سْــــــــــــــــــمِ ﷲِالرَّحْمَنِİlminfazileti islamic sciences-İslami İlimler

>
English (US) Deutsch Français Русский 中文(简体) Português Italiano 日本語 한국어 Español
LA TAHZEN İNNALLAHE MEANA


İSTİKBÂL-İ KIBLE Kıble istikameti nasıl bulunur?

  Kıble istikameti nasıl bulunur? İSTİKBÂL-İ KIBLE Nemâzı Kâ’beye karşı kılmakdır. Kâ’be için kılmak değildir. Kıble önce (Kudüs) idi. Hicretden onyedi ay sonra, Şa’bân ortasında salı günü öğle veyâ ikindi nemâzının üçüncü rek’atinde iken Kâ’beye dönülmesi emr olundu. Göz sinirlerinin çapraz istikameti arasındaki açıklık, Kâ’beye rastlarsa, Hanefî ve Mâlikî mezheblerinde nemâz sahîh olur. Bu zâviye takrîben 45 derecedir. İstanbulun kıble istikameti, cenûbdan yirmidokuz derecelik bir zâviye [açı] kadar şarkdadır. Bu açıya (Kıble zâviyesi) denir. Harîta üzerinde bir şehr ile, Mekke şehri arasında çizilen doğruya (Kıble hattı) denir. Bu hat, kıble istikametini gösterir. Güneş bu hat üzerine gelince, (Kıble sâati) olur. Bu hat ile bu şehrden geçen tûl dâiresi arasındaki zâviyeye (Kıble açısı) denir. Bir şehrin kıble istikameti, tûl ve arz derecelerine tâbi’dir. Şimâl nısf kürede, zevâl vaktinde, güneşin bulunduğu cihet yâhud mahallî zevâlî zemâna ayarlı bir sâat makinesi üfkî olarak yüzü semâya doğru ve akrebi güneşe doğru tutulunca, akreb ile oniki rakamı arasındaki zâviyenin orta hattı [açı ortayı], takrîben cenûbu gösterir. Meyl-i şems ve ta’dîl-i zemân sıfıra ne kadar yakın ise netîce o kadar hassas olur. İstanbulun kıble istikameti iki yol ile bulunur: 1- Kıble açısı ile. 2- Kıble sâati ile. 1- İstanbuldan geçen tûl dâiresinin istikâmetinden, ya’nî cenûb cihetinden Kıble açısı kadar şarkına dönül&uum...

HASBUNALLAH DUASI

HASBUNALLAH DUASI |  görsel 1
      HASBÜNALLAH Duası Halk arasında ‘’ hasbinallah ı venimelvekil’’ diye yanlış söylenen bir (dua) ayettir. İnsanlar kızgınlık ve sıkıntı anında bu duayı okur. zor durumda kalınca allahtan yardım dilemek amacıyla da denir...Bu dua insanın sinirlerine hakim olamayıp ağzından kötü sözler çıkarmasına engel teşkil eder İnsanlar huzursuz olunca Allah’ı anmalıdır. Bu manada şu ayetler hatırlanmalı; ALLAH'ı anmakla huzur bulur. Bilesiniz ki, kalpler ALLAH'ı anmakla yatışır. 3/28 Rad Öfkelerini yutanlardır onlar, insanları affedenlerdir. 3/134 Ali imran Doğru açıklaması şudur; 'hasbünallahü ve ni'melvekîl ' allah bize yeter, o ne güzel hâmî, ne güzel güvencedir' manasına gelir ve ali imran süresi 3/173 den bir bölümdür. ['Allah bize yeter. ‘’ O ne güzel Vekil'dir (koruyucu) ’’.3/173] 'ni'melmevlâ ve ni'mennasîr ' o ne güzel mevlâ, ne koruyucu bir otorite ve ne kadar yerinde ve zamanında yardım edendir' şeklindeki enfal süresi 8/40 âyetinden pasajla devam eder. [Allah sizin Mevla'nızdır.Ne güzel Mevla'dır O, ne güzel destekler ; ne güzel Nasır'dır O, ne güzel yardım eder. 8/40’dan parça] 'gufraneke rabbena ve ileyhil masir' Rabbimiz mağfiretini isteriz, dönüşümüz sanadır. cümlesiyle sonlandırılan amenel resulu’ da bir bölüm [ Bakara 2/285 ] olarak geçen duanın son cümlesidir ...

