Amenerresulü okunuşu, manası ve fazileti

>
English (US) Deutsch Français Русский 中文(简体) Português Italiano 日本語 한국어 Español
LA TAHZEN İNNALLAHE MEANA

» Amenerresulü okunuşu, manası ve faziletiAmenerresulü

 

OKUNUŞU:Amenerrasulü bima ünzile ileyhi mirrabbihi vel mü'minun,küllün amene billahi vemelaiketihi ve kütübihi ve rusülih,la nüferriku beyne ehadin min rusülih,ve kalu semi'na ve ata'na gufraneke rabbena ve ileykelmesirLa yükellifullahü nefsenilla vüs'aha,leha ma kesebet ve aleyha,mektesebet,rabbena latüahızna innesiyna ev ahta'na,rabbena vela tahmil aleyna ısran kema hameltehü alelleziyne min gablina,rabbena vela tühammilna,mala takatelena bih,va'fü anna,vağfirlena,verhamna,ente mevlana fensurna alel gavmil kafiriyn 
MEALİ 
O peygamber de kendisine Rabbinden indirilene iman etti,Mü'minler de (onlardan) her biri Allah'a,onun meleklerine,kitaplarına,peygam berlerine inandı"Onun(Allah'ın) peygamberlerinden hiç birini diğerlerinin arkasından ayırmayız(hepsine inanırız),dinledik,(kabul ettik)emrine itaat ettik,Ey Rabbimiz,mağfiretini isterizSon varışımız ancak sanadır" dedilerAllah hiç kimseye gücünün yeteceğinden başkasını yüklemezHerkesin kazandığı hayır faidesine,yaptığı şer kendi zararınadır"Ey Rabbimiz,unuttuk,yahut yanıldıysak bizi tutup sorguya çekmeEy Rabbimiz,bizden evvelki ümmetlere yüklediğin gibi üstümüze ağır bir yük yükleme,Ey Rabbimiz takat getiremeyeceğimizi bize taşıtmaBizden sadır olan günahları sil,bağışla,bizi esirgeSen mevlamızsın bizimArtık kafirler ruhuna karşı bize yardım et" 
????: Web Hattı - Türkiyenin En Güncel Forumu /islam-ve-din-kulturu/227675-amenerresuluhtml
 
FAZİLETİ 
Bu ayeti kerimeler hakkında Resulü Ekrem buyurdu: 
"Allah Teala cennet hazinelerinden olan iki ayeti(ayetel kürsi,amenerrasulü) bana indirdiAllah mahlukatı yaratmazdan iki bin sene evvel o iki ayeti kudret eli ile yazdıKim gece yatsı namazından sonra o iki ayeti okursa gece ibadetinden ona kafi gelir" 
Resulü Ekrem yine bu iki ayetin faziletine dair buyurdu: 
"Kim Sure-i Bakara'nın son iki ayetini geceleyin okursa,onlar , ona gece namazı kılmak yerine kifayet eder" 
"Cenab-ı Ecelli Ala,Sure-i Bakara'yı iki ayetle bitirdi ve bunları bana arşın altındaki bir hazineden verdiBunları öğreniniz,kadınlarınıza,oğulla rınıza öğretiniz,çünkü bunlar hem salattır,hem Kur'an'dır" 
"Sure-i Bakara'nın sonundaki ayetler bana arşın altındaki hazineden verildiOnlar benden evvel hiç bir nebiye verilmemiştir" 
"Bir insan bu ayetleri geceleyin okursa bir muradına kifayet ederO gece o eve şeytan giremez" 
Bu ayet-i kerimelerin okunmasına gerek gece gerek gündüz olsun devam edilmelidirBu ayetler hakkında Cenab-ı Peygamber Efendimizin çok müjdeleri vardır
islami forumBilx.net
Get  our toolbar!

Kabeden Canlı Yayın