ER RAHMAN ER RAHÎM

>
English (US) Deutsch Français Русский 中文(简体) Português Italiano 日本語 한국어 Español
LA TAHZEN İNNALLAHE MEANA

» ER RAHMAN ER RAHÎM 

 

 

 

 

 

 

 

ER RAHMAN ER RAHÎM
Er-Rahman

Tüm vasıfları ve isimlerinin manalarıyla âlemleri var eden, İcabında sıkıntı verici hallerle kemale ulaştıran, Esirgeyici ve bütün mahlûkatına rahmetiyle muamele edendir.


Er-Rahîm

Çok merhamet edici, bağışlayıcı, sevdiklerine ve müminlere merhamet eden sonsuz nimetleriyle onlara cennet hayatı bağışlayandır.


Ey hayatın ve ölümün Sahibi olan Allah’ım!

Ey merhametlilerin en Merhametlisi olan Allah’ım!

Rahman ve Rahîm İsminle sar ruhlarımızı!

Rahmet yağmurları gibi yağsın kalbimize,

Senin sonsuz merhametinden damlalar.

****

Kalbini Meleklerin yıkadığı Resulünün (s.a.v) merhamet dolu kalbiyle birleştir kalplerimizi!

En Güzel Sözle ve merhametle uyanalım her yeni güne.

Duyduğunda Ömer’in (r.a) gözlerini yaşlarla dolduran ve kalbini yumuşatan,

İlahi Kelamınla dolsun kalbimiz bugün Allah’ım!

Ya Rahman! Ya Rahîm!

Bizi esirge!

Bizi bağışla!

Bize merhamet et!

****

Kimsesiz çocukları sıcak yuvalarına döndürebilmek için bir gün,

Bir gün, yün eğiren, iplik dokuyan,

Ve secdeye kapanıp sessizce dua eden anaları bulmak için,

Bir cami avlusunda abdest alırken,

Geçmişin yükünü de ceketiyle çıkarıp Sana yönelen ihtiyarlar için,

Merhamet ve şefkatle doldur kalplerimizi!

Onlara yaklaşmak için uzatırken ellerimizi,

Sen de tut ellerimizden bizim Rabbim!

Bizi sana yaklaştır!

***

Ya Rahman! Ya Rahîm!

Bizi bağışla!

Bize merhamet et!

Rahmetinle muamele et bize Rabbim!

Ve Rahîm İsminle karşıla ahirette!

Dehşetinden bebeklerin saçlarının ağardığı o günde;

Rahîm İsminle karşıla bizi!

****

Sıkıldığımızda, bunaldığımızda,

Çaresiz ve yalnız hissettiğimizde kendimizi,

Göklerden Rahmet olarak indirdiğin

İlahi kelamınla kuşat kalplerimizi Allah’ım!

Yunus’a (a.s) dost olan dalgalar gibi tıpkı,

İnşirah bulalım yalnızlığımızın en karanlık yerinde Ayetlerinle!

****

Ya Rahman! Ya Rahîm!

Kalplerimize merhamet ver!

Ve bize merhamet et Allah’ım!

Sen merhametlilerin en merhametli Olanısın!

Ne kadar payımız kaldıysa bu hayattan;

Beyaz nilüferlerin kucakladığı bir damla gibi tıpkı,

Sarmalayalım bütün mazlumları biz de merhametle!

Sana olan şükrümüz ve Rahman İsminin tecellisiyle el uzatalım yetimlere!

Evladımızı sever gibi sevelim bütün çocukları Allah’ım!

Gurbetten haber bekleyen anaların gözlerindeki yaş olalım!

Senin sonsuz Merhametinden milyonlarca damlayı dağıtalım dünyaya!

Biçare bir yüreğe dokunduğumuzda Senin Merhametini hatırlayalım!

****

Ya Rahman! Ya Rahîm!

Sonsuz Keremin ve Rahmetinle aydınlığa çıkart bizi Allah’ım!

Bizi aydınlat!

Rü’yet nasip et bize!

Sonsuz Merhametinle merhamet et!

İman ve merhamet asırlık çınarlar gibi kök salsın kalplerimizde!

****

“İnsanların dağılmış pervane gibi olduğu O Gün”

Bize merhamet et!

“Dağların atılmış renkli yünlere döndüğü O Gün”

Bize merhamet et!

“Yer şiddetle sarsıldığı, içindeki ağırlıklarını dışarı çıkardığı ve insanın ‘ona ne oluyor” dediği zaman” (Zelzele Sûresi 1- 5 Ayet meali)

Bağışla bizi!

“Kabirlerin içindekiler çıkarıldığı ve kalplerin içindekiler açıklandığı zaman” (Âdiyat Sûresi 9-10 Ayet meali)

Bize merhamet et!“Gök yarıldığı ve kendisine lâyık olduğu gibi Rabbini dinleyip O’na boyun eğdiği;

Yer uzatıldığı içindekileri dışarı atıp boşaldığı ve kendisine lâyık olduğu gibi Rabbini dinleyip O’na boyun eğdiği zaman…” ‘(İnşikak sûresi 1-5 Ayet meali)

Bize merhamet et!

“Göklerin yarıldığı, yıldızların dökülüp yayıldığı, denizlerin birbirine karıştırıldığı, kabirlerin içi dışına çıkarıldığı zaman” (İnfitâr Suresi 1-5 Ayet meali)

Bize merhamet et!

“Güneşin dürülüp söndüğü;

Yıldızların dökülüp karardığı;

Dağların yürütüldüğü;

Gebe develerin başıboş bırakıldığı;

Vahşi hayvanların bir araya getirildiği;

Denizlerin kaynatıldığı;

Canların bedenlerle birleştirildiği;

Kız çocuğuna hangi suçtan dolayı öldürüldüğünün sorulduğu;

Amel defterinin açıldığı;

Gökyüzünün yerinden oynatıldığı;

Cehennemin alevlendirildiği;

Ve Cennetin de yaklaştırıldığı zaman…” (Tekvîr Suresi 1- 14 Ayet meali)


Güneşin büyüklüğünce merhamet et bize!

Yıldızların sayısınca merhamet et Allah’ım!

Denizdeki damlalar adedince merhamet et bize!

Cennetini bize yaklaştır Allah’ım!

Rahman İsminle bağışla bizi!

Rahîm İsminle merhamet et!

Âmin! Âmin! Âmin!

Ve’lhamdülillahi Rabbil Âlemin!

http://www.facebook.com/ilminfazileti.islamandmuslims

https://www.facebook.com/groups/islamilimleri/

http://www.facebook.com/Ilminfazileti
islami forumBilx.net
Get  our toolbar!

Kabeden Canlı Yayın