KURANDA ESMA-ÜL HÜSNA DUALARI

>
English (US) Deutsch Français Русский 中文(简体) Português Italiano 日本語 한국어 Español
LA TAHZEN İNNALLAHE MEANA

» KURANDA ESMA-ÜL HÜSNA DUALARIKURANDA ESMÜL HÜSNA DUALARIO'nun GÜZEL İSİMLERİ "En güzel isimler Allah'ındır. Öyleyse ona, en güzel isimlerle dua edin. O, kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır." (Araf:180 1. Er- RAHMAN

Anlamı:

(Herkese merhametli, büyük nimetler veren.)

Ayeti:

"De ki:  Allah diye çağırın, "Rahman" diye çağırın, ne ile çağırırsanız çağırın; sonunda en güzel isimler O'nundur..." (İsra: 110)

Dua:

 • Ey İlahi rahmet, lütuf ve koruyuculuğu tüm yaratılmışları kapsayan "Rahman" olan Allah'ım! Senin adına sığınırız ki yerde ve gökte bulunanlar Senin adına sığınanlara zarar veremezler
2. Er- RAHİM (Ahirette sadece müminlere merhamet eden)

"İlahınız bir tek Allah'tır. O'ndan başka ilah yoktur. O Rahmandır, Rahimdir." (Bakara: 163)

 • Ey kullarına karşı pek merhametli ve bağışlayıcı olan "Rahim" olan Allah'ım! Kehf ehlinin duasını tekrarlayarak Senden istiyoruz.
 • "Rabbimiz! Bize tarafından rahmet ver ve bize, (şu) durumumuzdan bir kurtuluş yolu hazırla" (Kehf: 10)


3. El- AHAD (Hiçbir yönden benzeri olmayan, tek olan, hiçbir şeye muhtaç olmayan)

" De ki: O Allah'tır, Ehad'dır" (İhlas: 1)

 • Ey el- Ehad (c.c) olan saltanatında, hükmünde ortağı bulunmayan sahibimiz. Kalbimizden ve amelimizden bulanıkları gider ve bizi muhlislerden kıl.
4. El- AHİR ( Her şeyin yok oluşundan sonra da var olan)

"Yer üzerindeki her şey yok olucudur; Celal ve ikram sahibi olan Rabbinin (yüzü) kendisi baki kalacaktır." (Rahman: 26)

 • Ey nihayeti ve sonu olmayan "Ahir" olan Allah'ım! Sonradan işleyeceklerimizden sana sığınırız.
5. El- ALİM ( Her şeyi hakkı ile bilen)

"Doğu da Allah'ındır, batı da, her nereye dönerseniz Allah'ın kıblesi orasıdır. Şüphesiz ki Allah kuşatandır, bilendir." (Bakara: 115)

 • Ey her şeyi hakkı ile bilen "Alim" olan Allah'ım, Sana olan uzaklığımız kendi nefislerimizden kaynaklanır. Bizi kurtar bizden Allah'ım.


6. El- ALİYY ( Çok yüce)

"... dilediği kadarının dışında O'nun ilminden hiçbir şeyi kavrayıp kuşatamazlar. O'nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. Onların korunması O'na güç gelmez. O, pek yücedir, pek büyüktür." (Bakara: 255)

 • Ey izzet, şeref ve hükümranlık bakımından en yüce "Aliyy" olan Allah'ım. Ey kitabı indiren, bulutları yürüten, orduları bozguna uğratan Allah'ım! Düşmanlarımızı hezimete uğrat ve bizi onlara muzaffer kıl.
7. El-EVVEL ( Her şeyden önce olan, başlangıcı olmayan, İLK)

"O; "Evvel"dir, Ahirdir, Zahirdir, Batındır. O, her şeyi bilendir" (Hadid: 3)

 • Ey başlangıcı olmayan "Evvel" olan Allah'ım! Önceden işlediklerimizden bağışlanmana sığınırız.


