişi civarında nehir havzasında yaşıyor ve bunların çoğu kendilerine su temini için onun akışına güveniyor.

ABD hapishanelerinde 93 kişinin hidayetine vesile oldu

ABD hapishanelerinde 93 kişinin hidayetine vesile oldu | görsel 1
Bilgin Erdoğan, 10 yıldır ABD’de yaşıyor. Amerika’da Devlet hapishanelerinde dini-rehber (Chaplain) olarak çalışıyor. Bu sure içinde Allah’ın lütfüyle, 93 kişinin hidayetine vesile oldu. Bilgin Erdoğan, 10 yıldır ABD’de yaşıyor. Amerika’da Devlet hapishanelerinde dini-rehber (Chaplain) olarak çalışıyor. Bu sure içinde Allah’ın lütfüyle, 93 kişinin hidayetine vesile oldu. Kendisiyle bir röportaj gerçekleştirdik… Öncelikle sizi kısaca tanıyabilir miyiz? ABD'de yaptığınız çalışmalar hakkında kısa başlıklar halinde bilgi alabilir miyiz? Evvela size ve tanışmamıza vesile olan Kurani Hayat dergisine teşekkür ederim. Çanakkale-Biga doğumluyum. İlk-orta ve lise tahsilimi Antalya’da yaptım. Lisansımı Kıbrıs’ta İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bağlı Uluslararası İlişkiler bölümünde, yüksek lisansımı ise İstanbul Fatih Üniversitesinde tamamladım. Yüksek lisanstan hemen bir iki sene sonra Amerika’ya yerleştim. On senedir Amerika’da yaşıyorum. ABD yaptığınız iş hakkında kısa bilgi alabilir miyiz? Yaklaşık dokuz senedir Amerika’da Devlet hapishanelerinde dini-rehber (Chaplain) olarak çalışmaktayım. Bu sure içinde Rabbim nasip etti, 93 kişinin hidayetine vesile oldum. Amerika’da en fazla Müslüman olma oranı hapishanelerde olduğu için, bu işi yapmayı tercih ettim. Zaten bu topraklara gelirken ki duam ve niyetimde o idi. Rabbim! Herkesin türlü türlü gayelerle gittiği Amerika’ya, dinimi anlatmak için gidiyorum sen bana nasip et diye dua etmiştim. Kısa bir sure sonra Rabbim çok kimseye açmadığı kapıları açtı ve kendimi hapishanede insanlara dinimi anlatırken buldum. Doktora yapmayı da hedefliyordum ancak yoğunluktan ve işlerin zor olmasından dolayı şimdilik vazgeç...

Laz Halk Dansları - Horonlar

Laz Halk Dansları - Horonlar | görsel 1
    Doğu Karadeniz'de oynanan halk oyunlarına genel olarak Horon denilmektedir. Hora, Grek kökenli kelimedir ve Anadolu dillerine geçmiştir.(1) Laz dilinde bu kelime 'horon oynamak' anlamına gelen "oxoronu" fiili ile ifade edilirken, Lazca bilmeyenler arasında horon tepmek, horon oynamak, horon kırmak, horon vurmak şeklinde kullanılmaktadır. Doğu'da Hopa-Pazar arası, Batı'da ise Çayeli ve Trabzon arasındaki bölge, tarihsel, kültürel ve dilsel olarak farklılıklar taşır. Bu; horona, kullanılan enstrümanlara, oyunların ritm ve figür özelliklerine de yansımıştır. Rize'den itibaren Trabzon ve Giresun yörelerinde enstrürnan olarak kemençe, davul-zurna ve kaval, Çayeli'nden doğuya doğru gidildikçe Pazar, Hemşin, Furtuna Vadisi, Ardeşen, Fındıklı, Arhavi ve Hopa'da tulum, Artvin yöresinde ise ağırlıklı olarak tulum ve akordeon kullanılmaktadır. Çayeli, tulumla oynanan horon ile kemençe ile oynanan horon arasındaki sınır konumundadır. Ömer Asan, "Eskiden Of'ta  tulum ve zurnanın da çalındığını ama her nedense yasaklandığını söylerler"(2) diyerek çarpıcı bir noktaya işaret eder. Geçmişte, tulumun Karadeniz'in batı yörelerinde de çalındığı ancak dinsel nedenlerden ötürü yasaklanıp unutturulduğu bilinmektedir. Sınırlı düzeyde yapılan alan araştırmalarında Gümüşhane'nin Karadeniz'e yakın yerleşim birimlerinde, Rize Merkez'e bağlı köylerinde kemençenin yanında tulum da kullanılmakta ve bununla horon oynanmaktaydı. Doğu Karadeniz'de yapılacak detaylı bir alan araştırması yörenin folklorik özellikleri hakkında ilginç ve çarpıcı sonuçlar ortaya çıkaracaktır ve bu yönüyle bölge bakir bir alandır. Lazlar...

