Diyanet İşleri Önemli Cuma Hutbesi

>
English (US) Deutsch Français Русский 中文(简体) Português Italiano 日本語 한국어 Español
LA TAHZEN İNNALLAHE MEANA

» Diyanet İşleri Önemli Cuma Hutbesi 

PEYGAMBERE İMAN TEVHİDİN BİR GEREĞİDİR Aziz Kardeşlerim! Okuduğum âyet - i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “ De ki: ‘ Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. ’ ” 1 Okuduğum hadis - i şerifte ise Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Gönülden tasdik ederek Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in O’nun resûlü olduğuna inanan kimseye Allah, cehennemi haram kılar.” 2 Kardeşlerim! İman esasları Allah’ın varlığını, birliğini, eşsiz ve ortaksız olduğunu kabul etmekle başlar. İman esaslarından biri de peygamberleri, ayrım yapmaksızın kabul etmektir. Bizler , Müslüman olmanın bir gereği olarak bütün peygamberlere, nübüvvet zincirinin son halkası Muhammed Mustafa’ya (s.a.s) ve onun tebliğ ettiklerinin tamamına şeksiz şüphesiz iman ederiz. Bu imanımızı kelime - i şehadetle gönülden tasdik ederiz. diyerek t evhide olan bağlılığımızı , Efendimize olan iman ve sadakatimizi dile get iririz. Aziz Müminler! Peygamber Efendimiz (s.a.s), Allah’ın aramızdan seçtiği, müjdeleyici ve uyarıcı olarak görevlendirdiği, kitabı ile şereflendirdiği son peygamberdir. O, Rabbimizden aldığı vahyi kusursuz bir şekilde bize ulaştırmış, anlatmış, açıklamış ve yaşamıştır. Bu yüzden ona i man eden, Allah’a iman etmiş; onu inkâr eden de Allah’ı inkâr etmiş olur. 3 Peygamberimiz, bütün insanlığ a gönderilmiş bir rah met vesilesi ve hidayet rehberidir. O, bizlere varoluşumuzun gayesini haber vermiş tir. Alla h’a kul olmanın, O’nun rızasını ve cennetini kazanmanın yollarını öğretmiştir. Peygamber Efendimiz, özüyle ve sözüyle , h er haliyle bizler için ahlak, iffet, şefkat, merhamet ve adalet e dair muhteşem bir örnek olarak yaşamıştır. O , ashabına ve “kardeşlerim” dediği bizlere sadakati, dürüstlüğü, vefayı, fedakârlığı öğütlemiştir. Efendimiz, bizim iki cihanda serverimizdir. Kardeşlerim! Hayat kitabımız olan Kur’an - ı Kerim , Peygamberimizin diliyle bizlere ulaşmış tır. O nun ör nekliğinde hayat bulmuş, okunmuş, anlaşılmış ve uygulanmıştır. Kur’an’ı yaşanan bir kitaba dönüştüren Peygamberimizdir. Vahyin ağırlığını ilk karşılayan, ilâhî kuralları ilk açıklayan, insanlara Allah’ın muradını duyuran Peygamber Efendimizdir. Yüce Rabbimiz, Kur’an - ı Ker im’de bizlere namaz kılmayı, oruç tutmayı, zekât vermeyi, hac yapmayı emretmiştir. Ancak namazın vakitlerini, rekât sayılarını ve nasıl kılınacağını bize Efendimiz öğretmiştir. Orucun ne şekilde ve nasıl tutulacağını, zekâtın hangi mallardan ve ne kadar ve rileceğini, haccın menasikini bizlere hep Peygamberimiz göstermiştir. Kısacası i badet hayatımız , onun örnekliğinde şekillen miştir. Kardeşlerim! “Bize Kur’an yeter” anlayış ıyla peygamberi mizi , onun siretini ve sünnetini dikkate almadan Müslümanca yaşamaya çalışmak mümkün değildir. Bu duruş, Kur’an’ın bizzat kendisine aykırıdır. Çünkü Yüce Rabbimiz, Kerim Kitabımızda bize, kendisiyle birlikte Resulüne inanmayı 4 ve tabi olmayı 5 emreder. Peygamberimizin helal kıldığını helal, haram kıldığını haram saymamızı is ter. 6 Dolayısıyla Peygamberimize inanmayan, on un siretini ve sünnetini benimsemeyen bir anlayış, İslam anlayışı olamaz. Peygambere iman etmeden , Kur’an ile sünnetin arasına mesafe koyularak ebedi kurtuluşa ulaş ılamaz. Resul - i E kr em ’ in şerefli sözleri olmadan Kur’an anlaşıla maz ve yaşanamaz. Bizi bu konuda ikaz eden yine bizzat Efendimizdir. O şöyle buyurur: “Sakın sizden birinizi, emrettiğim veya yasakladığım bir konu kendisine iletildiğinde, köşesine yaslanmış olarak cahilce, ‘Biz Allah’ın Kitabı’nda ne bulursak ona uyarız; hadis tanımayız!’ derken bulmayayım!” 7 Kardeşlerim! Tarihin yüce rehberlerine, insanlığın barış ve umut elçilerine, Efendimiz başta olmak üzere bütün peygamberlere sonsuz salat ve selam olsun. Rabbimiz, bizleri tevhidi hakkıyla an layan , kendisine hakkıyla kul olan, Resulüne hakkıyla tabi olanlardan eyle sin ! Peygamberimizin ümmeti olma, onun sancağı altında toplanma ve şefaatine nail olma bahtiyarlığından bizi mahrum bırakma sın. Onu

http://facebook.com/karadenizcengiz
islami forumBilx.net
Get  our toolbar!

Kabeden Canlı Yayın