8. El- AZİM ( Pek azametli, büyük olan)

" Göklerde ve yerde olanlar O'nundur. O yücedir, büyüktür." (Şura: 4)

 • Pek azametli ve yüce sıfatlar sahibi "Azim" olan Allah'ım, Rahmetinin boyutu en yüce zirvededir. Senden öylesine rahmet istiyoruz ki; kalbimiz bununla şifa bulsun.


9. El- AZİZ ( Üstün, kuvvetli, güçlü, şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, galip )

"Allah'ı sakın elçilerine verdiği sözden dönen sanma. Gerçekten Allah azizdir, intikam sahibidir." (İbrahim: 47)

 • Ey her şeye galip gelen "Aziz" olan Allah'ım! Nefsimizden ve halimizden zilleti bertaraf eyle.10. El- BAİS ( "Peygamber" gönderen, uyandıran, dirilten)

" Nasıl oluyor da Allah'ı inkar ediyorsunuz? Oysa ölü iken sizi O diriltti, sonra sizi yine öldürecek, yine diriltecektir ve sonra O'na döndürüleceksiniz." ( Bakara: 28)

 • Ey her şeyi harekete geçiren "Bais" olan Allah'ım! Yardımımıza gelenleri süratle gönder.


11. El- BEDİ ( Örneksiz olarak yaratan)

"Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "Ol" der, o da hemen oluverir." (Bakara: 117)

 • Ey örneksiz, misalsiz, hayret verici alemleri yaratan "Bedi" olan Allah'ım! Hayretimizi artır ve bizi ibret sahiplerinden kıl.


12. El- BAKİ ( Devam eden, fani olmayan)

"Yer üzerindeki her şey yok olucudur; Celal ve ikram sahibi olan Rabbinin (yüzü) kendisi baki kalacaktır." (Rahman: 26)

 • Ey varlığının sonu bulunmayan, ebedi "Baki" olan Allah'ım! Bizi kuşatan her şey fani, "Baki" olan yalnız Sensin ve gerçek dostluk ancak seninle kurulan dostluktur. Bizi zatına ve hakikatine dost kıl.


13. El- BARİ ( Yaratan, kusursuzca var eden)

" O Allah ki, yaratandır, (en güzel biçimde) kusursuzca var edendir, şekil ve suret verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O'nun şanını yüceltmektedir. O galip olan, her şeyi hikmeti uyarınca yapandır." (Haşr: 24)

 • Ey her şeyin aza ve cihazını birbirine uygun bir biçimde yaratan "Bari" olan Allah'ım! Alınlarını elinde tuttuğun ve depreşen her canlının şerrinden Sana sığınırız.


14. El- BERR (Kullarına karşı iyiliği çok olan)

"... gerçekten O, iyiliği bol ve esirgemesi çok olanın ta kendisidir." (Tur: 28)

 • Ey kullarına iyilik ve ihsanı, nimetleri bol "Berr" olan Allah'ım! Bizi hidayete eren ve erdirenlerden eyle.


15. El- BASİR ( Her şeyi hakkıyla görendir)

" Onlar üstlerinde dizi dizi kanat açıp kapayarak uçan kuşları görmüyorlar mı? Onlara Rahman (olan Allah)'dan başkası (boşlukta) tutmuyor. Şüphesiz O her şeyi hakkıyla görendir." (Mülk: 19)

 • Ey her şeyi hakkıyla gören "Basir" olan Allah'ım! Dünyayı bizim için gayelerin en büyüğü kılma. Gözlerimizdeki cehalet perdesini kaldır, yakinimizi artır.


16. El- BASİT ( Açan, genişleten, bollaştıran)

" Allah'a karşılığını çok artırma ile kat kat arttıracağı güzel bir borcu verecek olan kimdir? Allah, daraltır ve genişletir ve siz O'na döndürüleceksiniz." (Bakara: 245)

 • Ey dilediği iş ve imkanları genişleten "Basit" olan Allah'ım! Yüce sırlarınla gönlümüzü aç ve sevindir.


