Evliyaullah Sözleri

>
English (US) Deutsch Français Русский 中文(简体) Português Italiano 日本語 한국어 Español
LA TAHZEN İNNALLAHE MEANA

» Evliyaullah SözleriGönül aynan saf olmadıkça, çirkini güzelden ayıramazsın.

Hz. Mevlana

 Mürüvvet, nefsi her çeşit kirlerden ve insanlar yanında ayıp olan şeylerden korumak, insanlara insafla muamele etmektir. Daha fazlasını yapan, faziletini arttırmış olur.

Seriyyü’s Sakati

 Mürüvvet, kişinin Allah ve kulları yanında kınanmasına sebep olacak şeyleri terk etmektir.

Hasan-ı Basri

 Mü’minin nazarı öyledir ki dünyadaki zevkü sefaya bakar arkasında cehennemi görür, meşakkat ve hizmete bakar, arkasında cenneti görür.

Abdülaziz Bekkine

Mü’minin kuvveti kalbindedir, kâfir ve münafığın kuvveti ise elindedir.

Ömer bin Abdülaziz r.a.

 Şehvetine düşkün olan kimse, dünya ve ahirette zelil olmaya hazır olsun.

Vehb bin el-Verd


 Cennetliklerin cennete, cehennemliklerin de cehenneme girmeleri, kendi amelleri sebebiyledir. Fakat onların orada ebedi kalmaları, niyetleri yüzündendir.

Hasan-ı Basri Hz.leri
 

Daima iyi niyet sahibi olunuz. Çünkü niyete riya karışmaz.

Allah-ü Teâlâ, kulun ameline vermediği mükâfatı, niyetine verir, zira niyette riya olmaz.

İkrime r.a.

Nefsini sevdiği halde Allah’ı sevdiğini iddia eden kimse, yalancının biridir.

Yahya bin Muaz

 Cenab-ı Hakk, mü’minlere niyetlerine göre ikram eder.

Gönenli Mehmet Efendi

 Üç haslet sahibinin imanı kemale ermiştir. Bunlar: Huzurda iken batıla sapmamak, kızdığı zaman Hakk’dan ayrılmamak, gücü yettiği halde haddi aşmamaktır.

Muhammed bin Ka’b

 Mü’minin ölüm zamanında alnının terlemesi, gözlerinin yaş dökmesi, burun deliklerinin kabarması, Allah’ın rahmetine nâil oluşunun alâmetidir.

Selman-ı Fârisi r.a.

 Sehl demiş ki: “Edebi küçümsemek, haramı küçümsemeye götürür. Haramı küçümsemek saygıyı terke götürür. Saygıyı terk etmek ise şükrü terk etmek demektir. Şükrü terk etmenin de imandan ayrılmaya sebep olacağından korkulur. Kulun imanı yalnız edeple doğru olur. Edepsizlik ise ilâhi bilginin azlığından ileri gelir.”

Zünnûn Mısri şöyle demiştir: “Allah, İslam’ı bilgi ile süsledi, terbiye ile yükseltti, takva ile şereflendirdi.”

Rabiat-ül Adeviyye, bir yerden geçerken kızartılmış bir koyun gördü hemen ağlamaya başladı. Sebebini soranlara ise:

"Hayvanlar, ateşe ancak öldükten sonra girerler dedi. İnsanlar ise diri diri."


Verânın hakikati, şüpheli şeylerden sakınmak ve her zaman nefis muhasebesi yapmaktır. Böyle olmayan bir kimse, verâ sahibi sayılmaz.

Yunus bin Ubeyd


Yay gibi oluncaya kadar namaz kılsanız, kiriş gibi kalıncaya kadar oruç tutsanız, günahlara engel olan bir verâ’nız olmadıkça Allah-ü Teâlâ kabul etmez.

Abdullah bin Ömer r.a.

Haramlardan korkan zahiddir. Şüpheliden korkan ise velidir.

Abdülhakim Arvasi Hz.leri

Halife Me’mun şöyle demiştir:

Arkadaş üç çeşittir:

Birincisi gıda gibidir. Zaruridir, ona her zaman ihtiyaç duyulur.

Diğeri ilaç gibidir. Gerektiği vakit ihtiyaç duyulur.

Üçüncüsü ise hastalık gibidir. Kendisine asla ihtiyaç duyulmaz.

Bu üçüncü tip kişilerle kul imtihan halindedir. O öyle biridir ki ne ünsiyet kurulur ne de ondan faydalanılır. Birincisi ise Allah Teâlâ tarafından kuluna ihsan edilen bir nimettir.

 Her arzu ettiğini yiyenlerin, ibadetlerinin tadını duyması mümkün değildir.

 Süleyman Dârâni

 Abdülkadir Geylani Hazretlerinin oğluna hitabı:

“Ey oğul, bir eline dünyayı, öbür eline ahireti al. İkisini yan yana getir. Bir yere yerleştir. Aralarından çık, Mevla’na yönel!

Kulun bir saat kendisini kınayıp azarlaması, yetmiş senelik nafile ibadetten onun için daha hayırlıdır.

Vehb bin Münebbih

 Seni Allah’ın affına muhtaç kılan bir günah, senin için kullara karşı bir övünme vesilesi olan tâattan daha iyidir.

Yahya bin Muaz

 Kulun aleyhine olan tâatlerin en zararlısı, kötülüklerini unutup iyiliklerini hatırında tutmasıdır. Bu sebeple o, nazlanmasını ve insanlar arasında gururlanmayı arttırırda ahirete iki eli boş gider. Üstelik kendisini Salihlerden sayar.

Ebû Abdullah el-Antâki

Eğer sen kendince en faziletli olan amellerinden dolayı Allah’ın sana azâb etmeyeceğini sanıyorsan, bil ki helâk yolundasın.

Huzeyle el-Mer’aşi

En çok hâyır umduğum bir şey varsa o da, sâlih amellerimi az görmemdir.

Rabia-i Adevviye

Kişiyi bilgisi sebebiyle ısrarcı, münakaşacı ve kendini beğenmiş olarak gördüğün zaman, bil ki o, hüsranda kemâle ermiştir.

Bişrü’l Hafi

Uzlete çekilen kimse, eğer Hak Teâlâ’yı Peygamber s.a.v.’i ve ashâbını kendisine dost ve yoldaş edinmiş değilse, uzleti tamamen boşa gider.

Mâlik bin Dinar

Sevmek için Allah, arkadaş olmak için Kur’an, nasihat için de ölüm yeter.

İbn-i Sirin

 Demir gibi cahili, altın gibi bilginden daha kıymetli yapan şey ahlâktır.

Mevlana

http://www.facebook.com/ilminfazileti
islami forumBilx.net
Get  our toolbar!

Kabeden Canlı Yayın