Dünyadaki Müslüman Nüfus

Dünyadaki Müslüman Nüfus | görsel 1
Dünyadaki Müslüman Nüfus Bölgeler     Ülkeler    Nüfus     % Müslümanların oranı      Müslümanların nüfusu Orta Asya    Afganistan     31,056,998     99% [1]     31,056,996 Balkanlar    Arnavutluk     3,563,112     70% [2]     2,494,178 Güney Afrika    Angola     11,190,786     1%     111,907 Güney Amerika    Arjantin     39,537,943     1.5%     593,069 Okyanusya    Avustralya     20,090,437     1.5%     301,356 Orta Avrupa    Avusturya     8,192,880     4.7%[3]     385,064 Kafkasya    Azerbaycan     7,911,974     93.4% [4]     7,389,783 Orta Doğu    Bahreyn     688,345     98% [5]     667,251 Güney Asya    Bangladeş     146,365,352     88.3% [6]     129,681,509 Doğu avrupa    Beyaz Rusya     10,300,483     0.5%     51,502 Batı Avrupa    Belçika     10,364,388     4% [7]     400,000 Orta Amerika    Belize     279,457     1%     2,794 Orta Afrika    Benin     7,460,025     20% [8]     1,492,005 Güney Asya    Bhutan     2,232,291     1%     22,322 Orta Amerika&...

Sabah Namazından sonra

Sabah Namazından sonra | görsel 1
Allahım, selam Sensin, selam ve selamet de Sendendir. Çok yücesin, hayrın ve bereketin sınırsızdır ya Ze'l-Celâli ve'l- İkram. Allah'ı tüm noksan sıfatlardan tenzih ederim; bütün hamdler, övgüler, Âlemlerin Rabbi Allah'adır; Allah'tan başka tan­rı yoktur; Allah çok büyüktür; güç ve kuvvet, yüce ve kuvvet sahibi olan Allah'ındır. Sonra Ayetü'l-Kürsî'yi okur. Ayetü'l-Kürsî'nin me­ali: "Allah ki, On­dan başka ilâh yoktur; dâima diri, (yarattıklarını) koruyup yöneten ve hayatlarını devam ettirendir. Ona ne uyuklama arız olur, ne de uyku. Göklerde ne var­sa, yerde ne varsa hepsi Onundur. İz­ni olmadan kim Onun katında şe­faatte bulunabilir? Önlerinde ne varsa, arkalarında ne varsa, hepsini bilmekte­dir. Onun ilminden, kendisinin dilediği miktarın dışında bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü, gökleri ve yeri kaplamış­tır. (Gökleri ve yeri) koruyup gözetmek, Ona ağır gelmez. O, yücedir, azamet sahibidir." Bundan sonra 33'er defa "Sübhânallah", "Elhamdülillah", "Allahu Ekber" çekilir. Sonra dua eder. Duadan sonra da 100 defa "Lâ ilahe illal­lah" der. Sonra istiâze ile besmele çeker. Bun­ların manaları şöyle­dir: "(Allah'ın rahme­tinden) kovulmuş şeytandan Allah'a sı­ğınırım. Rahman ve Rahîm Allah'ın adıy­la." Bunu takiben şu duaları okur: Allahım, Sen, benim Rabbimsin; Senden başka ilâh yoktur. Beni Sen yarattın; ben, Senin kul...

Yılbaşı size neyi ifade etmektedir, İslamdaki yeri nedir; kültür

Yılbaşı size neyi ifade etmektedir, İslamdaki yeri nedir; kültür | görsel 1
  BİZİM YILBAŞIMIZ YENİ HİCRİ YILIMIZDIR   2. "Zulum yapanlara en ufak meyil göstermeyin, yoksa size ateş dokunur. Sizin Allah`tan başka velileriniz de yoktur, sonra yardım da göremezsiniz. (Hûd, ll/113.) 3. "O (Allah) size Kitapta : "Allah`ın ayetlerine küfredildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğinizde, onlar bir başka söze geçip dalıncaya dek onlarla oturmayın, yoksa siz de onlar gibi olursunuz" diye indirdi. Doğrusu Allah münafıkların da, kâfirlerin de tümünü cehennemde toplayacaktır". (Nisâ, 4/140) Konuyu başkalarına benzeme noktasından ele alan hadis-i şerifler vardır. Bunlardan biri şudur: "Kim herhangi bir gruba benzeşirse o da onlardandır." (Ebu Davûd, Libas 4) Özellikle bu hadis-i şerif çok önemli psiko-sosyal gerçeklere işaret eder. Şekli benzeşmenin sonuçta itikadı benzeşmeye götüreceğini anlatır. Ibn Haldun da konuyla ilgili olarak önemli tarihi gerçeklere parmak başar. Mağlupların galipleri taklit etme psikolojisi yaşadıklarını anlatır. (Ibn Haldun, Mukaddime (trc.) I/374-75.) Cevap 2: İslâm Dini yepyeni bir nizamla ortaya çıkmış, önceki dinlerin hükümlerini bütünüyle yürürlükten kaldırmıştır. Bu dinin gecesi de gündüzü kadar aydınlıktır. Müslüman anasından metbu' olarak doğar, tabi' olarak değil. Yani o ilmiyle, irfanıyla, yüksek ahlâkiyle ve dindarlığı ile herkese örnek olur, herkes ona uymaya özenir. O ise kimselere özenmez. Çünkü dini ona yeterince malzeme sunmuş, ihtiyacını karşılamıştır. Tabii bu tabiiyet ve matbuiyet ilim ve teknikte, sanatta değildir. Çünkü ilim ve teknik müslümanın yitik malıdır, onu nerede, kimin yanında bulursa almaya daha haklıdır. O halde ta...


islami forumBilx.net
Get our toolbar!

Kabeden Canlı Yayın