17. El- BATIN ( Gizli olandır)

"O, Evveldir, Ahirdir, Zahirdir, Batındır. O her şeyi bilendir." (Hadid: 3)

 • Ey zatının görülmesi açısından gizli "Batın" olan Allah'ım! Gizlediğimiz günahlarımızı ve Senin bizim hakkımızda bildiklerini bağışla.18. Ed- DARR ( Zarar verici şeyleri yaratan)

"Ben, O'ndan başka ilahlar edinir miyim ki, Rahman (olan Allah), bana bir zarar dileyecek olsa, ne onların şefaati bana bir şeyle yarar sağlar, ne de onlar beni kurtarabilirler." (Yasin: 23)

 • Ey elem ve zarar verecek şeyleri yaratan ve hüsrana uğratan "Darr" olan Allah'ım! Başta nefsimiz olmak üzere tüm bozguncuları Sana havale ediyoruz. Bizleri zay etmeyiniz ve yalnız bırakmayınız.
19. El- FETTAH ( Çok iyi hüküm veren, açan, hükmeden)

"Sonunda, üzerlerine azabı şiddetli olan bir kapı açtığımızda, onlar bunun içinde şaşkına dönüp umutlarını kaybettiler." (Müminun: 77)

 • Ey bütün iyiliklerin kapılarını açan "Fettah" olan Allah'ım! Sen neyi kolay kıldın ise o kolaydır. Zorumuzu kolay kıl.


20. El- GAFFAR ( Mağfireti bağışlaması çok olan)

" Allah'tan mağfiret isteyin. Çünkü Allah affedici ve esirgeyicidir." (Bakara: 199)

 • Ey daima affeden "Gaffar" olan Allah'ım! Ellerimiz boş, yüreğimiz ümit dolu olarak Sana geldik, mahrum eyleme bizi bağışlanmadan.


21. El- GAFUR ( Bağışlaması ve merhameti çok olan)

"O ki, hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. O mutlak galiptir, çok bağışlayacağıdır." (Mülk: 2)

 • Ey bağışlaması ve mağfireti bol "Gafur" olan Allah'ım! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalbimizi hak yoldan çevirme! Katından bize rahmetinle muamele et.


22. El- GANİY ( Çok zengin, her şeyden müstağni)

" Ey insanlar, siz Allah'a muhtaçlarsınız; Allah ise Ganiyy'dir, Hamid'dir." (Fatır: 15)

 • Ey hiçbir şeye muhtaç olmayan "Gani" olan Allah'ım! Bizden dünya korkusunu ve sevgisini alınız. Dünyayı sevginizle aramızda perde kılmayınız.


23. El- HADİ (Hidayet lütfeden, doğru yola ulaştıran)

"Şüphesiz Allah, iman edenleri dosdoğru yola yöneltir" (Hac: 54)

 • Ey hidayete kavuşturan, kulunu hayırla muvaffak kılan "Hadi" olan Allah'ım! Gönüllerimizde nurlu hidayet meşalesini yak.


24. El- Hafız (Koruyan, gözeten, muhafaza eden)

" Buna rağmen yüz çevirirseniz, artık size kendisiyle gönderdiğim şeyi teklif ettim. Rabbim de sizden başka bir kavmi yeriniz geçirir. Siz O'na hiçbir şeyle zarar veremezsiniz. Doğrusu benim Rabbim, her şeyi gözetleyip koruyandır." (Hud: 57)

 • Ey yarattığı her şeyi afet ve belalardan koruyan "Hafız" oaln Allah'ım! Allah'ım bize günahlarımızla aramızda bir engel oluşturacak korku ver.


25. El- HAKEM ( Hükmeden, hakkı yerine getiren)

"Allah'tan başka hakem mi arayayım? Oysa O, size Kitabı açıklanmış olarak indirmiştir... Şu halde sakın kuşkuya kapılanlardan olma." (Enam: 114)

 • Ey hikmet sahibi ve son hükmü verecek "Hakem" olan Allah'ım! Dünyayı bizim için bilgimizin ulaştığı son merhale kılma. Katından hikmet verdiğin kullarından eyle bizleri.


