Hürmetine diye dua etmek

>
English (US) Deutsch Français Русский 中文(简体) Português Italiano 日本語 한국어 Español
LA TAHZEN İNNALLAHE MEANA

» Hürmetine diye dua etmekSual: Enbiya,
evliya hürmetine veya yağan yağmur hürmetine, günahsız bebekler
hürmetine, şu eşyanın hürmetine diye dua etmek caiz midir?

CEVAP

Hepsi de caizdir. Bir hadis-i şerif meali şöyledir:

(Sözlerine
kulak asılmayan nice kimseler görürsünüz ki, bunlar, bir şey için yemin
etseler, Allahü teâlâ bu sevgili kullarının hatırı için, o şeyi hemen
yaratır.) [Müslim]

Bu
hadis-i şerif, tasavvuf ilminin ve rehberin gönlünü kazanmaya
çalışmanın doğruluğunu göstermektedir. Bu hadis-i şerifin açıklamasında
buyuruluyor ki:

(Ya
Rabbi! Şu Peygamberin,
ölü veya diri, salih, veli, âlim kulunun
hürmeti, senin ona ihsan ettiğin kıymeti hürmetine senden istiyorum)
demenin caiz olduğu, Bezzaziyye fetvasında yazılıdır. Birçok
ârifler, talebesine, (Allahü teâlâdan bir şey isteyeceğiniz zaman,
benden isteyin! Allahü teâlâ ile aranızda, şimdi ben vasıtayım)
demişlerdir. Ebül-Abbas-ı Mürsi hazretleri de, (Allahü teâlâdan bir şey
isteyeceğiniz zaman, İmam-ı Gazali’nin hürmeti için isteyin!) buyururdu.
(Hadika, Berika, Hısn-ül-hasin)

Resulullah
efendimiz, satın aldığı gömleği, dilenen bir köre verdi. Gömlekten misk
gibi güzel koku geliyordu. Bunu Resulullahın verdiğini anlayıp, (Ya
Rabbi! Bu gömlek hürmetine, gözlerimi aç!) diye dua edince, iki gözü
hemen açıldı. (Zad-ül Mukvin)

Resulullah efendimiz, gazalarda ve sıkıntılı zamanlarda, muhacirlerin fakirleri hürmetine dua ederdi. (Tergib, Taberani, Ebu Nuaym)

Resulullah
efendimizi vesile ederek Allahü teâlâya yapılan dualar kabul olduğu
için Müslümanların halifesi hazret-i Ömer, Medine’de kıtlık olunca,
Abbas bin Abdülmuttalib’i vesile ederek yağmur duasına çıkıp, (Ya Rabbi!
Sevgili Peygamberini vesile yaparak dua ederiz! Resulünün muhterem
amcası hürmetine, senden yağmur isteriz! Duamızı kabul buyur!) demiştir.
(Kıyamet ve Ahiret)

Enes bin Malik ve Ali bin Ebi Talib’in, rivayetine göre, Resulullah efendimiz buyurdu ki:

Allahü
teâlâdan
dünyaya veya âhirete ait bir isteği olan, gece gusledip veya
abdest alıp, iki rekât namaz kılsa, her rekâtında bir Fatiha ve üç kere
İhlâs okusa, selamdan sonra başını secdeye koyup, (Yâ Rabbi, benim
isteğimi Ebu Bekr-i Sıddık hürmetine yerine getir) diye dua etse, Allahü
teâlâ, Ebu Bekr-i Sıddık hürmetine isteğini verir. (Menakıb-i çihar yar-i güzin)

http://www.facebook.com/ilminfazileti
islami forumBilx.net
Get  our toolbar!

Kabeden Canlı Yayın