20. Yüzyıl İslam Dünyasında Peygamber Algısı

20. Yüzyıl İslam Dünyasında Peygamber Algısı |  görsel 1
      20. Yüzyıl İslam Dünyasında Peygamber Algısı Dr. Nihal Şahin Utku Batı karşısında ezilmişliğin ve dikbaşlılığın tüm alametlerini taşıyan bir kimlik bunalımından geçen İslam toplumları arasında yığınla karmaşık eğilim ortaya çıkmıştır: Öze dönüş ve ihya çağrılarından, reformist, modernist, apolojist (özürcü), laisist, milliyetçi, ırkçı, sosyalist, militarist ve hatta terörist eğilimlere kadar birçok cereyan, İslam toplumlarında yükselecek bir ortam bulmuştur; hâlâ da bulmaya devam etmektedir. 18. yüzyıla kadar dini, ictimai ve kültürel anlamda büyük ölçüde bir bütünlük arz eden ve benzer kültürel değerleri paylaşan İslam dünyası, bu yüzyılda dünyevi anlamda bir yükseliş yaşayan Batı karşısında belli bir gerileme sürecine girmiştir. Batı'nın önceleri ticaret, ardından sömürgeleştirmek maksadıyla başlattığı akınlar sonucunda ise, İslam dünyası, 19. yüzyıla siyasi birliğini yitirmiş bir halde girmiştir. Batı'nın sanayi devrimi, kendi coğrafyalarının ötesinde hem üretim için ihtiyaç duydukları ucuz hammadde, hem de ürünlerini satabilecekleri yeni pazarlar bulma hırsını kamçılarken, oluşan iktisadi ve siyasi güç yarışı sonucunda, İslam dünyasının önemli bir kısmı, Avrupa devletlerinin kurduğu büyük imparatorlukların sömürgesi haline gelmiştir. Avrupalı güçlerin bu müdahalesi, hiç şüphe yok ki müslüman toplumların dahili yapılarında, çok derin değişimlerin yaşanmasına yol açmıştır. Teknik ve askeri bir üstünlük karşısında alışagelinen mücadele yöntemleri ile akan binlerce müslümanın kanı dahi, görünür...

BOŞANMA

Değerli Müminler! Aile demek, millet demektir. Ailenin inşası nesillerin inşası, Nesillerin inşası ise milletin ihyası, devletin bekası ve gücü demektir. Allahın rızası gözetilerek yapılan, evlilik, başlı başına bir ibadettir. Aile için yapılan harcamalar da sadakaların en faziletlilerinden birisidir. Aile mukaddes bir yuvadır. Böyle bir kudsiyeti barındıran evliliğin, meşru olmayan sebeplerle bozulması; gönüllerde yıkım, fikirlerde çözülme ve duygularda aşınma meydana getirir. Yüce dinimizin, devamını istediği aile yuvasının yersiz ve gereksiz sebeplerle yıkılıp dağıtılması toplumsal bir afete dönüşmektedir. Türkiye'deki boşanma oranları, her ne kadar Batı ülkelerine göre oldukça düşük gözükse de, ülkemizdeki boşanmalarda son yıllarda maalesef ciddi bir artış gözükmekte; aile yapımız, üzülerek ifade edelim ki, büyük bir ateş çemberi içine sürüklenmektedir. Sevgili Peygamberimiz Efendimizin; “Allah katında en sevimsiz helal” olarak nitelediği boşanma ile milli ve manevi duygular zayıflamakta; taraflar, duygusal yönden hayal kırıklıklarına uğramaktadırlar. Ailenin dağılması ile, aslında, en büyük tahribat; eşlerin yanında, çocuklar üzerinde yoğunlaşmaktadır. Aziz Müslümanlar! Millî ve manevî değerlerimizin âdeta dinamitlenmesi manasına gelen boşanmanın sebebleri arasında; bencillik, saygısızlık ve sorumsuzluk yer alırken, büyüklerin tecrübelerinden istifade etmemek ve maneviyat eksikliği de önemli unsurlardandır. Ekonomik sorunlar, aile içi şiddet ve iletişim bozukluğu da boşanmada rölü olan problemlerdir. Adeta bir kasırga şiddeti ile boşanmaları körükleyen iletişim araçlarının yanlış amaçlar için kullanılması da çok ciddi bir sor...


islami forumBilx.net
Get  our toolbar!

Kabeden Canlı Yayın