26. El- HAKİM ( Hikmet sahibi, sağlam, muhkem)

" O Allah ki, yaratandır (en güzel bir biçimde) kusursuzca var edendir, ‘şekil ve suret' verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O'nu tespih etmektedir. O, Aziz, Hakim'dir" (Haşir: 24)

 • Ey bütün işleri hikmetli ve yerli yerinde olan "Hakim" olan Allah'ım! Bizi boş şeylerle uğraşmaktan sakındır ve eşyayı olduğu gibi göster.


27. El- HALİM (Çok yumuşak olan)

"Yedi gök ve bunların içindekiler O'nu tespih eder; O'nu övgü ile tespih etmeyen hiçbir şey yoktur, ancak siz onların tespihlerini kavramıyorsunuz. Şüphesiz O, Halim olandır. Bağışlayandır." (İsra: 44)

 • Ey acele ve kızgınlıkla davranmayan "Halim" olan Allah'ım, ümit dolu kalbimizi boş çevirme makamından. Yegane dayanağımız ve sığınağımız Sensin.


28. El-HAMİD (Ancak kendisine şükredilen, her bakımdan övgüye layık olan, bütün varlığın dili ile övülen)

"Ve onlar sözün en güzeline yöneltilmişler, (Hamid) övgüye layık olan Allah'ın yoluna iletilmişlerdir." (Hacc: 24)

 • Ey her bakımdan övgüye layık "Hamid" olan Allah'ım! Sana inandık, sana teslim olduk, sana dayanıp, sana güvendik. Biz bize terk ettiğimizde Sen bizi terk etme...


29. El-HAK ( Varlığı hiç değişmeden duran)

" İşte böyle; şüphesiz Allah, O Hak olandır ve şüphesiz O'nun dışında taptıkları ise batıldır. Şüphesiz Allah, yücedir, büyüktür." (Lokman: 30)

 • Ey varlığı şüphesiz ve gerçek "Hak" olan Allah'ım! Hak Sensin, va'din de hak, sözün de hak, sana kavuşmak da hak. Perdeleri kaldır ve hakka gark et bizi.


30. El- HASİB ( Hesap gören)

" Ki onlar (o peygamberler) Allah'ın risaletini tebliğ edenler, O'ndan içleri titreyerek- korkanlar ve Allah'ın dışında hiç kimseden korkmayanlardır. Hesap görücü olarak Allah yeter." (Ahzab: 39)

 • Ey her şeyin hesabını bilen "Hasib" olan Allah'ım! Bizi Sen yönlendir. Çünkü Senin kararların bizim için yeterlidir.


31. El- HAYY ( Diri, her şeyi bilen, her şeye gücü yeten)

" Sen, asla ölmeyen ve daima diri olan (Allah)a tevekkül et ve O'nu hamd ile tespih et. Kullarının günahlarından O'nun haberdar olması yeter." (Furkan: 58)

 • Ey ebedi hayatla daima diri "Hayy" olan Allah'ım! Hidayet ve şifa kaynağı olan Kur'anla kalplerimizi şenlendir ve dirilt.


32. El-CEBBAR ( Dilediğini zorla yaptırmaya muktedir olan)

" O Allah ki, O'ndan başka ilah yoktur. Melik'tir, Kuddüs'tür; Selam'dır; Mü'min'dir; Müheymin'dir; Aziz'dir; Cebbar'dır; Mütekebbir'dir. Allah (müşriklerin) şirk koştuklarından pek yücedir." (Haşr: 23)

 • Ey düzeni bozulan her şey, tanzim eden "Cebbar" olan Allah'ım! Bizi izzetinle himaye eyle ve tüm düşmanlarımızı alçalt.


33. El- CELİL (Azamet ve ululuk sahibi olan)

" Büyüklük ve ikram sahibi Rabbinin adı yücelerden yücedir." ( Rahman: 78)

 • Ey azamet ve ululuk sahibi "Celil" olan Allah'ım! Hasımlarını hasımlarımız kıl ve onları hak ettikleri cezaya çarptır.


34. El- CAMİ' ( İstediğini, istediği zaman, istediği yerde toplayan)

" Herkesin (her toplumun) yüzünü çevirdiği bir yön vardır. Öyleyse hayırlarda yarışınız. Her nerede olursanız Allah sizleri bir araya getirecektir. Şüphesiz Allah her şeye güç yetirendir." (Bakara: 145)

 • Ey istediğini istediği zaman bir arada toplayan ve bütün güzel sıfatlara "Cami" olan Allah'ım! Her zaman ve her mekanda var olan nimetlerimizi bizim için bir araya topla.


35. El- KEBİR ( Pek büyük)

" O; gaybı da, müşahede edileni de bilendir. Pek büyüktür, yücedir." (Rad: 9)

 • Ey yüceliği karşısında her büyüğün küçüldüğü " Kebir" olan Allah'ım! Bizi yalnız başımıza bırakma ve hasret koma zatına.


36. El- KERİM ( Keremi bol, cömert )

"... kim şükrederse, artık o kendisi için şükretmiştir, kim nankörlük ederse, gerçekten benim Rabbim Gani (hiçbir şeye ve kimseye ihtiyacı olmayan) dir. Kerim olandır. ( Neml: 40)

 • Ey keremi sonsuz "Kerim" olan Allah'ım! Yaratılışımızı dengeli ve düzgün kıldığın gibi halimizi de güzelleştir.


37. El- HABİR ( Her şeyin iç yüzünden, gizli tarafından haberdar)

" Ey iman edenler, Allah'tan korkun. Herkes yarın için neyi takdim ettiğine baksın. Allah'tan korkun. Hiç şüphesiz Allah, yaptıklarından haberdardır." (Haşr: 18)

 • Ey her şeyin işleyişinden ve halinden haberdar "Habir" olan Allah'ım! Küçük ve büyük, ilk ve son, gizli ve açık tüm günahlarımızı bağışla.


38. El- HAFID ( Yukarıdan aşağıya indiren, dereceleri düşüren)

" Onlar, ayakta iken, otururken, yan yatarken Allah (c.c)' ı zikrederler ve göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler. ( Ve derler ki: ) "Rabbimiz (c.c), Sen (c.c) bunu boşuna yaratmadın. Sen (c.c) pek yücesin, bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz (c.c), şüphesiz Sen (c.c) kimi ateşe sokarsan, artık onu "hor ve aşağılık" kılmışsındır; zulmedenlerin yardımcıları yoktur." (Al-i İmran Suresi: 191- 192)

 • Ey el-Hafıd (c.c) olan; Bütün derecelerim ve iyiliklerin sahibi olan Rabbimiz; Bizim derecemizi yükselt, bize itaatin hazzını yaşat ve bizi yakin ehlinden kıl.


39. El- HALİK ( Her şeyi varlığı ve varlığı boyunca görüp geçireceği halleri, hadiseleri, hadiseleri tespit ve tayin eden ve ona göre yaratan, yoktan var edendir)

" Şu anda bilemeyeceğiniz daha nice şeylerin hepsini O yaratır." (Nahl: 8)

 • Ey bizleri ve çevremizi kuşatan gördüğümüz ve göremeyeceğimiz her şeyi en güzel biçimde yaratan "Halik" olan Allah'ım! Bizleri yaratılış amacımıza uygun olarak yaşayan ve haddi aşmayanlardan kıl.


40. El- LATİF ( Lütuf sahibi, lütfedici)

" Gözleri O'nu idrak edemez: O ise bütün gözleri idrak eder. O latif olandır, haberdar olandır." (Enam: 103)

 • Ey bütün inceliklere vakıf lütuf ve ihsan sahibi "Latif" olan Allah'ım! Bizleri gazabınla öldürme ve azabınla da helak etme. Bundan önce lütfunla bize afiyet ver.
41. El- MECİD (Şanı büyük ve yüksek)

" Arşın sahibidir, Mecid'dir." (Buruc: 15)

 • Ey şanı, şerefi çok üstün olan, lütuf ve keremi bol "Mecid" olan Allah'ım! Tüm kâinat ve içindekiler Mecid olan Rabbimizin, şanının nişanesidir. Rabbim varlığımızı vesile kıl hakikatin tahakkukuna.


42. El- MACİD ( Kadri ve şanı büyük, kerem ve müsahaması bol)

"Elbette, Rabbimizin şanı yücedir. O, ne bir eş edinmiştir, ne de bir çocuk." ( Cin: 3)

 • Ey kadri ve şanı büyük, kerem ve müsahaması bol "Macid" olan Allah'ım! Titremeyen kalpten, kabul edilemeyen duadan, doymak bilmeyen nefisten ve faydasız ilimden sana sığınırız.


43. EL- MELİK ( Bütün kâinatın sahibi ve mutlak surette hükümdarı )

" De ki: İnsanların Rabbine sığınırım. İnsanların malikine, insanlarına (gerçek) ilahına." (Nas: 1-3)

 • Ey bütün varlığın sahibi "Melik" olan Allah'ım! Mülk üzerinde tasarruf iddiasında bulunan, haddi aşanlardan beri kıl bizleri.


44. El- MANİ ( Helak ve kötülük sebeplerine engel olan)

"Eğer sana bir dilerse, O'nun keremini geri çevirecek de yoktur. O, hayrını kullarından dilediğine eriştirir. Ve O bağışlayandır, esirgeyendir." (Yunus: 107)

 • Ey helak ve kötülük sebeplerine engel "Mani" olan Allah'ım! Tuzaklara en iyi mukabele eden Sensin. Rabbim atılmaya çalıştığımız kuyuların başında bir Yusuf kıl bizleri ve üzerimizde oynanmaya çalışılan oyunlara engel ol.


45. El- METİN (Çok sağlam)

" Hiç şüphesiz, rızık veren O, metin kuvvet sahibi olan Allah'tır." (Zariyat: 58)

 • Ey her şeye gücü yeten ve kudretli "Metin" olan Allah'ım! Zayıflığımızı ve acziyetimizi bizden gider.46. El- MUAHHİR ( İstediğini geriye koyan)

" Eğer Allah, insanları zulümleri nedeniyle sorguya çekecek olsaydı, onun üstünde (yeryüzünde) canlılardan hiçbir şey bırakmazdı; ancak onları adı konulmuş bir süreye kadar ertelemektedir. Onların ecelleri gelince ne bir saat ertelenebilirler, ne de öne alınabilirler." (Nahl: 61)

 • Ey istediğini geriye bırakan "Muahhir" olan Allah'ım! Şerrimize olanı tehir ve hayra tebdil et. Biz bilmeyiz Sen bilirsin.


47. El- MUBDİ ( Yaratılanları örneksiz olarak yaratan)

" O (Allah) ki, yarattığı her şeyi güzel yapmış ve ilk başta insanı çamurdan yaratmıştır." (Yunus: 4)

 • Ey varlıkların yaratılmasında Kendisinden başkasının müdahalesi bulunmayan "Mubdi" olan Allah'ım! Yaratılışımızın tezyin ettiğin gibi sanatınla, varlığımızı da tenvir et hakikatinle.


48. El-MUİD ( Yaratılmışları yarattıktan sonra tekrar yaratan, ölüleri dirilten )

" Şu çürümüş zerresi bile kalmamış olan kemikleri kim diriltebilir. Onları ilkin yaratan tekrar diriltir." (Yasin: 78-79)

 • Ey yaratılmışları yok ettikten sonra tekrar dirilten "Muid" olan Allah'ım! Bir gün çürüyüp, zerresi bile kalmayacak olan kemiklerimizi diriltecek olan Rabbimiz; O gün için senin rahmetini talep ediyoruz. Bizleri o günün azabında nedim olanlardan eyleme.


49 El-MUĞNİ ( Dilediğine zenginlik veren, müstağni olan)

" Zengin eden de yoksul kılan da O'dur." (Necm: 48)

 • Ey dilediğine zenginlik veren ve müstağni kılan "Muğni" olan Allah'ım! Nefsimizin yoksulluğunu varlığa çevir ve bizleri Zatınızdan gayrisine muhtaç eyleme.


50 El-MÜHEYMİN ( Gözetici ve koruyucudur)

" O Allah ki, O'ndan başka ilah yoktur. Melik'tir, Kuddüs'tür, Selam'dır, Mü'min'dir, Müheymin'dir, Aziz'dir, Cebbar'dır, Mütekebbir'dir. Allah (müşriklerin) şirk koştuklarından çok yücedir." (Haşr: 23)

 • Ey bütün evreni düzenleyip, gözeten, yöneten "Müheymin" olan Allah'ım! Bizleri takva sözü üzerinde kararlılıkla ayakta tut.


51 El- MUHSİ (Sonsuz da olsa her şeyin sayısını bilen)

" Andolsun, onların tümünü kuşatmış ve onları sayı olarak saymış bulunmaktadır." (Meryem: 94)

 • Ey ilmiyle her şeyin bilgisine ve sayısına vakıf "Muhsi" olan Allah'ım! Lütfunla kusurlarımızı tadil ile ıslah et. Bizleri hayır ve hak üzere sayılanlardan eyle.


52 El-MUHYİ ( Can bağışlayan, sağlık veren, dirilten, yaşatan)

" O, diriltir ve öldürür. Ve O'na döndürüleceksiniz." (Yunus: 56)

 • Ey can veren, dirilten, can bağışlayan "Muhyi" olan Allah'ım! Rabbim hayat ve ölümün fitnesinden sana sığındık, bizleri dua ömürlülerden kıl.


53 El-MU'İZZ ( İzzet ve şeref veren, aziz kılan)

" (Resulüm!) De ki: Mülkün gerçek sahibi olan Allah'ım! Sen mülkü dilediğine verirsin ve mülkü dilediğinden geri alırsın. Dilediğini yüceltir, dilediğini de alçaltırsın. Her türlü iyilik senin elindedir. Gerçekten Sen her şeye kadirsin." (Al-i İmran: 26)

 • Ey dilediğine izzet ve şeref bahşeden "Mu'iz" olan Allah'ım, İzzet Allah'ındır, Resulünündür ve müminlerindir buyuruyorsun; Bizleri izzet sahibi olan mü'minlerinden eyle.   


54 El- MUCİB ( Kendine yalvaranların isteklerine ve dualarına cevap veren ve duaları kabul eden)

" Kulların Beni sana soracak olursa, muhakkak ki Ben (onlara) pek yakınım. Bana dua ettiği zaman dua edenin duasına cevap veririm..." (Bakara: 156)

 • Ey kendine yalvaranların dualarına cevap veren "Mucib" olan Allah'ım! Dualarımızı ve ömrümüzü semeredar kılınız. Bizleri dua ile dirilenlerden eyle.


55 El-MUMİT (Mahlûkatın ölümünü yaratan, ecelleri geldiğinde canlıları öldüren)

" Hâlbuki hayatı veren Allah, ölümü veren de ve Allah her ne yaparsınız görüp duruyor." (Bakara: 256)

 • Ey ölümü elinde bulunduran "Mumit" olan Allah'ım! Ölümümüz bir kuş kanadında gelsin bize ve vuslata vesile olsun.


56 El-MÜ'MİN (Emniyet verici, emin kılan)

" O Allah ki; O'ndan başka ilah yoktur. Melik'tir, Kuddüs'tür, Selam'dır, Mü'min'dir, Müheymin'dir, Aziz'dir, Cebbar'dır, Mütekebbir'dir. Allah (müşriklerin) şirk koştuklarından çok yücedir. (Haşr : 23)

 • Ey va'dine güvenilen "Mü'min" olan Allah'ım! Bizleri inanıp da imanlarına herhangi bir haksızlık bulaştırmayan ve güven içinde bulunan kullarından eyle.


57 El- MUNTAKİM ( İntikam alan, suçluları müstahak oldukları cezaya çarpan)

"Büyük bir şekilde yakalayacağımız gün, elbette biz intikam alacağız." (Duhan: 16)

 • Ey günahkarlara adaletiyle layık oldukları cevayı veren "Müntekim" olan Allah'ım! Rabbim Sana teslim olduk ve Sana iman ettik, hakem olarak Seni kabul ettik. Bize düşmanlık besleyenlere karşı bize zafer ver.


58 El- MUKADDİM (İstediğini öne geçiren)

" Eğer Allah, insanlara zulümleri nedeniyle sorguya çekecek olsaydı, onun üstünde (yeryüzünde) canlılardan hiçbir şey bırakmazdı, ancak onları adı konulmuş bir süreye kadar ertelemektedir. Onların ecelleri gelince ne bir saat ertelenebilirler, ne de öne alınabilirler." (Nahl: 61)

 • Ey dilediğini öne alan "Mukaddim" olan Allah'ım! Hayrımızı öne al ve bizleri bekleterek terbiye etme.
59 El-MUKİT (Bilen, tayin eden, bedenlerin ve ruhların gıdasını veren, her şeyi koruyan)

"Kim iyi bir işe aracılık ederse onun da işten bir nasibi olur. Kim kötü bir işe aracılık ederse onun da ondan bir payı olur. Allah her şeyin karşılığını gözetip verendir." (Nisa: 85)

 • Ey yarattığı beden ve ruhların maddi ve manevi gıdasını veren "Mukit" olan Allah'ım! İhtiyaçlarımızı hakkı ile bilen Sen'sin. Bizi bir seraba aldanarak ömür tüketenlerden eyleme.


60 El-MUKSİT ( Hükmünde ve işlerinde adaletli olan)

" Allah, sizinle din uğrunda savaşmayan ve sizi yurtlarından çıkarmayanlara iyilik yapmanızı ve onlara adil davranmanızı yasaklamaz. Çünkü Allah adaletli olanları sever." (Mümtehine: 8)

 • Ey mazlumların hakkını arayan ve zalimlerin gücünü kıran "Muksit" olan Allah'ım! Bizi bir doğruluk girişine koy ve doğruluk çıkışına çıkar ve bizim için tarafından bir yardımcı kuvvet ver.


61 El-MUKTEDİR ( Her şeye gücü yeten)

" Allah her şeyin üzerinde güç yetirendir." (Kehf: 45)

 • Ey her şeye gücü yeten, kudretli ve istediği gibi tasarruf eden "Muktedir"olan Allah'ım! Allah'ım aramızı birleştir, kalplerimiz uzlaştır, bizi selamet yollarına ulaştır.


62 El-MUSAVVİR (Tasvir eden, her şeye şekil ve suret veren)

" O Allah ki, yaratandır, (en güzel bir biçimde) kusursuzca var edendir, "şekil ve suret" verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O'nu tespih etmektedir. O, Aziz, Hakim'dir." (Haşr: 24)

 • Ey yaratacağı her şeye şekil, suret veren ve onları ayrı özelliklerle süsleyen "Musavvir" olan Allah'ım! Bizi boş şeylerle uğraşmaktan sakındır ve bize eşyayı olduğu gibi göster.


63 EL-MÜTE'ALİ (Aklın alabileceği her şeyden pek yüce)

" Hak olan, biricik hükümdar olan Allah yücedir. O'nun vahyi sana gelip tamamlamadan evveli Kur'an'ı (okumada) acele etme ve de ki: "Rabbim ilmimi artır" (Taha: 134)

 • Ey noksanlıklardan uzak, çok yüce "Müteali" olan Allah'ım! Rabbim iyiliği öğüt veren dostlarınla beraber olan, temiz akıl sahiplerinden kıl bizi.

islami forumBilx.net
Get our toolbar!

Kabeden Canlı Yayın